Sağlık Harcamaları, Bordro ve Muhasebe 


Sağlık Harcamalarının bordro ve muhasebe işlemlerine yansıtılması için aşağıdaki ayarlamalar yapılmalıdır.

Bordro Akış Parametreleri Sağlık Harcaması Ayarları

 • Sağlık Harcamanızın Ek Ödenek olarak bordroya nasıl yansıyacağına dair bilgilerinizi içeren, çalışan kendisi için ve çalışan yakını için ek ödenek tanımlarını "Ek Ödenek Tanımları" sayfasından yapılması gerekmektedir. Yol: ehesap.list_odenek
  Not : Eğer ikisi için aynı kurallar geçerli ise tek tanım yapmanız yeterli olacaktır.
 • Sağlık Harcamanızın Kesinti olarak bordroya nasıl yansıyacağına dair bilgilerinizi içeren, kesinti tanımının "Kesinti Tanımları" sayfasından yapılması gerekmektedir.
  Yol: ehesap.list_kesinti
 • Çalışan Yakını ve Çalışanın Kendisi için Ek Ödenek ve Kesinti Tanımları yapıldıktan sonra Bordro Akış Parametrelerinden
  • Ek Ödenek tanımları; Çalışan Kendisi için "Ek Ödenek", Çalışan Yakını için "Çalışan Yakını Ek Ödenek"
  • Kesinti Tanımları; Çalışan Kendisi ve Yakını için "Kesinti"(tek bir alan kullanılmaktadır), Kesinti Muhasebe Kodu için  "Kesinti Muhasebe Kodu" tanımlarının yapılması gerekmektedir.
   Yol: hesap.list_program_parameters

İşlem Kategorisi Sağlık Harcaması Ayarları

 • İşlem Kategorilerinde İşlem Tipi "Anlaşmalı Kurum Sağlık Faturaları(1201)" veya "Sağlık Harcamaları(2503)" seçildiğinde sağda otomatik olarak "Ödenek İşlemi Yapılsın" ve "Kesinti İşlemi Yapılsın" seçenekleri ekrana gelecektir. Hangi işlem tipinde hangi işlemlerin yapılması isteniliyorsa o seçenek işaretlenip işlem tipi kayıt edilmelidir.

Sağlık Harcamaları Ekleme veya Detay Sayfasındaki XML Ayarları

 • "Çalışan Kesinti ve Ödenek İşlemi Bordroya Yansır" seçeneği; Evet ise Ödenek veya Kesintiye Cari İşlem Yapılmaz Çalışan bordrosuna Ek Ödenek veya Kesinti olarak yansır.
 • "Çalışan Yakını Kesinti ve Ödenek İşlemi Bordroya Yansır" seçeneği; Evet ise Ödenek veya Kesintiye Cari İşlem Yapılmaz  Çalışan bordrosuna Ek Ödenek veya Kesinti olarak yansır.

Çalışan Bordrosuna Anlaşmasız Kurumlarda Ek Ödenek Olarak Yansıması 

 • Yukarıda bahsedilen tüm işlemler tanımlandıktan sonra İşlem kategorilerinde "Ödenek İşlemi Yapılsın" işaretli olmalıdır. XML'den "Çalışan Kesinti ve Ödenek İşlemi Bordroya Yansır" Evet olarak seçili olmalıdır.
 • Çalışan Bordrosuna Ek Ödenek olarak yansıyacak tutar hesabı aşağıdaki gibi yapılmaktadır;
  • Ödenek Tutarı = Fatura Tutarı - ( Çalışan Payı +  Ek Kesinti)

Çalışan Bordrosuna Anlaşmalı Kurumlarda Kesinti Olarak Yansıması İçin;

 • Yukarıda bahsedilen tüm işlemler tanımlandıktan sonra İşlem kategorilerinde "Kesinti İşlemi Yapılsın" işaretli olmalıdır. XML'den "Çalışan Kesinti ve Ödenek İşlemi Bordroya Yansır" Evet olarak seçili olmalıdır.
 • Çalışan Bordrosuna Kesinti olarak yansıyacak tutar hesabı aşağıdaki gibi yapılmaktadır;
  • Sağlık Harcamaları XML'de "Tedavi esnasında çalışan payını ödüyor mu?" Evet Seçili ise;

   • Kesinti Tutarı = Çalışan Payı + Ek Kesinti

  • Sağlık Harcamaları XML'de "Tedavi esnasında çalışan payını ödüyor mu?" Hayır Seçili ise;

   • Kesinti Tutarı = Ek Kesinti


Sağlık harcamaları muhasebeleşme kurallları aşağıdaki gibidir.

Anlaşmasız Kurum ve Çalışanın Kendisi ise;

Borç Hesap       : Çalışan Ücret Kartındaki Muhasebe Hesabı
Borç Tutar         : Kurum Payı
Alacak Hesap   : Bordro Akış parametresinde tanımlanan Çalışan Gider kaleminin muhasebe kodu
Alacak Tutar     : Fatura Tutarı
İşlem Tipi          : 2503

Anlaşmasız Kurum ve Çalışanın Yakını ise;

Borç Hesap      : Çalışan Ücret Kartındaki Muhasebe Hesabı
Borç Tutar        : Kurum Payı
Alacak Hesap  : Bordro Akış parametresinde tanımlanan Çalışan Yakını Gider kaleminin muhasebe kodu
Alacak Tutar    : Fatura Tutarı
İşlem Tipi         : 2503

Anlaşmalı Kurum ve Çalışanın Kendisi İse;

Borç Hesap      : Çalışan Ücret Kartındaki Muhasebe Hesabı + Bordro Akış parametresinde tanımlanan Çalışan Gider Kaleminin muhasebe hesabı
Borç Tutar        : Kurum Payı
Alacak Hesap  : Anlaşmalı Kurum Muhasebe Hesabı
Alacak Tutar    : Fatura Tutarı
İşlem Tipi         : 2503

Anlaşmalı Kurum ve Çalışanın Yakını İse;

Borç Hesap      : KDV tanımlarındaki Alış Muhasebe Kodu + Bordro Akış parametresinde tanımlanan Çalışan yakını Gider Kaleminin muhasebe hesabı
Borç Tutar        : Kurum Payı
Alacak Hesap  : Anlaşmalı Kurum Muhasebe Hesabı
Alacak Tutar    : Fatura Tutarı
İşlem Tipi         : 2503


Sağlık Harcaması Bütçeleşme Kuralları

Anlaşmasız Kurum İse;

Masraf Merkezi  : Bordro Akış Parametreleri Masraf Merkezi
Gider Kalemi      : Bordro Akış parametreleri Çalışan Gider Kalemi
Net Total            : Kurum Payı

Anlaşmalı Kurum İse;

Masraf Merkezi  : Bordro Akış Parametreleri Masraf Merkezi
Gider Kalemi      : Bordro Akış parametreleri Gelir Kalemi
Net Total            : Kurum Payı


Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler