İYS Nedir?

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında, hizmet sağlayıcılar tarafından alıcılara gönderilecek ticari iletilerin, yönetmelik ile belirlenen istisnalar dışında alıcının onayı olmadan gönderilemeyeceği, izin dâhilinde gönderilen iletilerde ise alıcılara red imkânı sağlanması gerektiği belirtilmiştir.

İleti Yönetim Sistemi (İYS), tüm hizmet sağlayıcıların (kurumlar ve markalar) güncel ticari elektronik ileti onaylarını kaydettikleri ulusal veri tabanı sistemidir. www.iys.org.tr

Alıcılar (vatandaşlar) onay verebildikleri gibi, mevcut onayları için red haklarını da İYS üzerinde kullanabilirler.


Ticari elektronik İleti Nedir?

Gerçek ve tüzel kişilerin ticari faaliyetleri doğrultusunda mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesinin tanınırlığını arttırmak amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla yapılan her türlü ticari iletişimi ticari elektronik ileti olarak adlandırılır. Kutlama, tebrik veya temenni gibi işletmenizin tanınırlığını arttırmaya yönelik ticari elektronik iletiler de ticari elektronik ileti kapsamında değerlendirilmektedir.  


Hizmet Sağlayıcı Kimdir?

Kanun çerçevesinde, arama, mesaj, e-posta vb. araçları kullanarak ticari iletişim sağlayan gerçek ve tüzel kişiler Hizmet Sağlayıcı olarak adlandırılmaktadır. Hizmet Sağlayıcıların veri yüklemeden önce İYS üzerinden kurumsal başvurularını yapıp İYS sözleşme süreçlerini tamamlaması ve kendilerine özel açılan portal ara yüzünden bu işlemleri yapması gerekmekte. (Ayrıntılı bilgi için tıklayın)


İYS'ye Verilerimizi Kaydetmemiz Zorunlu mu?

İster tüketici pazarında olsun isterse B2B pazarda kurumlarla ticari alışveriş yapıyor olsun Türkiye'de ticaret yapan, müşterileri ile pazarlama ve tanıtım maksatlı iletişim kurmak isteyen ve bu iletişimi herhangi bir ceza yemeden yapmak isteyen tüm işletme ve markalar bu sisteme girmeli.  


İzinlerinizi İleti Yönetim Sistemi'ne Nasıl Ekleyeceksiniz?

İzinlerinizi sisteme iys.org.tr üzerinden tek tek veya .csv dosyalarıyla toplu halde; İYS API üzerinden ise teknik entegrasyon yoluyla ekleyebilirsiniz. 


Tacir alıcılarda yani B2B Pazarda İş Yapan İşletmeler İçin İşleyiş Nasıl?

Bireysel alıcı, herhangi bir işletme adına hareket etmeyen alıcı niteliğini ifade eder. Tacir alıcı ise bir işletmeye bağlı hareket eden esnaf, muhasebeci, satın almacı, satış personeli ve benzeri ticari nitelikteki alıcıyı ifade eder. Bir iletişim adresi hem bireysel hem tacir niteliğiyle İYS’ye kaydedilebilir.

Mevzuat uyarınca, tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için önceden onay alınması zorunlu değildir. Ancak tacir ve esnafların ileti gönderiminden önce mutlaka İYS'ye kaydedilmesi gerekmektedir. Ayrıca tacir ve esnafların bu iletişimi reddetme hakkını kullanması halinde onayları alınmadan ticari elektronik ileti gönderilemez. 
Bu sebeple 31 Mayıs'a kadar ve sonrasında da tacir alıcıların verilerinin de "İYS üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemez"hükmü sebebiyle ticari elektronik ileti gönderiminden önce İYS’ye kaydedilmesi gerekmektedir. Bu aktarımlarda tacir alıcılar için izni nereden ne şekilde aldığınıza dair bir izin verisi aktarmanız zorunlu değildir. Ancak aktarım sonrasında İYS üzerinden iznin iptal edilmesi ile artık tacir alıcıya elektronik ileti gönderemezsiniz. 


Kaynak: İYS hakkında verilen tüm bilgiler https://iys.org.tr/de yer alan bilgilerden derlenmiştir. 


Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?