Müşteri-Tedarikçi Risk Limitleri


Belirlenen müşteri-tedarikçi risk limitleriyle işlem tutarlarına limit konulabilir. Böylece risk öngörülür ve limit üstü işlemler engellenir.


Yol: ERP > Finans - Muhasebe > Risk ve Teminat > Müşteri-Tedarikçi Risk Limitleri


Dikkat: "Risk ve Teminat Tanımlamaları" başlıklı yazıyı okuyarak gerekli süreç, işlem ve parametre tanımlamaları yapılmalıdır. Bu tanımlamalar tam olarak yapılmadan Müşteri-Tedarikçi Risk limitleri belirlenemez.


Müşteri-Tedarikçi Risk Limiti Ekleme

Risk limitlerinin belirlenmesi için eklenebilecek birçok detay bulunmaktadır;

 1. Süreç: Müşteri-Tedarikçi risk limitinin süreç tanımlamasına uygun olarak süreç aşamalarından biri seçilebilir. Örneğin; Hazırlık, Birim Onayı, Yönetici Onayı, Yayın.
 2. Şirketimiz: Şirket seçimi yapılır.
 3. Cari Hesap: Risk limiti belirlenecek cari hesap seçilir.
 4. Açık Hesap Limiti ve Dövizi: Carinin açık hesap limiti belirlenir ve işlem para birimi seçimine göre döviz karşılığı da otomatik olarak yer alır.
 5. Vadeli Ödeme Limiti ve Dövizi: Carinin vadeli ödeme limiti belirlenir ve işlem para birimi seçimine göre döviz karşılığı da otomatik olarak yer alır.
 6. Ödeme Blokajı: Ödeme blokajı sayısal olarak ifade edilir.
 7. Blokaj Tipi: Ödeme blokajının tipi yüzdesel, tutar ve stok maliyeti bazlı olarak seçilebilir.
 8. Vade Farkı: Vade farkı yüzdesel olarak belirtilir.
 9. Erken Ödeme İndirimi: Erken ödeme durumunda uygulanacak indirim yüzdesel olarak belirtilir.
 10. Alış ve Satış Ödeme Yöntemleri: Standart Ödeme Yöntemleri ve Kredi Kartı Ödeme Yöntemlerinden alış ve satış için ayrı ayrı seçimler yapılabilir. Not: Ödeme yöntemlerini tanımlamak için Kontrol Paneli > System > Parametreler ekranından "Ödeme Yöntemleri" ve "Kredi Kartı Ödeme/Tahsil Yöntemleri" parametrelerinden tanımlamalar yapılabilir.
 11. Taksitli İşlem Yapılabilir: Seçildiği takdirde cari taksitli işlem yapabilir hale gelir.
 12. Kara Liste: Carinin kara listeye eklenmesi isteniyorsa bu seçim kutusu işaretlenir. Kara listeye alınma nedenleri parametreler ekranından tanımlanmışsa seçim yapılabilir. Tanımlamalar için Kontrol Paneli > System > Parametreler > Risk-Teminat parametrelerinden tanımlamalar yapılabilir. Örneğin; gecikmiş borç, icra takibi vb. kara listeye alınma nedenleri parametrik olarak eklenebilir. Kara listeye alınma tarihi seçilerek cari kara listeye alınır.
 13. İşlem Para Birimi: İşlem para birimi seçimine göre limitlerin döviz karşılıkları otomatik olarak gelir.

Gerekli yerler doldurulduktan sonra "Kayıt" butonuna basılarak müşteri-tedarikçi risk limitleri belirlenmiş olur.


Dikkat: Risk limitleri belirlendiğinde bu limitin üzerinde işlem yapılmaya çalışıldığında uyarıyla karşılaşılır.


Not: Müşteri-Tedarikçi risk tanımlamaları istenirse Kurumsal Hesaplar ve Bireysel Hesaplar sayfalarında hesap detayına gidilerek sağ üst tarafta yer alan "Risk ve Çalışma Bilgileri" butonuna tıklanarak da yapılabilir.


Risk Tanımları Listeleme ve Güncelleme

Risk tanımları şirket seçimi yapıldıktan sonra listelenir. Bu listede cari hesapların Üye No, Özel Kod, Alış Ödeme Yöntemi, Satış Ödeme Yöntemi, Açık Hesap Limitinin kendisi, bu limitin para birimi, limitin döviz karşılığı, Vadeli Ödeme Aracı Limiti, bu limitin para birimi, limitin döviz karşılığı ve de Ödeme Blokajı gün bazlı olarak yer alır.


Şimdi carinin risk limitinin güncellenebileceği ekrana bakalım.

Risk Limiti ekleme ekranından farklı olarak burada yapılabilecek bazı işlemler vardır:

 1. Sevk Yöntemi: Sevk yöntemi seçimi yapılabilir. Sevk yöntemleri parametreler ekranından tanımlanabilir.
 2. Taşıyıcı ve Taşıyıcı Yetkilisi: Hesaplardan taşıyıcı seçimi yapılır. Hesabın yetkilisi otomatik olarak Taşıyıcı Yetkilisi alanına gelir.
 3. Öncelikli Satış ve Alış Fiyat Listeleri: Fiyat listeleri sistem üzerinde yapılan fiyat liste tanımlamalarına göre seçilebilir. Daha fazla bilgi için "Fiyat Listeleri" başlıklı yazı okunmalıdır.
 4. Kur Tipi: Alış Kuru, Satış Kuru, Efektif Alış Kuru ve Efektif Satış Kuru tip olarak seçilebilir. Daha fazla bilgi "Para Birimi ve Kurlar" başlıklı yazıdan okunabilir.
 5. Sağ üst taraftan Alış Koşulları, Satış Koşulları belirlenebilir. Satıştaki Promosyonlar görüntülenebilir. Ürün Alış ve Satış koşulları hakkında detaylı bilgi için "Ürün Alış-Satış Koşulları" başlıklı yazı okunmalıdır. "Promosyonlar" başlıklı yazı satıştaki promosyonlar hakkında detaylı bilgi içermektedir.


Güncelleme ekranının devamında çeşitli işlemler yapılabilir;

Çalışılan Fiyat Listeleri: Alış/satış temelli olarak fiyat listesi seçimi yapılır. Listedeki diğer fiyat listelerine göre öncelikli olan bir çalışılan fiyat listesi varsa bu seçim kutusuyla işaretlenir.

DBS Limitleri: Banka bazlı olarak limit belirlenerek DBS limiti tanımlanır.

Özel Fiyatlar ve İskontolar: Bu alan üzerinde fiyat listesinin kategori, marka, model, ürün, ödeme yöntemi seçimleri yapılır ve iskonto tutarları girilir. Detaylı bilgi için "Özel Fiyat ve İskontolar" başlıklı yazı okunmalıdır.

Kotalar ve Primler: Kota ve primler bu bölümden eklenebilir. Detaylı bilgi için "Hedef ve Kotalar" başlıklı yazı okunmalıdır.

Genel İskontolar: Genel iskontolar tip seçimi yapılarak, başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenerek, iskonto yüzdesi girilerek ve bu iskontonun geçerli olacağı şubelerin seçimi yapılarak belirlenir.

Grup Risk Limitleri: Bu alanda şirketlerin Açık Hesap Limiti, Vadeli Ödeme Limiti ve Toplam Limit yer alır.

Sözleşmeler: Cariyle ilişkili bir sözleşme, anlaşma varsa buradan eklenebilir. Daha fazla bilgi için "Anlaşmalar" başlıklı yazı okunabilir.


Risk Analizi Raporu

Yol: BI - Rapor > Standart Raporlar > Risk ve Teminat > Risk Analizi


Risk analizi raporu üzerinde çeşitli filtreleme seçenekleriyle detaylı raporlama yapılabilir. Örnek olarak; "Limit"lere göre çıkartılmış rapor aşağıdaki gibidir;

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler