A

@: internet adresinde görülen bu işaret tam yerini gösterme,işaret etme manasındadır. Elektronik mail adresinde adres sahibi kişinin ismini,yer gösteren kısımdan ayırmak için kullanılır. Latince bir ek olarak çok eski zamanlarda da kullanılmıştır. Günümüzde internetin trade mark'ı niteliğindedir.

Acceptable Use Policy: İnternete giriş ve yerel kullanım için network'un kabul edilebilir kullanımlarına izin veren network veya organizasyon kurallarıdır. En ünlü örneği ticari kullanıma izin vermeyen NSFNet'tir.

Access: Bir bilgiye veya bir cihaza girişi sağlamak, okumak veya yazmak. Access kullanıcıya formlar ve raporlar oluşturmak için yardım eder.

Account: Bireysel işler için kullanılan kaynakların kayıtlarının saklanabildiği, belli bir kullanıcıya ait olan kısım. Geçerliliği sağlamak için account sahipleri daha önce kaydetmiş oldukları ismi ve şifre bilgisini girmeden accountlarını kullanamazlar. Account aynı zamanda birden çok kullanıcıyı bünyesinde barındıran müşteri veya partnerleri de ifade eder.

Ad Banner: Reklam sitesine anlık bağlantı sağlayabilen Web sayfasındaki reklam. Internet Reklam Bürosu (IAB) standart banner ölçülerini 468 pixel genişliğinde ve 60 pixel yüksekliğinde olarak belirlemiştir.

Ad Clicks: Kullanıcıların birçok kez ad banner üzerine tıklamasına verilen isim.

Ad Server: Banner'ları işleten programa verilen isim. Web sitesi kullanım istatistiklerini raporlayabilir, takip edebilirsiniz. Teknolojiyi kullanarak bireyleri hedef alabilir, aynı sayfada aynı reklamı görmeyeceklerini garanti edebilirsiniz.

Agents: Bilgi toplayan yazılım programlarıdır.

Anchor: HTML dosyalarında aktif doküman içinde kullanılan 'anchor' başka bir siteye bağlanmak için ışıklı, altı çizili ve üzeri tıklanabilir objedir. Bu obje bir kelime, bir cümle veya bir resim olabilir.

Anonymous FTP: Sadece hesabı olanlara değil, herhangi bir kullanıcının isteğiyle dosyaları yükleyen ftp server.

AOL: America Online, grafik kullanıcı arabirim aracılığıyla email, haber, eğitim ve eğlence hizmetleri veren online ticari bilgi servisidir. Birçok internet erişim üreticilerinden biridir. Sadece Amerika'da 4,5 milyon kullanıcısı olan Amerika Online ev kullanıcılarına hizmet etmesinin yanında internet erişimi de sağlamaktadır. Türkiye'de AOL bağlantısı sağlayan bir kuruluş yoktur.

Applet: Web sayfalarında basit animasyonlar yapmamızı sağlayan Java'da yazılmış uygulama programıdır.

Archie: Binlerce ftp sitelerinden istenilen dosyaya ulaşmak için gerekli olan bir veritabanı araştırma aygıtıdır. İstenilen dosyayı isme, konuya veya anahtar sözcüğe göre aratabilirsiniz. Web sitelerinde bu uygulamaların olması archilerin kullanımını gittikçe azaltmaktadır.

ARPA (Advanced Research Project Agency): Askeri kullanım için yeni teknolojinin gelişmesinden sorumlu Amerika savunma departmanıdır. ARPA diğer konvensiyonel askeri acentalardan bağımsızdır. 2 milyar dolarlık bütçesiyle, 240 personelle hizmet vermektedir. İlk olarak 1958'de kurulmuş, önde gelen üniversitelerle yakın ilişki içine girmiş ve ARPAnet'i (İleri Araştırma Projeleri Ajansı Bilgisayar Ağı- bugünkü internetin temeli) oluşturmasının yanında Unix'in Berkeley versiyonunun ve TCP/IP'nin gelişme fonundan sorumludur.

Attachment (enclosure): E-mail mesajına eklenen bir veya birden fazla dosyaya verilen isim. Attachment e-mail metninde değildir fakat dosya e-mail yoluyla taşınır. Word dökümanları gibi yoğun bir formata sahip olan dökümanlar bu yolla gönderilebilir. Eudora veya Netscape gibi en popüler e-mail programları attachmentlara izin vermektedir. Genellikle paperclip olarak gösterilen Attach tuşunu tıklayarak bu işlem kolayca gerçekleştirilebilir.

ASP Application Service Provider: Uygulama servis sağlayıcı. Standart paketler üzerine temellenen uygulama hizmetlerinin kiralanarak paylaştırılması.

Asynchronous: Transfer Mode belli ölçüye sahip bir paketi veya hücreyi kullanan bant genişliğini (belirli bir süre içerisinde dosya transferinin oluşturduğu trafik) dinamik olarak ayıran transfer metodu. Hızlı paket olarak bilinmektedir.

Attribute: HTML sayfalarında kullanılan kontrollerin aldığı parametrelerdir. Her bir parametre kontrole yeni bir özellik ekler. Bazı parametreler değer alır bazıları ise olduğu gibi kullanılır.

Authentication: Kullanıcı kimliği ve şifresinin doğrulanmasına verilen isim. Komünikasyon sisteminde bir mektup üzerindeki imza gibi, authentication da belli bir kaynaktan gelen mesajları doğrular.

Avatar: Birçok kullanıcıya sahip bir sitede gerçek yönetici kullanıcıyı temsil eden bir resim veya şekil. Süper kullanıcı hesabına verilen isim 'root'dan ziyade avatar'dır.

B

B2B (Business to Business): Firmaların erişim sağlayıp, ürün satın alabilecekleri sitelere verilen isim. Başlıca avantajlarından biri ilişki içindeki iki firma arasındaki işlemleri harekete geçirmektir.

B2C (Business to Consumer): B2C direk mal satan e-ticaret Web sitelerinin yüzlercesini kapsamaktadır.

Backbone: Büyük veri kapasitesine sahip bir ağı besleyen hızlı bir hat veya bir seri bağlantıdır. İnternet backbone'u ticari telefon hatları, hücresel yayınların ve anten yayınlarının birleşmesinden meydana gelir.

Bandwidth: Bir yayın veya naklin en yüksek ve en düşük frekansları arasındaki Hz ile ölçülen farkına denir. Diğer bir ifadeyle bir network bağlantısı üzerinde transfer edilen bilgi miktarına karşılık gelmektedir.

Baud: Modem'in saniyede gönderip aldığı bit miktarını göstermek için kullanılır. Bilgi taşıma kapasitesindeki ünite veya ölçülen bağlantı kanalının sinyal oranıdır.

BBS: Bulletin Board System-Bilgisayarlı Bilgi Servisi olarak türkçeleştirilmiştir. Kullanıcıların mesaj bırakabildikleri elektronik bülten panosudur. Modem aracılığıyla bağlanılarak bilgi alışverişinde bulunulan online sistemlerin genel adıdır. Halka ait mesaj alanlarından ayrı olarak, BBS dosya arşivleri, kişisel e-mail, chat grupları ve ilgili başka imkanlar sunar.

Berners-Lee: Tim İsviçre, Geneva'da bulunan CERN (Center for European Particle Research)' de çalışırken world-wide-web'i icad eden kişi. 1990'da www yazılımının orijinal tasarımını yapmıştır. 1991'de de internet üzerinde tasarımını uygulamıştır.

Beta: Bilgisayar ve yazılım gelişiminden kaynaklanır ve beta sitesi olarak kullanılır. Deneme sitesi veya deneme versiyonu demektir.

Binary File: Grafik, tablolama sayfaları, sesler gibi bir metin biçiminde olmayan bilgileri ihtiva eden dosyadır. Bu tip dosyalar yükleyicinin giriş formatına uygun olarak düzenlenirler. Makine koduna dönüştürülmüş dosyalar olarak da isimlendirilirler.

Bits: Tüm bilgisayar işletim fonksiyonlarının ve bağlantılarının atomları veya temelidir. 1 bit bilgisayar bilgisinin mümkün olan en küçük parçasıdır.

Bookmark: Favori sitelerinize direk girmenizi sağlayan Web tarayıcılarındaki hiperlinklere verilen isim. Netscape navigator kullanıcısının daha sonra kullanmak üzere yerel bir dosyada depoladığı web sayfasına veya URL'e bağlantı kurmasına denir.

Boolean Logic: And, or veya not gibi terimleri kullanarak veya birleştirerek datayı tasnif etmek için bilgisayardan bilgi alıp bilgi araştırma sistemine verilen isim.

Bot: Sohbet amaçlı bir IRC kanalı üzerinde dinleme ve cevaplama programları için o kanalın jargonuna ait terim. Web sitelerini arama ve haber grupları sıralamak gibi network veritabanı üzerinde yapılabilecek işleri yerine getiren bir yazılım programı.

Bounce: E-mailinizin gönderilmediği durumdur. Teslimattaki bir hata yüzünden gönderilen postanın bir kısmının geri dönmesi.

bps (Bits per second-Saniyedeki bit sayısı): Online bant genişliği bps ile ölçülür. Size fikir vermesi için bir örnek verelim. İngilizce Oxford sözlüğünü bilgisayarınıza yüklemek isterseniz, ki yaklaşık 41,5 milyon kelimeyi içeriyor, bu işlem farklı bps hızlarında ne kadar zaman alırdı?

9600bps-9 saatin üstü

14400bps-6 saatin üstü

56000bps-1,5 saat

Browser: İnternete bağlantıyı sağlayan yazılım. Şu anda internetten bu tanımı okurken bir tarayıcı üzerinde bulunuyorsunuz. Browser www üzerinde dökümanların transfer edilip görüntülenmesini sağlayan programlara denir. İnternete bağlayan Netscape, Mosaic, MS, İnternet Explorer gibi programlar browser görevi görürler. Serverlar arasındaki bağlantıyı sağlar ve bazen de e-mail dosya tranfer işlemlerini yerine getiren işlevleri vardır.

Btw: E-mail haber grubu ve chat bağlantısında kullanılan 'by the way'in kısaltılmış ismidir.

Bug: Yazılım programındaki hata. Debug ve bug fix bununla ilişkili kelimelerdir.

Bytes: Genelde 8 bitten oluşan dikey ve yatay olarak ekranda gösterilen pixellerin sayısını temsil eden bir bit grubu.

C

Cache: İnternette sörfü hızlandırmak için tarayıcılar kullanıcının disketindeki son kullanılan sayfaları saklar. Site tekrar ziyaret edilirse tarayıcılar serverdan bunları geri istemek yerine sayfaları disketten görüntülerler. Böylece sayfanın kaç kez görüntülendiği öğrenilebilir, aynı sayfaya tekrar girilmek istendiğinde işlem kolaylaşır.

Cable Modem: Kablolu TV yoluyla insanların internete erişimini sağlayan modem çeşididir. Telefon hat modemlerinin 28.8 kilobytelık kapasitesiyle karşılaştırıldığında kablo modemi 500 kilobyte'lık bir veriyi transfer edebilir, fakat aynı kablo üzerinde o anda işlem gören kulanıcılara bağlı olarak transfer oranları şebilir.

CGI (Common Gateway Interface-Genel Ağ Arabirimi): Web tarayıcılarının web hizmetçileri ile iletişim kurmasını sağlayan arabirimdir. Web tarayıcıları CGI aracılığıyla, HTML içindeki formları ve doküman kaynaklı sorgulayıcıları Web hizmetçilerinin anlayabileceği hale sokarlar. Perl'de, C2de , Visual Basic'te yazılmış kodlarla Web serverlarının bağlantı kurmasını sağlayan mekanizmadır.

Channel :IRC(Internet Relay Chat) gibi chat sistemlerindeki grup tartışmalarınınn temel ünitesi. Biri kanala girdiğinde, o kişinin tuşladığı herşey kanaldaki herkes tarafından okunabilir. Kanallar rakamlar veya '#' işaretiyle başlayan isimlerle adlandırılır. Bazı önemli kanallar '#initgame', '#hattub', '#report'tur. Evrensel kriz zamanlarında , '#report' yüzlerce üyesiyle çeşitli haber hizmetleri, haber özetleri ve bazı konularda ilk elden aksiyon haberleri sunar.İnternet üzerinde binlerce kanal vardır.

Character Entity: Standart olmayan karakterler de HTML sayfalarınız içinde yer alabileceğinden böyle karakterler bir '&' işareti ve ':'işareti arasına yazılır. ınızın başka bir kullanıcı tarafından aynı anda okunduğu ve cevaplanabildiği online etkileşim şekli. 

Chat: Mesajlar.

Clickable Map (tıklanabilir harita): Kullanıcı HTML'in bu özelliğini kullanarak bir resmin değişik yerlerine tıkladığında bambaşka adreslere ulaşabilir. şi, bilgisayarınız ve kullandığınız tarayıcı müşteri yani client olabilir.Başka bir deyişle internet üzerindeki bir sunucuya bağlanmış olan müşteri makinaya verilen isim.

Client: Ana server terminalinden bilgi isteyen ki

Compression: Daha az yer kaplayarak saklanabilmesi ve daha az bant genişliğiyle taşınabilmesi için verinin boyutlarında azaltmaya gitme süreci. Bu da WinZip veya Stuffit gibi yazılım araçlarıyla başarılabilir.

Conferecing(konferans): Web üzerinde iki yada daha fazla bilgisayar aracılığıyla , yüzyüze, görsel ve sesli iletişimdir. Günümüzde hatların elverişsiz olması nedeniyle eş-zamanlı bir görüşme sağlamak olanaksızdır. Web'ler bu tip iletişimi sağlamak açısından BBs'lerden daha elverişlidir.

Cookie :Sonra tekrar ulaşmak üzere Web serverı tarafından bir dosya metninde depolamak için tarayıcınıza verilen veri parçası. Cookieler olmasaydı, server önceden ziyaret ettiğiniz Web sayfalarını hafızasına alamazdı.

Compuserve :Online firma bilgisi ve pazar araştırmasını hedefleyen ticari bilgi servisi. Compuserve de bu çeşit ilk servislerden biridir.Compuserve'den internetin bir çok servisine metin-tabanlı bağlanabilirsiniz. CompuServe aynı zamanda Spry Inc. firmasının da sahibidir.

CPM (Cost Per Thousand) :Sayfa görüntülerinin belli bir kısmıyla ilişkili olarak, para veya maliyet miktarına karşılık gelen reklam terimi.

CRM (Customer Relationship Management-Müşteri İlişkilerini Yönetme): Müşterilerle olan ilişkileri idare edip kontrol edebilmek için hazırlanmış bir yazılımdır.

Cyberspace :Bu kelime aslında 'William Gibson'un 1984'te yazdığı 'Neuromanser' adlı kitapta henüz world wide web tasarlanmadan önce ses görüntü ve histen oluşan sanal çevreyi tanımlamak için kullanılmıştır. Günümüzde ise Cyberspace dünya üzerindeki bilgisayar ağlarının oluşturduğu devasal bilgi akışını tanımlamak için kullanılıyor.

D

DHTML: HTML ve Java üzerine temellenen programlama dili. Web tasarımcılarına Web siteleri üzerinde daha fazla kontrol sağlar.Serverla bağlantı kurmaksızın kulanıcıyla etkileşimi sağlar ve web sayfalaryna sahip olabilme imkanı sunar.

Database: Her bir kayıtın arama, ayıklama, birleştirme ve diğer fonksiyon kayıtlarından oluşan dosya.Bir bilgisayar sistemi içinde saklı ve erişilebilir verilerin tümü. Bunlar değişik kullanıcıların aynı bilgilere erişebilmesi ve gereksiz tekrarlarla fazlalıkları önlemek amacıyla büyük bir kütük şeklinde hazırlanabilir. Bu yüzden veri saklama alanında daha az yer kapladığı gibi erişim süresini de hızlandırır. Bu kütüğü korumak için parola ve kullanıcı alanları konulabilir.

Dedicated Line: İki veya daha fazla adrese sürekli bağlantı sağlayan komünikasyon kanalları. Dedicated lines halka ait olmaktan ziyade özeldir.Bir iletişim şirketinden kiralanabilir.

Desktop :Masanın üstüne benzetmek için bilgisayar ekranı üzerindeki kısa yol işaretleri ve menüleri kullanan ekran üstü çalışma alanına denir. Kullanıcılara gerçek bir masa üzerinde çalışıyormuşçasına objelerin resimlerini hareket ettirme, işlemlere başlayıp bitirme imkanı verme amacındadır.

Dialup line :İki makine arasında telefon hattı üzerinden arama yapılarak sağlanan geçici bağlantıya verilen isim.

Digital certificate :RSA sistemindeki ID card( kimlik kartı)'nın dijital bir değeri.

DNS (Domain Name System) :Bağlanılan sunucu ismini açık internet adresine çevirmek için kulanılan bir mekanizmadır. İnternet üzerinde aynı adlı iki veya daha fazla sunucu isminin olmaması da yine DNS sistemi sayesinde gerçekleşmiştir.

Document(doküman) :Bir HTML dosyasının tüm içeriğine birden doküman denir.

Domain :"İnternet adreslerindeki başlıca alt bölümlerinden biri,son noktadan sonraki son üç harf. Kişinin ne tür bir organizasyonla iletişime geçtiğini gösterir.Bunlar;.com-ticari, .edu-eğitimsel, .gov-resmi ve hükümete ait kurum, .mil-askeri, .org-kar gözetmeyen bir kurum, .net-network "

Domain Names : İnternet sitesini tanymlayan isim. Bir domain name noktalarla ayrılan iki yada daha çok parçadan oluşmak zorundadır. Bir makinenin birden çok ismi olabilir, fakat bu adreslerin hepsi aynı makineyi işaret eder. Ortada gerçek bir bilgisayar olmamasına karşın bir domain name olabilir. Bu internette bir web sayfası olmasını isteyen firmalar tarafından sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Bu erişimi sağlayan firmalar genellikle internet erişim sağlayıcılarıdır.

Download: Bir bilgisayardan diğerine dosya transfer etmek. Bu da HTTP, FTP ve e-mail attachment'ları yardymıyla yapılır.

DTD (document type definition-Doküman çeşidi tanımı) :Doküman içinde kullanılabilecek yapısal elemanları, takıları ve formları kapsayan biçimsel bir SGML tarifnamesidir.

E

EAI (Enterprise Application Integration-Girişim uygulama entegrasyonu): Tüm IT sistemlerine birlikte başlanmak için iş girişimi.

EAM (Enterprise Asset Management): Şirket çıkarlarının kontrol ve idaresi için olan yazılım.

EIP (Enterprise Information Portal) :İnternet teknolojisini ve diğer yolları kullanarak evrensel bir erişim sağlar ve aynı zamanda tüm bilgiyi tek bir yönetim altında toplama girişimidir.

ERP (Enterprise ResourcePlanning) :Yönetim ve muhasebe fonksiyonlarının idare ve kontrolü için entegre olmuş yazılım.

EBooks: Daha çok kolej kitapları olan ve internet üzerinden okunabilen kitapları işaret eder.

EBusiness: İnternet üzerinde elektronik yoldan gelir elde edilen işleri ifade etmektedir.

ECommerce :Bilgisayar aracılığla network üzerinden iş bağlantıları kurmak, kredi kartları yoluyla mal satma, fon transferi gerçekleştirme, reklam verme veya borsa ticaretini online yapma işlemlerine denir.

E-mail :Online farklı adreslerdeki bir grup kişiye, bir bilgisayardan diğerine elektronik mektuplar (mesajlar) göndermeyi mümkün kılan herhangi bir bağlantı sistemi.

Emoticon :Smiley'lerin diğer bir ismi. Belli bir duygunun yüz ifadesi metin karakterleriyle gösterilebilir. Vücut dilini göstermek için kullanılan karakterlerdir. Emoticonlar e-mail ve chat de yaygyn olarak kullanılmaktadır.

Encryption :Sadece alıcı tarafından okunabilecek şekilde olan veri dönüşümü. Bu tip verilere cipher denir. Verinin okunabilir hale getirilmesi işlemine de decryption denir.

Etailing :Elektronik medya ve internet teknoloji araçlarını kullanarak mal ve hizmet satmak

Ezine: Elektronik basım ve dergileri işaret etmek için kullanılır.

F

FAQ (Frequently Asked Questions- Sıkça sorulan sorular) :Yazılım yerleştirme ve operasyon hakkındaki sorulara cevap vermek için yazılım geliştiricileri tarafından kullanılmıştır. FAQ birçok Web sitesinde ve aynı şekilde fonksiyonu olan haber gruplarında bulunabilir. Aynı soruları sormaktan kaçınmak için en sık sorulan sorular cevaplarıyla beraber bir dokümanda listelenir. Ve bir haber grubuna katılmak istendiğinde bu cevaplara kolayca ulaşılabilir.

File Compression: "Bilgisayar verisi, aynı bilgiyi temsil etmesi sağlanarak daha küçük hale getirilir. .ZIP, .HQX; .BIN veya çalıştırılabilir sıkıtırılıp EXE formundaki olan sonuç dosyaları disket veya dosyada daha az yer tutan bilgi paketleri haline gelir ve daha az zamanda bu bilgiler taşınabilir. "

Finder: "Macintosh işletim sistemi için kullanılan standart bir arabirimdir. Kullanıcı bununla klasörlerin içeriklerini görebilir; bu içerikleri taşır, kopyalar, dosyaları siler ve uygulamaları başlatabilir. Finder ticari manadaki ilk başarılı grafik kullanıcı arabirimidir. "

Flame: Elektronik posta mesajında bir şey hakkında sert eleştiri ve düşüncelerin tahrik edici bir şekilde ifade edilmesi. Kasıtlı olarak gönderilmiş kötü e-mail mesajıdır.

Footer: HTML dökümanının 'dip' bölümüdür. Bu bölümde genellikle tarih, yapımcı ve doküman hakkında bilgiler bulunur.

Forms: HTML sayfalarında Web servisine başlanan kullanıcıdan Web tarayıcısı aracılığıyla bilgi alınır. Daha sonra bu bilgiler sunucu makinede kurulu olan özel bir programla değerlendirilir. Web sayfaları üzerinde formlar yaratmak için CGI programlamayı bilmek gerekir.

Frames: Web sayfalarında birden fazla sayfayı aynıanda aynı ekranda gösterme olayına denir.

FTP: İnternetteki orijinal protokollerden biri olup, internetteki veri yollamanın ve almanın en çok kullanılan biçimidir. FTP kullanılarak başka bir internet sitesine giriş yapılır, ve buradaki dosyalara 'site sorumlusunun' hak tanıdığı kadar erişim saklanır.

Freeware: Ücretsiz kullanılabilen yazılım. Bu programları hiçbir ödeme yapmadan kullanmak mümkündür. Programın satılması ise ancak izin verilmiş ise mümkündür. Dağıtılması ise serbesttir.

G

Gateway :Farklı protokolleri kullanan birbirine zıt networkler aracılığıyla bilgi alışverişi sağlayan bilgisayar sistemidir. Aynı işlevlere sahip fakat farklı yapılardaki ağlar arasında verileri aktaran cihaz ya da programlara verilen isimdir. Mail gateway, router, protocol converter gibi.

GIF (Graphics Interchange Format-Grafikleri Değiştirme Biçimi) :Grafik dosyalarını sıkıştırmak ve böylece veri aktarma zamanyndan tasarruf etmek amacyla Compuserve tarafından taratılmış bir grafik formatıdır. Web dökümanlarında sık sık kullanılır.GIF dosyaları 256 renkte resim gösterebilir ve tamamlayıcı bir özelliğe sahiptir.

GIF animation :GIF biçiminin bir çeşidi. Sırasıyla resimlerin görülebilmesine ve resimlerin üzerinde işlem yapylabilmesine imkan sağlar.

Gopher :Minnesota üniversitesinde geliştirilmiş bir program. İnternet serverları üzerindeki veriyi gösterir ve daha kolay bir erişim sağlar. Birçok Web tarayıcısı gopher sitelerine girebilir. İnternet üzerinde hypertext kullanmadan değişik menülerdeki materyallere ulaşmayy sağlar.

Gopherspace :İnternetteki tüm gopher sitelerini temsil eder.

Groupware :Aynı bilgiler üzerinde aynı binada, aynı odada veya ağ üzerinde çalışan bir grup insan için tasarlanan programlara denir.

H

Hacker:Bilgisayar ve telekomünikasyon operasyonunda yeterli bilgiye sahip fakat bu bilgisini kötü amaçlar için kullanan kişi.

HDML (Hand Device Markup Language): Hypertext benzeri içerik ve uygulamaları elde taşınabilir araçlarda tanımlamak için kullanılan basit bir programlama dili

Heading (başlık): HTML dökümanlarında genellikle yazının başlığının ve genel tanımların bulunduğu bölgedir.

Helper Application: Bu terim ek fonksiyonları da harekete geçirmek için tarayıcı programlarıyla birlikte çalışan yazılım programlarına karşılık gelir. …rnek olarak Shockwave hareketli cisimlerin gözlenmesi ve yüklenmesi için, Real Audio da online müzik dinlemek için en uygundur.

History List:Birçok tarayıcı son ziyaret ettiğiniz adresleri gösteren alt menüye sahiptir. Böylece en son göz attığınız oturuma yeniden dönebilirsiniz. Aynı mekanizma serverların önceden ziyaret etttiğiniz herhangi bir siteye tekrar girmenize yardımcı olur.

Hit: Web serverlarından yüklenen tek bir dosyaya işaret eder. Her zaman bir Web serverı tarayıcıya bir dosya gönderir, bu dosya en son bağlanılan yer olarak 'server log file' denilen dosyada kaydedilir. Web uzmanları serverın çalışma alanını ölçmek için hitleri kullanırlar. Çünkü sayfa dizaynları birbirinden büyük farklılık gösterir.Hit hesapları site ziyaret trafiğinin iyi bir ölçümüdür.

Home Page: Birinci hypertext dökümanının veya Web sitesinin ilk sayfası. Bu sayfa sizi karşılar, sitenin amacını bildirir, sponsor olan organizasyonu bildirir ve sonra da alt seviyede olan site sayfalarına bağlantı sunar. Yş dünyasında grabber olarak bilinir. Home page'iniz çok yavaş yüklüyorsa, açık değilse ve ilgi çekmiyorsa müşterinizi kaybedeceksiniz demektir. Home page bir çeşit depo girişidir ve ilgi çekici hale getirilmelidir.

Host: Komünikasyon ağıyla bağlanan terminal ve bilgisayarlar sistemindeki ana bilgisayar.

Host Name: Host name bilgisayarınızın networkte nasıl bilindiğini gösterir.Domain name sistem veya resolver, NIS the/etc/hosts file yoluyla internet adresine çevrilmiştir.

Hot Java :Sun MicroSystems tarafından tasarlanmış Mosaic-tipi web tarayıcılarına alternatif olarak tasarlanan yeni bir Java destekli web tarayıcısıdır. …zellikle 'etkileşimli' web sayfaları geliştirmek isteyenler için tasarlanan bu tarayıcının yapımı henüz bitmemiştir.

HotLists: Microsoft internet explorerda favori klasör olarak adlandırılır. Yeni ve popüler siteleri içeren menülerdir. Kullanıcının seçebildiği Web tarayıcısındaki Web sayfaları gibi sık girilen bölümlerin listesi.

HTML: HTML Web sayfasının görünümünü gösteren bir program dilidir.

HTTP (Hypertext Transport Protocol) :İnternetin ortaya çıktığı ilk günlerde çok farklı yazılım programları kullanılmış ve http'de bir etiket haline gelmiştir. Bu protokolde www tarafından kullanılanların en yaygını olmuştur. Ancak artık http://'a ihtiyaç kalmamış, bu kısaltma yazılmadan da bağlantı kurulabilmekte.

Hyperlink :Web sayfasındaki metin veya grafikte ışıklı, altıçizili ve tıklanabilir özelliğe sahip kullanıcıyı aynı sayfadan bir başka sayfaya taşıyabilen veya aynı sayfa üzerinde başka bir yere götürebilen bağlantılara denir.

Hypermedia Hypertext: sistemde veriyi, metni, grafikleri, video ve ses gibi bilginin tüm çeşitleri birlikte bağlanabilir ve kullanıcı birinden diğerine kolayca geçebilir.

Hypertext :Bir metin yazma ve gösterme sistemidir. İlişkili dökümanlara link sağlar.

I

Icon :"Grafik arabirimindeki fonksiyon veya sistem kaynağı, küçük, resmedilebilir, uygulama ve veri dosyasının ekran üstü göstergesi. Kullanıcının istediği fonksiyonu yerine getirebilmesi için seçtiği yazılım; işlemlerin sembolik imgeleri. "

IMAP: Mail serverında saklanan mesaj ve e-maillere erişim metodu.

Impressions: Web kullanıcıları tarafından görülen ve yüklenen ad banner tekrarlarına karşılık gelir.

Information superhighway :Internet ve altyapısı, özel networkleri, online hizmetleri içermektedir.

Infopreneur :Bilgi teknolojisinde veya online komünikasyonlarda işe başlayan kişi.

Interactivity: Web siteniz etkileşim içinde değilse ölü demektir. Intranetler hızlandırmasından dolayı online yoluyla daha fazla para kazanabilir.

Internet: Dünya üzerindeki bilgisayar ağlarının birbirleri ile başlanması sonucu ortaya çıkmış olan , herhangi bir sınırlaması ve yöneticisi olmayan uluslararası bir bilgisayar ve bilgi iletişim ağıdır. Milyonlarca ticari, eğitimsel, resmi ve kişisel bilgisayarlar telefon, kablolu TV, fiber optik hatları mikrodalga ve uydu sinyalleriyle birbirine bağlanır.

Intranet :çalışanları arasında kaynak ve bilgi paylaşımını sağlamak için teknolojiyi kullanan bir kurum veya şirketteki özel network.

IP address :Internet protokolü tarafından tanımlanmış 32 bitlik adres. IP adresi bir ağ bileşeni ve bir servis birimi bileşenine sahiptir.

IRC (Internet Relay Chat-Internet bağlantılı sohbet):Dünyanın farklı yerlerindeki birçok insanın gerçek zamanda sohbet etmesini sağlayan bir sohbet hattı protokolü. Chat veya forumlar tuşlarla gerçekleşir ve internetin popüler bir tüketim alanıdır.

ISDN (Integrated Digital Services Network):Dijital ses, data ve video sinyallerinin aynı devreler üzerinde taşınmasına imkan verir. Eşzamanlı ses, veri ve görüntü bilgisinin birkaç kanal üzerinden yüksek hızlı iletimidir.

J

Java : HTML'nin eksiklerini gidermeye yönelik kolay, güvenli, nesneye yönelik ve güçlü bir bilgisayar programıdır. Bu dil Netscape 4.0 veya Sun Systemsin HotJava web tarayıcısıyla görüntülenebilir. Ayrıca bir derleyiciye gerek yoktur. 

Javascript: Web sayfaları için bir yazı dilidir. Bu yazı web sayfasını ilginç elemanlarla donatmak için imkan sağlar.

JPEG (Joint Photographic Experts Group) :Bir grafik formatı. Çözünülürlüğü ve renk sayısı çok fazla olan, durağan grafikleri yüksek oranda sıkıştırıp saklayabilen bir formattır. Bu format grafik dosyalarında sıkıştırma yaparken tolerans oranları kullanır. Bu oranlar dosyanın gerçeğe yakınlık derecesini belirtir. 

K

Keyword :Online araştırma yapmak için kullanılan kelime veya cümlecik.

Kbps :Saniyede aktarılan bit sayısıyla ölçülen standart modem hızı.

L

Lag :Online talep ve cevap alma arasında geçen zaman miktarı.

Lan (Local Area Network-Yerel Bilgisayar Ağı): Bu yerellik belli bir alanı ifade edeceği gibi, tek bir katı veya binayı gösterebilir.

Link :Web sayfası üzerindeki sizi başka bir konuma, aynı serviste başka bir dosyaya veya servise yollayabilen html bağlantıları.

Listserver: E-posta listelerindeki dosyaların otomatik olarak dağıtımı ve yönetimi için kullanılan ücretsiz yazılm programıdır. İlk olarak Bitnette başlatılmıştır. Çok değişik konularda mektuplaşmak için listeler vardır. Bazı listeler açık, bazıları ise kapalıdır. Açık listede herhangi bir kişi herkese bir mesaj gönderebilir. Kapalı listelerde ise belirli kişiler birbirleriyle mesajlaşabilir.

Load: Bir bilgisayar veya serverdan başka bir bilgisayar veya servera dosya veya yazılım transferi. Başka bir deyişle online bilgi akışı.

Login :Bilgisayar, network veya siteye girmek için kullanılan isim veya kimlik.

Lurker: Kendisi bir mesaj gönderememesine rağmen, diğer insanların postalarını okuyabildiği online bir topluluğu ziyaret eden kişi.

M

Macintosh: Apple bilgisayar tarafından üretilen kişisel bilgisayarlar. Masaüstü basımında, eğitim ve grafik uygulamalarında yaygın kullanıma sahiptir.

Mailing List: Belli bireylere giden, belli konularda otomatik olarak dağıtılmış e-mail mektuplaşma listesi. E-mail yoluyla bir mesaj göndererek mail listesine kayıt olabilirsiniz.

MailBomb: Serverın fonksiyonunun azalmasına sebep olabilecek kişinin e-mail hesabının mail ve bazen de attachmentlarla dolması.

Management Service Providers: Bilgi teknolojisi altyapısını yürütmek için kayıt hizmetleri ve internet üzerinden uygulama yapan şirketler.

Media Tool: Audio, video ve diğerleri arasında chat'i de içeren online kullanım ve bilgisayarları geliştiren araçlar.

Megabyte: Bir milyon byte ve bin kilobyte.

Multimedia :Ses, grafik, animasyon ve video kombinasyonu. Bilgisayar dünyasında multimedia hypertext'le bu elemanları birleştiren hypermedia'nın alt grubudur.

MIME: Çok amaçlı internet mail ölçüleri. Grafik, audio, video ve ikili kod sistemiyle yazılan dosya aktarımını sağlayan e-mail protokolüdür.

Modem: Modilatör ve demodülatörün kısa yazılışı. Bilgisayardan gelen sinyalleri analog sinyal haline dönüştürerek telefon hattı üzerinden nakledilebilmesini mümkün kılar veya bu yolla gelen sinyalleri bilgisayarın kullanabileceği hale dönüştürür.

Mosaic: NCSA(National Center for Supercomputing Applications) Urbana'daki İllinois Üniversitesindeki NCSA merkezinde geliştirilen Macintosh,Windows ve Unix ortamlarının tümünde çalışabilen ilk Web taraıcısıdır.

MP3: Temelde geniş müzik dosyalarını kalitesini düşürmeden daha küçük hale getiren açık format.Ses sıkıştırma formatı. Standart bir CD'deki müzik dosyalarından 10-20 kat daha küçük kaliteli dosyalar yapar.

MPEG: Hareketli görüntüleri sıkıştırmada kullanılan standart bir yöntem. 

N

Navigation Bar: Web sitesine girmenizde rehberlik edecek yön araçlarının tümü.

Netiquette :Net üzerindeki etiket. E-mail gönderdiğinizde bir haber grubuna makale postaladığınızda veya IRC'de chat yaptığınızda netiquette için büyük ihtiyaç duyarsınız.

Netscape :Netscape firmasının bir ürünü olan Netscape Navigator NCSA tarafından geliştirilen Mosaic'in temelleri üzerine kurulmuştur. En popüler Web tarayıcısıdır. Aynı zamanda Netscape Communications Web sunucusu almak isteyenler için de yazılım pazarlamaktadır.

Newsgroup: Belli konularda etkileşimde bulunan online tartışma grupları. Her konuda binlerce haber grubu vardır. Birçoğu profesyonel konularda iletişimde bulunan topluluklardır ve iş dünyası hakkında zengin bir kaynak durumundadırlar.

NNTP (Ağ haberleri aktarma protokolü) :Ağ haberlerinin dağıtılması, incelenmesi, elde edilmesi, postalanması işlemleri için oluşturulmuş protokole verilen isim.

Node: Bir networke bağlanmış herhangi bir bilgisayar

Norton Anti-Virüs :Bilgisayar sisteminize girmeden önce virüs taraması yapan ve onları yok edeceğini iddia eden bir program.

O

Offline: İnternete bağlanamamış bilgisayarlar için kullanılır.

Online :İnternete bağlanan kullanıcı veya bağlanma yeteneğine sahip kullanıcıya işaret eder. Aynı zamanda sık kullanılan bir sıfat haline gelmiştir. Online shopping(online alışveriş), online gaming(online oyun), online chat(online sohbet) gibi.

OLAP:Online analytical processing-Farklı görüş noktalarından çok boyutlu veri sunan ve çıkarabilen araç sınıfı. OLAP fonksiyonları ticaret analizleri, veri özetleri, karşılaştırmalı görüş için veri dönüşümü içerir.

Operating System :Bir bilgisayaryn yeteneklerini yöneten bir yazılım. İşlem tablosu, dosyalama, hafıza yönetimi ve kumanda yorumu gibi fonksiyonları vardır.

P

Packet : İletişim ağı üzerinden gönderilen veri birimi

Page view: Nota yazımında sayfa düzeninin görülmesi. Belli bir reklam içeren sayfanın kullanıcı tarafından ziyaret edilme sayısı.

PDA (Personal Digital Assistant): elle taşınabilen bilgisayarların hattına verilen isim.Palm pilot ve Newtonville gibi dalgalar PDAolarak düşünülür.

PID (Personal Information Destination-Kişisel Bilgi Yeri): Web üzerinde milyonlarca blgi sayfası vardır. Fakat belli bir konu arıyorsanız, sadece bir veya birkaç sayfada ihtiyacınız olan bilgiye ulaşabilirsiniz. İşte bu ulaşılan sayfa veya sayfalara PID denir.

PING (Packet INnternet Groper- Ynternet paketi Araştırıcısı): IP adresinin kabul edilir olup olmadığına karar vermek için kullanılan bir program. Belli bir adrese veri birimi gönderir ve cevap beklenir.

Platform: Bilgisayardaki işletim sistemine ne yüklendiğini tanımlamak için kullanılan terimdir. Bazı genel platformlar PC, Macintosh,Unix ve NT'dir.

Plug in :Tarayıcı yazılımınıza kolayca takılıp onun bir parçası haline getirebileceğiniz, fonksiyonunu artıran ve internet kullanımını etkin hale getiren yardımcı bir uygulama

POP Post Office Protocol(postane protokolü) :Herhangi bir SLIP, PPP bağlantı sağladığınızda genellikle bir POP hesabınız olur. Bu hesap e-mailinizi atmak için e-mail programınızı kulllanmanızı sağlar. Kısaltmanın diğer bir açılımı ise Point of Presencedir.

PPP (Point to Point Protokol) :Telefon hatlarını ve modemi internete bağlamak için kullanılan dil.

Protocol :Bilginin network üzerinde nereye, ne zaman, nasıl taşındığına karar veren bir grup kurallardır.

Proxy server : İnternete erişmek için müşteri bilgisayarları kontrol eden internet servery. Şirket çalışanlarının istenmeyen web adreslerine girmelerine engel olabilir, yerel olarak web sayfalarını saklayarak performansını artırabilir ve dışardan kullananların izlemesi zorlaşsın diye içteki network kimliğini saklayabilir.

Public-Key Encryption Y:  İnternet gibi güvenli olmayan bağlantılar üzerinden güvenli veri gönderir. Veriyi okunamaz hale getirebilir. 

Q

Query: Bir araştırma makinesi için bilgi isteme

Quicktime :Video ve audio formatlarına izin veren MAC OS ve Windows için çeşit çeşit media ulaşımı. Grafikleri görmek için çok uygundur ve popüler bir tarayıcıdır.

Qwerty : Klavyenin ilk alfabe sırasındaki altı harf

R

RFC (Request for Comment): İnterneti tanımlayan protokol, bilgi ve standartları içeren dökümanlar.İnternet hakkında en ince ayrıntısına kadar bilgi verir.

Router Yönlendirici. :Bir ağ ile diğeri arasındaki iletişimi sağlayan cihaz.

Remote System :Local sistemin zıttı olarak kullanıcının modem aracılığıyla eriştiği network veya bilgisayar. 

S

Scorm: Sharable Content Object Reference Model

Server: İnternetin bel kemiğidirler, en basit şekliyle bilgi saklayan, isteyenler için hizmet üreten network üzerindeki bilgisayar. İnternet üzerindeki serverların çoğu PC'lerdir. Başka bir deyişle internete erişimi sağlayan ve kaynaklarını kontrol eden, işleten yazılımı harekete geçiren bilgisayar.

Shareware: Belirli bir süre ücretsiz kullanılan, ancak yazılımın deneme süresi bitince yazılımın sahibine ücret ödenmesini gerektiren türden yazılımlara verilen isim.

SLIP/PPP :Modemleri internete bağlamak için kullanılan transfer protokolleri

Smilies: E-motions denilen grafiklerdir, bir vurgu veya eğlence eklemek için e-mail mesajlarına tuşlanır. :-) işaretleriyle mutluluk, :-( işaretleriyle de üzüntü mesajları gönderebilirsiniz. Arkadaş ve çocuklara gönderilmekle birlikte iş mektuplarında kullanılmamalıdır.

Snail Mail :Mailin saniyeler içinde gönderilmesine zıt olarak mesajın gönderilmesinin günler aldığı kara ve hava posta hizmetlerini ifade eder.

Spam :Junk mailin elektronik karşılığıdır. Reklam amacıyla bugün birçok şirket birçok adrese ürünlerini tanıtan mesajlar göndermektedirler. Mail listelerinin kabarmasına sebep olan bu tür mesajlara istenmeyen veya spam mailler denir.

Splash Page: Birçok home page'in yerini alan, daha fazla haber basım içeren sitelere verilen isim.

Spider (örümcek): web tarama servislerinin veri tabanlarını büyütmek için bıkmadan usanmadan yeni Web sayfaları ve onlara ait bağlantıları bulan, bir nevi güncelleştirme işlemi gören programlara verilen isim.

Sticky: Ziyaretçilerin uzun bir süre kaldıkları sitelere denir.

Surfing: Medyanın sonunun başlangıcı ve etkileşimin başlaması. Kanal sörfü de linklerin yardımıyla bir web sitesinden diğerine seyahat etmektir.

T

T1: DS-1 biçiminde yapılanmış sinyali 1.544 megabit/saniye hızında aktaran fiber optik kablo bağlantılarına verilen isim. Kullanımı mümkün fakat birçok yerde pahalıdır.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/İnternet Protokol): İnternet üzerinde tüm bağlantılar için konulmuş standartlardır. Başlangıçta Unix işletim sistemi için tasarlanmış olup, günümüzde birçok işletim sistemini desteklemektedir.

Telnet: Bir bilgisayarın diğer bir bilgisayara uzaktan terminal bağlantısı yapmasını sağlayan standart internet protokol programıdır.

Throughput :Bir isteğe cevap olarak internet bağlayıcıları aracılığıyla taşınan veri miktarı.

U

Undernet: Normal, halka açık veya da chat yoluyla girilen alternatif bir IRC. Girişi sınırlı ve genellikle özel görüşmeler için kullanılır.

UNIX :Aynı anda birçok insan tarafından kullanılabilen bilgisayar işletim sistemi. Şuanda da internet serverları için en yaygın biçimde kullanılan işletim sistemidir.

Unique Users: Belli bir zaman diliminde siteyi ziyaret eden farklı kişilerin sayısına denir. Bu sayıyı tesbit etmek için Web siteleri bir kullanıcı kaydı veya kimlik sistemi kullanmaktadırlar.

Upload :Direk arabirim veya bir modem yolu ile diğer bir bilgisayardan veri almak. Konuya göre adlandırılmış binlerce ağ haberleri grubu, protokolleri çalıştıran bilgisayarlar ve usenet ağ haberlerini ve makaleler yazan kullanıcıların oluşturduğu sistem.

URL (Uniform Resource Locator) :Web üzerinde ulaştığınız yerin kimliğini belirler.

Usenet :Konuya göre isimlendirilmiş binlerce ağ haber grubu, protokolleri çalıştıran bilgisayarlar ve ağ haberlerini okuyan ve makaleler yazan kullanıcıların oluşturduğu sistem. İnternet sistemlerinin tümü Usenet'te bulunmaz ve usenet sistemlerinin tümü de internet üzerinde değildir.

V

Veronica :Nevada üniversitesinde geliştirilmiş olan Veronica(Very easy redent oriented Net-wide Index to computerized Archives) binlerce gopher servisindeki her bir menü maddesini içeren devasal bir veritabanıdır. Devamlı güncellenen Veronica veritabanı, birçok gopher menüsünden bulunabilir. İnternet dahilindeki gopher sitelerinin %99'unun kaydı bulunan Veronica gopher adresi arayanların ilk uğradıkları nokta olmakta.

Viever: Yardım uygulamasının diğer bir ismi

Virus: Zarar vermek amacıyla kendini programlara kopyalayan, bu programlarla ilişki kuran, sistemdeki diğer programlara da yamanarak yayılan program.

VRML (Virtual Reality Modeling Language):üç boyutlu programlar oluşturmak için kullanılan online programlama dilidir.

Visual Basic : Görsel diller içerisinde, gerçekten esnek bir dil olması, üzerinde herhangi bir değişkenliğin kısa zamanda yapılabilmesi büyük avantaj. Esnek bir dil oluşu nedeniyle uyumlu çalışma özelliği ileri düzeydedir.

W

WAIS: " Internet üzerinde basit ve doğal bir dilde sorgulama girişlerini tanıyan, bilgilere hızlı erişim için indeksler kullanan, önceki aramaların sonuçlarının sonraki aramaları etkilememesini sağlayan bir mekanizması olan dağıtılmış bilgi hizmet birimidir. "

Webmaster :"Bir web sitesinin editörlüğünü üstlenen kişiye ""Webmaster"" adı verilir. Webmaster'in görevi, Web sitesinin tasarımını yapmak ve ""güncelliğini ve çekiciliğini"" korumaktır. Günümüzde bu işi tek bir kişinin yapması çok zordur. Bunun için genelde bir web sitesini birden çok kişi ""takım"" ruhuyla ayakta tutar. "

www :Dünya çapında ağ. Hypertext tabanlı, dağıtılmış Internet bilgi sistemi. Kullanıcılar hypertext dökümanları oluşturabilir, daha önce oluşturulan dökümanları düzenleyebilir, gözden geçirebilir. İstek birimi ve hizmet birimi programlarını ücretsiz olarak temin edebilir. İsviçre parçacık araştırma merkezi(CERN) tarafından yaratılmış olan hipertext tabanlı, dağıtılmış bilgi sistemi. Kullanıcılar hipertext dökümanları yaratabilir, düzeltebilir, yaratılmışları gözden geçirebilir. Kullanıcı (client) ve dağıtıcı (server) programlarını ücretsiz olarak temin etmek mümkündür.

Y

Yellow Pages :Daha çok programlanan yazılımlardır. Adres ve domain name'in veritabanıdır.Bunların bazısı basılı yayımlardır, bazısı elektronik ve bazısı da hem basılı hem elektroniktir.

Z

Zip :"PKZIP kullanılarak sıkıştırılmış (daha küçük dosya boyunda, ama eşdeğer bir dosya yapılan) bir dosya ""zıp"" dosyası olarak adlandırılır. Dosya uzantısı, ZIP'tir. "

Zine: Kağıt üzerine değil de dijital olarak basılmış magazin ve dergilere verilen isim.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?