İşe Alım Vaka Çalışması


Vaka

Şirket yöneticisi tarafından ihtiyaca yönelik personel talebi girilmiştir. Talebi gören IK, talebe yönelik ilan oluşturup yayınlamıştır. İlana gelen başvurulardan, görüşülmek istenilen adaylar oluşturulan seçim listesine eklenmiştir. Görüşme işlemi gerçekleşip işe alınmaya uygun olan aday için işe başlama işlemi gerçekleşecektir.

Çalışan E-profili oluşturulacak,

Çalışana uygun pozisyon ataması yapılacak,

Çalışanın işe giriş işlemleri yapılacak,

Çalışan ücret kartı düzenlemesi yapılacak


İşlemler

Öncül İşlemler

 1. Şirket tanımları yapılmalıdır.(Genel Ayarlar > Şirket Tanımları : settings.form_add_our_company, Yardım Dökümanı : https://wiki.workcube.com/help/9551)
 2. Şube tanımları yapılmalıdır.(HR > Planlama > Organizasyon Planlama > Şubeler : hr.list_branches, Yardım Dökümanı : https://wiki.workcube.com/help/9709)
 3. Şube SGK Bilgilerini girmelisiniz.(HR > Planlama > Organizasyon Planlama > Şubeler  > Şube Detay > SGK Bilgileri Güncelle : hr.list_branches&event=upd, Yardım Dökümanı : https://wiki.workcube.com/help/9710)
 4. Departman tanımları yapılmalıdır.(HR > Planlama > Organizasyon Planlama > Departmanlar, Yardım Dökümanı : https://wiki.workcube.com/help/9711)
 5. Pozisyon Tipleri tanımlanmalıdır.(System > Parametreler > Pozisyon Tipleri : hr.list_position_cats, Yardım Dökümanı : https://wiki.workcube.com/help/9713)
 6. Pozisyon Adları tanımlanmalıdır.(System > Parametreler > Pozisyon Adları: hr.list_position_names)
 7. Ünvanlar tanımlanmalıdır. (System > Parametreler > Ünvanlar :  hr.list_titles , Yardım Dökümanı : https://wiki.workcube.com/help/9713)
 8. Kademeler tanımlanmalıdır.(System > Parametreler > Organizasyon Kademeleri, Yardım Dökümanı : https://wiki.workcube.com/help/9713)
 9. Fonksiyonlar tanımlanmalıdır.(System > Parametreler > Fonksiyonlar - Birimler, Yardım Dökümanı : https://wiki.workcube.com/help/9713)
 10. Meslek Kodları tanımlanmalıdır.(System > Parametreler > Meslek Kodları : ehesap.business_codes)
 11. Şirket içi gerekçe eklenmelidir.(System > Parametreler > Şirket İçi Gerekçeler : settings.form_add_fire_reason)
 12. Süreç tanımı yapılmalıdır.(BPM > Süreçler : process.list_process)
 13. Özlük Belge Kategorileri tanımı yapılmalıdır.(System > Parametreler > Özlük Belge Kategorileri : settings.form_add_employment_asset_cat)
 14. Hobi tanımları yapılmalıdır.(System > Parametreler > Hobiler : settings.form_add_hobbies)
 15. Bordro Akış Parametreleri tanımları yapılmalıdır(HR > Özlük Bordro > Bordro Kuralları : ehesap.list_program_parameters , Yardım Dökümanı : https://wiki.workcube.com/help/9689)
 16. Ek Ödenek Tanımları yapılmalıdır(HR>Özlük-Bordro>Bordro Kuralları>Ek Ödenek Tanımları : ehesap.list_odenek, Yardım Dökümanı : https://wiki.workcube.com/help/9690)
 17. Kesinti tanımları yapılmalıdır.(HR>Özlük-Bordro>Bordro Kuralları>Kesinti Tanımları : ehesap.list_kesinti, Yardım Dökümanı : https://wiki.workcube.com/help/9690)
 18. Otomatik Bes tanımları yapılmalıdır.(HR>Özlük-Bordro>Bordro-Puantaj>Otomatik Bes Oranları : ehesap.list_emp_bes, Yardım Dökümanı : https://wiki.workcube.com/help/9690)
 19. Varsa Vardiya tanımları yapılmalıdır.(HR>Özlük Bordro>Bordro ve Puantaj>Vardiyalar : ehesap.shift, Yardım Dökümanı : https://wiki.workcube.com/help/9690)
 20. İzin Süreleri Tanımlanmalıdır.(HR>Özlük-Bordro>Bordro Kuralları>İzin Süreleri : ehesap.list_offtime_limit, Yardım Dökümanı : https://wiki.workcube.com/help/9690)
 21. İzin ve Mazeret Kategorileri tanımlanmalıdır.(Sistem>Parametreler>İzin ve Mazeret Kategorileri : settings.form_add_offtime, Yardım Dökümanı : https://wiki.workcube.com/help/9691)
 22. Muhasebe hesap grupları tanımlanmalıdır.(Muhasebe Hesap Gruplarının tanımlanması için sistemde Muhasebe birimi tarafından tanımlanmış bir Hesap Planı bulunmak durumundadır.) (HR>Özlük Bordro>Bordro Kuralları>Muhasebe Hesap Grupları : ehesap.list_payroll_accounts,  )
 23. Harcırah Kuralları tanımlanmalıdır(System > Parametreler > Harcırah Kuralları : ehesap.list_expense_rules)

Ana İşlemler

 1. Çalışan ekleme sayfasından çalışanın genel bilgileri girilmelidir.(fuseaction=hr.list_hr&event=add, yardım dökümanı : https://wiki.workcube.com/help/9684)
 2. Çalışan ekleme işlemi gerçekleştikten sonra çalışanı güncelleme sayfası üzerinde tab menüden çalışana ait;
  • Çalışan Yakını Ekleyebilirsiniz(Diğer > Çalışan Yakını Ekle > yardım dökümanı: https://wiki.workcube.com/help/9721)
  • Özlük belgelerinde bulunan tüm evrakları sisteme yükleyebilirsiniz(Diğer > Özlük Belgeleri)
  • Sözleşme ekleyebilirsiniz(Diğer > Sözleşme)
  • Muhasebe Ekstresini görüntüleyebilirsiniz(Diğer > Muhasebe Ekstresi)
 3. Çalışan ile ilgili özet bilgileri çalışan güncelleme sayfası üzerinden;(Yardım Dökümanı : https://wiki.workcube.com/help/9722);
  • Dijital arşive eklenen belgeyi çalışan ile ilişkilendirebilirsiniz.(Belgeler)
  • Çalışana ait banka hesaplarını girebilirsiniz.(Banka Hesapları)
  • Çalışan ile ilgili notlar alabilirsiniz(Notlar)
  • Çalışanın almış olduğu izinleri listelemenizi ve yıllık izinleri ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz(İzinler)
  • PAM modülü üzerinde ilgili çalışanın sorumlu olarak seçildiği varlıkları görüntüleyebilirsiniz(Varlıklar)
  • Çalışan için performans modülü üzerinden yapılan tüm değerlendirmelere Değerlendirme Formlarından ulaşabilirsiniz(Değerlendirme Formları)
  • Çalışanın Giriş Çıkışlarını ve Ücret kartlarını Giriş Çıkışlar'dan görüntüleyebilirsiniz.(Giriş - Çıkış)
 4. Çalışana Roller - Pozisyonlar sayfasından Pozisyon tanımı yapılmalıdır.(HR > Planlama > Rol Planlama > Roller ve Pozisyonlar: hr.list_positions&event=add, Yardım Dökümanı : https://wiki.workcube.com/help/9714)
 5. Çalışanın sistem üzerindeki yetkileri için Roller - Pozisyonlar tanımlandıktan sonra güncelleme sayfasındaki tab menü Diğer > Ayarlar altından çalışana Muhasebe Dönemleri ve Şube Yetkileri verilmelidir.
 6. Çalışanın işe Giriş işlemleri yapılmalıdır.(HR > Özlük Bordro > Bordro ve Puantaj > İşe Giriş Çıkışlar : ehesap.list_fire&event=addIn, Yardım Dökümanı : https://wiki.workcube.com/help/9688 )
 7. İşe Giriş Bildirgesini Listeleme Sayfası Üzerinden girişi yapılan çalışanı seçerek Giriş Bildirge Dosyası butonuna basarak oluşturabilirsiniz(HR > Özlük Bordro > Bordro ve Puantaj > İşe Giriş Çıkışlar : ehesap.list_fire)
 8. Çalışan girişi yapıldıktan sonra Ücret Ödenek sayfası üzerinden çalışanın ücret kartı tanımları yapılmalıdır.(HR > Özlük Bordro > Bordro ve Puantaj > Ücret Ödenek : ehesap.list_salary, Yardım Dökümanı : https://wiki.workcube.com/help/9688)
 9. Ücret kartından çalışanın İşyeri Bilgileri, Çalışana ait Dönem Başı Kümüle Vergi Matrahı, Ücret Bilgileri, Maaş Tanımları, Muhasebe Kodları, Ek Ödenek, Kesinti, Vergi İstisnaları, Otomatik Bes Tanımları, Fazla mesai bilgileri düzenlenebilir.(HR > Özlük Bordro > Bordro ve Puantaj > Ücret Ödenek : ehesap.list_salary&event=upd, Yardım Dökümanı : https://wiki.workcube.com/help/9688)

Ardıl İşlemler

 1. Çalışan sisteme giriş yapabiliyor mu kontrolleri sağlamalıdır.
 2. Çalışan Pozisyonum > Pozisyon üzerinden bigilerini kontrol etmelidir yanlışlık olması durumunda IK birimi ile iletişime geçmelidir.
 3. Çalışan Pozisyonum > Bilgilerim üzerinden bigilerini kontrol etmelidir ve eksik bilgileri tamamlamalıdır.
 4. Çalışan Pozisyonum > Özgeçmişim üzerinden bigilerini kontrol etmelidir ve eksik bilgileri tamamlamalıdır.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?