Kampanya Yönetimi


Yeni müşteri kazanma ya da mevcut müşteri gruplarının satışlarını arttırmak amaçlı belirli dönemlerde düzenlenen pazarlama politikaları kampanya yönetimi ile yapılabilmektedir.Workcube'de kampanyalar kampanya iş objesi ile kullanılabilmektedir. Kampanya iş objesinin kullanımı için süreç tanımı - yetkilendirme, parametrik tanımlamalar ve veri girişlerinin yapılması gerekmektedir.

  • Kontrol Paneli > BPM > Süreçler > Kampanya Süreci sayfasından süreç tanımı – yetkilendirme yapılmaktadır. Workcube'de standart tüm süreçlerin tanımlamaları yapılmıştır. Kullanılacak süreçte kayıt dışında aşamalar mevcut ise tanımlanmalıdır. Yetkilendirmeler aşamalara kullanıcıları ekleyerek verilmektedir.
  • Parametrik tanımlamalar; Kontrol Paneli > System > Parametreler sayfasından CRM başlığı altındaki Pazarlama başlığı altından tanımlanmaktadır. 
  • Veri girişleri; ekleme sayfaları kullanılarak yapılabilmektedir.

Kampanya Kategorileri

Kampanya sınıflandırmaları kampanya kategori tanımları ile sağlanabilmektedir. Eğitimde Paketlerinde %20 İndirim Fırsatı, Yeni Ürün Alımında 1 Yıl Destek Hizmeti gibi tanımlamalar yapılabilmektedir.

Kampanya Alt Kategorileri

Kampanya kategorisi ile ilişkili alt kırılımlar yaparak kampanyalar detaylı sınıflandırılabilmektedir. Eğitimde %20 İndirim kategorisi altında IK eğitimi gibi tanımlama yapılabilmektedir.

Kampanya Ekip Rolleri

Kampanyada görev alacak çalışanlar rollerine göre belirlenebilmektedir. Eğitmen, Satış Uzmanı gibi tanımlamalar yapılabilmektedir.

Kampanya Detay

Kampanya iletişim listesi kurumsal ya da bireysel hesaplarda seçilen parametrik alanlara göre hedef kitleler yaratılarak oluşturulabilir. Kurumsal hesaplarda A+ müşteriler kampanya hedef kitlesidir vb. listeler oluşturulabilmektedir.

Gönderiler alanına eklenen yayınlanacak içerikler ile kampanya kapsamında belirlenen hedef kitlelere mailing yapılabilmektedir.

İçerikler prova örnekleri ihtiyaçlara göre düzenlenebilmektedir.

Dikkat: Workcube ile mail gönderimi yapılabilir. Bunun için mail ayarlamalarının yapılması gerekmektedir. Gönderim yapılacak mail sunucusunun günlük limitlerinin yeterli olmaması durumunda mail gönderimi gerçekleşmeyecektir.


Kampanya Hedefleri sayfasından hedefler verilebilir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler