Wiki'ye Hoşgeldiniz !

...
2.1.16.1. Düzeltmeye Esas Tarihler

Enflasyon muhasebesi (düzeltmesi), paranın satın alma gücündeki değişmeler nedeniyle gerçek durumu ifade edemeyen mali tabloların, gerçek durumu ifade eder hale gelmelerini sağlamak üzere düzeltme işlemine tabi tutulmasıdır.

...
2.1.16.2. Enflasyon Muhasebesi Parametrik Tanımlar

Enflasyon muhasebesi (düzeltmesi), paranın satın alma gücündeki değişmeler nedeniyle gerçek durumu ifade edemeyen mali tabloların, gerçek durumu ifade eder hale gelmelerini sağlamak üzere düzeltme işlemine tabi tutulmasıdır.

...
2.1.16.3. Enflasyon Endeks Tanımları

Malî tabloların ait olduğu aya ilişkin fiyat endeksinin, düzeltmeye esas alınan tarihi içeren aya ait fiyat endeksine bölünmesiyle elde edilen katsayı; düzeltme katsayısı olarak adlandırılır.