Süper Entegratör Abonelik İşlemleri


Yol: ERP > Finans-Muhasebe > e-Devlet > Süper Entegratör Abonelik İşlemleri Gelir İdaresi Başkanlığı 2003 yılı itibariye e-Devlet e-Dönüşüm uygulamalarına başladı. e-Dönüşüm ile birlikte e-belgeler artık fiziki ortamda değil dijital ortamda tutuluyor. Gönderme, alma, onaylama, imzalama gibi bütün süreçler dijitalleşti. Workcube üzerinde e-Devlet altında bütün bu işlemler diğer modüller ile entegre olarak yapılır.

İlk aşama olan entegrasyon başlangıcı ve aktivasyonlar Süper Entegratör Abonelik İşlemleri ekranı üzerinden yapılır. Abonelik İşlemler; e-Devlet fonksiyonlarını kullanmak isteyen kullanıcıların herhangi bir aracıya başvurmadan entegrasyon işlemlerini direkt sistem üzerinde tamamlayabilmelerini sağlar.Aktivasyon işlemlerin tamamlanabilmesi için Mükellef, İş Ortağı ve Alınan Hizmetler olmak üzere 3 alan bulunur.


Mükellef Bilgileri

Mükellef bilgilerinde yer alması gereken zorunlu alanlar Şirket Ünvanı, VKN/TCKN, Mersis No, Ticaret Sicil No, İletişim Bilgileri; Kontrol Paneli > System > Genel Ayarlar > Şirket Tanımları sayfasından çekilir. Öncelikle buradaki bilgilerin doğruluğundan emin olunmalıdır. Sonrasında kaydı yapılacak olan Mükellefin bilgilerinin girilmesi gerekir. Gerekli bilgiler doldurulup sayfa kaydedilir.

Yetkili Ad: Firma yetkilisinin adı girilmelidir.

Yetkili Soyad: Firma yetkilisinin soyadı girilmelidir.

Yetkili Mobil: Firma yetkilisinin cep telefonu bilgisi girilmelidir.

Yetkili E-mail: Firma yetkilisinin e-posta adresi girilmelidir.

GİB Pk Alias Bilgisi: e-Devlet işlemlerinde “mail adresi gibi düşünülebilen” Posta kutusudur. Örneğin: urn:mail:defaultpk@devms.com (Gelen e-faturalar, e-irsaliyeler)

GİB Gb Alias Bilgisi: e-Devlet işlemlerinde “mail adresi gibi düşünülebilen” Gönderici birimdir. Örneğin: urn:mail:defaultgb@devms.com (Gönderilen e-faturalar, e-irsaliyeler)

İpucu: e-Fatura veya e-İrsaliye kullanılıyor ise Gb ve Pk adresleri zorunludur. Burada pk için: urn:mail:defaultpk@ gb için: urn:mail:defaultgb@ ile başlamalıdır. Ardından kullanılacak olan uzantı verilmelidir.

Firma Logosu Base64: jpeg veya png formatında olabilir. Logo eklendiğinde sistem otomatik olarak "Base64" formatına çevirecektir. 

Firma İmzası Base64: jpeg veya png formatında olabilir. Logo eklendiğinde sistem otomatik olarak "Base64" formatına çevirecektir. 

Aktivasyon Zamanı: Kullanıma başlanacak tarih seçilmelidir. Aktivasyon tarihi ileri bir tarih olmalıdır. Bugün veya öncesi seçilemez.Alınan Hizmetler

Her iş fonksiyonu için ayrı olarak seçilerek aktivasyon başlatılır. Örneğin; e-fatura seçilir ve aktivasyon başlat tıklanır. Diğer iş fonksiyonları için de tek tek seçerek süreç başlatılır.

Seçilen hizmet satırında kontrol sütunu bulunur. Burada durum sorgula yapılarak anlık aşamalar takip edilebilir. Durum sorgula denildikten sonra durum alanında son durum bilgisi güncellenecektir.

Workcube ID: Workcube Uygulama bilgilerinde yazan Workcube ID default olarak gelir. Boş ya da yanlış ise Workcube Uygulama bilgilerinden değiştirilebilir.İş Ortağı

Bu alanda aktivasyonu yapan iş ortağına ait erişi bilgileri doldurulur. Burada yazılan İş Ortağı bilgileri Workcube Merkeze düşecek ve kayıt altına alınacaktır. Aktivasyon işlemini kimin yaptığı ve süreci kimin ilerleteceğini belirler. 

Aktivasyonu Yapan İş Ortağı: İş Ortağı yetkilisinin adı ve soyadı girilmelidir.

İş Ortağı E-mail: İş Ortağı yetkilisinin e-posta adresi girilmelidir.

İş Ortağı Mobil: İş Ortağı yetkilisinin cep telefonu bilgisi girilmelidir.Form doldurduktan sonra Aktivasyonu Başlat butonuna tıklanır. Workcube Merkezi ve e-Devlet Entegratörüne bildirim yapılarak bir aracı kurum ya da kişiye gerek kalmadan başvuru süreci başlatılmış olur.


Dikkat: Bildirim yapılabilmesi için Workcube Id alanında Workcube Merkezdeki carinize ilişkin Id numarasının bulunması gerekir.

Tek seferde birden fazla hizmet talebinde bulunabilir ve aktivasyon süreci devam eden hizmet olsa da  aynı anda yeni bir hizmeti seçerek aktivasyon başlatılabilir.

Aktivasyon talebi iletilen hizmetlerde seçim radio-butonları kalkar ve gelen geri bildirimlere göre "Kontrol ve Durum" kolonları üzerinde süreç takip edilir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler