Çalışan Bilgileri - Parametreler


Çalışan bilgileri parametreleri çalışanlarınızla ilgili temel bilgi düzeyindeki bilgileri tanımlamanız için gereken sistem tanımlarının yapılmasıdır. Dikkat: Workcube'ün bu fonksiyonu ile sadece yetki verdiğiniz çalışanlar tarafından kullanım imkanı sağlamaktadır.


Bilgi Seviyesi

Bilgi seviyesi oluşturmak için öncelikle izlenmesi gereken Yol: HR-İK > Planlama > Çalışan Bilgileri > Bilgi Seviyesi oluşturmak için ekranında ilgili alanlar seçildikten sonra "+" ikonuna tıklanmalıdır.

Bu alanın kullanım amacı çalışanlar için bilgi seviye tanımlanmaları yaparak tanımlarda seçmektir.


Bilgisayar Bilgisi

Bilgisayar bilgisi oluşturmak için öncelikle izlenmesi gereken Yol: HR-İK > Planlama > Çalışan Bilgileri > Bilgisayar Bilgisi oluşturmak için ekranında ilgili alanlar seçildikten sonra "+" ikonuna tıklanmalıdır.

Bu alanın kullanım amacı çalışanlar için bilgisayar bilgilerini tanımlanmaları yaparak tanımlarda seçmektir.


Çalışma Şekli

Çalışma şekli oluşturmak için öncelikle izlenmesi gereken Yol: HR-İK > Planlama > Çalışan Bilgileri > Çalışma Şekli oluşturmak için ekranında ilgili alanlar seçildikten sonra "+" ikonuna tıklanmalıdır.

Bu alanın kullanım amacı çalışanlar için çalışma şekilleri tanımlanmaları yaparak çalışanların çalışma şeklinin seçimi yapılmaktadır. 


Diller

Dilleri oluşturmak için öncelikle izlenmesi gereken Yol: HR-İK > Planlama > Çalışan Bilgileri > Diller oluşturmak için ekranında ilgili alanlar seçildikten sonra "+" ikonuna tıklanmalıdır.

Bu alanın kullanım amacı çalışanlar için dil tanımlanmaları yaparak çalışanların yabancı dil bilgilerinin seçimi yapılmaktadır. 


Eğitim Seviyeleri

Eğitim seviyeleri oluşturmak için öncelikle izlenmesi gereken Yol: HR-İK > Planlama > Çalışan Bilgileri > Eğitim Seviyeleri oluşturmak için ekranında ilgili alanlar seçildikten sonra "+" ikonuna tıklanmalıdır.

Bu alanın kullanım amacı çalışanların işe giriş bildirgelerindeki eğitim seviyelerinin tanımlanarak çalışanların eğitim seviyelerinin seçimi yapılmaktadır. 

  1. Aktif: Aktif/Pasif olduğunun seçimidir.
  2. Okul Türü: Okul türünün seçildiği alandır.
  3. SGK İşe Giriş Bildirim Tipi: SGK işe girişteki eğitim seviyesinin seçildiği yerdir.
  4. Eğitim Seviyeleri: Eğitim seviyesinin seçildiği yerdir.

Fonksiyonlar - Birimler

Fonksiyonlar - Birimler oluşturmak için öncelikle izlenmesi gereken Yol: HR-İK > Planlama > Çalışan Bilgileri > Fonksiyon - Birimler oluşturmak için ekranında ilgili alanlar seçildikten sonra "+" ikonuna tıklanmalıdır.

Bu alanın kullanım amacı çalışanların işe girişi yapıldığında veya pozisyonları değiştirildiğinde pozisyon kartlarında fonksiyon-birim alanının bulunduğu departmanların tanımlanarak seçimi yapılmaktadır. 


Hobiler

Hobiler oluşturmak için öncelikle izlenmesi gereken Yol: HR-İK > Planlama > Çalışan Bilgileri > Hobiler oluşturmak için ekranında ilgili alanlar seçildikten sonra "+" ikonuna tıklanmalıdır.

Bu alanın kullanım amacı çalışanların işe girişi yapıldığında çalışan kartında seçilecek hobiler alanına tanımlanarak seçimi yapılmaktadır. 


Kimlik Kartı Kategorileri

Kimlik kartı kategorileri oluşturmak için öncelikle izlenmesi gereken Yol: HR-İK > Planlama > Çalışan Bilgileri > Kimlik Kartı Kategorileri oluşturmak için ekranında ilgili alanlar seçildikten sonra "+" ikonuna tıklanmalıdır.

Bu alanın kullanım amacı çalışanların işe girişi yapıldığında çalışan kartında seçilecek kimlik kartı kategorileri alanına tanımlanarak seçimi yapılmaktadır. 


Referans Tipleri

Referans tipleri oluşturmak için öncelikle izlenmesi gereken Yol: HR-İK > Planlama > Çalışan Bilgileri > Referans Tipleri oluşturmak için ekranında ilgili alanlar seçildikten sonra "+" ikonuna tıklanmalıdır.

Bu alanın kullanım amacı çalışanların referans bilgilerini sistemde referans tipleri alanına tanımlanarak seçimi yapılmaktadır. 


Üniversiteler

Üniversiteler oluşturmak için öncelikle izlenmesi gereken Yol: HR-İK > Planlama > Çalışan Bilgileri > Üniversiteler oluşturmak için ekranında ilgili alanlar seçildikten sonra "+" ikonuna tıklanmalıdır.

Bu alanın kullanım amacı çalışanların işe girişi yapıldığında çalışan kartında eğitim bilgileri alanında seçilecek alanına tanımlanarak seçimi yapılmaktadır. 

      5. Okul Tipi: Okul tipinin (Devlet/Özel) seçildiği alandır.

      6. Başlık: Okul isminin yazıldığı yerdir.

      7. Açıklama: İlgili tanımla ilgili açıklama varsa yazıldığı alanı ifade eder.


Üniversite Bölümleri

Üniversite bölümleri oluşturmak için öncelikle izlenmesi gereken Yol: HR-İK > Planlama > Çalışan Bilgileri > Üniversite Bölümleri oluşturmak için ekranında ilgili alanlar seçildikten sonra "+" ikonuna tıklanmalıdır.

Bu alanın kullanım amacı çalışanların işe girişi yapıldığında çalışan kartında eğitim bilgileri alanında seçilecek alanına tanımlanarak seçimi yapılmaktadır. 


Lise Bölümleri

Lise bölümleri oluşturmak için öncelikle izlenmesi gereken Yol: HR-İK > Planlama > Çalışan Bilgileri > Lise Bölümleri oluşturmak için ekranında ilgili alanlar seçildikten sonra "+" ikonuna tıklanmalıdır.

Bu alanın kullanım amacı çalışanların işe girişi yapıldığında çalışan kartında eğitim bilgileri alanında seçilecek alanına tanımlanarak seçimi yapılmaktadır. 


Yabancı Dil Belgeleri 

Yabancı dil belgeleri oluşturmak için öncelikle izlenmesi gereken Yol: HR-İK > Planlama > Çalışan Bilgileri > Yabancı Dil Bilgileri oluşturmak için ekranında ilgili alanlar seçildikten sonra "+" ikonuna tıklanmalıdır.

Bu alanın kullanım amacı çalışanların işe girişi yapıldığında çalışan kartında yabancı dil bilgileri alanında seçilecek alanına tanımlanarak seçimi yapılmaktadır. 


Yabancı Dil Tazminatı Gösterge Rakamı

Yabancı dil tazminatı gösterge rakamı oluşturmak için öncelikle izlenmesi gereken Yol: HR-İK > Planlama > Çalışan Bilgileri > Yabancı Dil Tazminatı Gösterge Rakamı oluşturmak için ekranında ilgili alanlar seçildikten sonra "+" ikonuna tıklanmalıdır.

Bu alanın kullanım amacı memur çalışanların maaş hesaplama kalemlerinden olan dil tazminatı yüzdesi ve tutar bilgileriyle tanımlanarak ücret kartlarında ilgili alan seçilerek maaş oluşturulmaktadır.

      8. Yabancı Dil Durumu: Durumun seçimi yapılır.

      9. Yabancı Dil Düzeyi: Dil düzeyinin seçimi yapılır.

    10. Tutar: Ücretin yazıldığı alandır.


Yetkinlik Belge Kategorileri

Yetkinlik belge kategorileri oluşturmak için öncelikle izlenmesi gereken Yol: HR-İK > Planlama > Çalışan Bilgileri > Yetkinlik Belge Kategorileri oluşturmak için ekranında ilgili alanlar seçildikten sonra "+" ikonuna tıklanmalıdır.

Bu alanın kullanım amacı çalışanların mesleki yeterlilik belge kategoriler tanımlanarak çalışan kartlarında ilgili alan seçilerek yetkinlik belgeleri oluşturulmaktadır.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler