Vergi Tanımları


Parametreler ekranı üzerinden yapılan vergi tanımlarıyla beraber arayüzde yapılacak birçok işlemin önü açılır.


Yol: Kontrol Paneli > System > ParametrelerVergi Türleri

Vergi Türleri tanımlamaları hesaplama tipi ve formül gibi detaylar verilerek yapılır. KDV Oranları

Katma Değer Vergisi veya kısaca KDV, yapılan mal ve hizmet teslimlerinde, mal ve hizmeti teslim edenin ödediği ancak teslim alana yüklenen bir harcama vergisidir. %1'den %20'ye kadar değişmektedir.

Dikkat: e-Devlet kullanılıyor ise "Vergi Kodu" tanımlaması zorunludur.

İpucu: KDV Oranı ondalık değer olarak tanımlanabilir. KDV Oranlarında ondalık değer girildikten sonra kullanılacak ekranlarda ilgili KDV ile eşleştirme yapılmalıdır. Çalışması için basket kullanan alanlarda basket 2 seçilmelidir.Tevkifat Oranları

KDV tevkifatı uygulaması, teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan verginin, teslim veya hizmeti yapanlar tarafından değil bu işlemlere muhatap olanlar tarafından vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip ödenmesidir.

KDV sisteminde Tam Tevkifat ve Kısmi Tevkifat olmak üzere iki türlü tevkifat uygulaması vardır.

İşlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının işleme muhatap olanlar tarafından beyan edilip ödenmesi tam tevkifat; hesaplanan verginin Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmının, işleme muhatap olanlar tarafından, diğer kısmının ise işlemi (teslim veya hizmeti) yapan tarafından beyan edilip ödenmesi kısmi tevkifat olarak adlandırılmaktadır.

Dikkat: e-Devlet kullanılıyor ise "Vergi Kodu" tanımlaması zorunludur.ÖTV/ÖİV Oranları

ÖTV yani Özel Tüketim Vergisi, belirli mal ya da ürünler üzerinden oran ya da maktu bazında alınan vergidir. Özel Tüketim Vergisi bir kez, mal ya da ürünün ilk satışı yapıldığında ödenir. Dolayısıyla ürün ya da malı ilk satın alan kişi ÖTV'yi ödemekle yükümlüdür.

İpucu: ÖTV’nin KDV matrahına dahil olması için fatura modülünde Page Designer > Basket Şablonu, masraf ve gelir fişi modülünde ise Page Settings üzerinden "ÖTV KDV matrahına eklenir" parametreleri seçilmelidir.

Dikkat: e-Devlet kullanılıyor ise "Vergi Kodu" tanımlaması zorunludur.Stopaj Oranları

Stopaj; gelir henüz sahibinin eline geçmeden vergi kesilmesi durumudur. Stopajda vergi asıl borçludan değil, vergi sorumlusundan talep edilir. Ödemeyi yapan vergisini de öder. Örnek olarak; çalışan maaşı, firmanın kiraladığı konut, avukatlara ödenen serbest meslek tutarı vb. 

Dikkat: e-Devlet kullanılıyor ise "Vergi Kodu" tanımlaması zorunludur.BSMV Oranı

BSMV, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'dir. Banka işlemleri ile sigorta işlemlerinin vergilendirilmesi olarak da bir tanımlama yapılabilir. Bu vergi banka ve sigorta başta olmak üzere yapılabilecek tüm genel finansal işlemlerin vergilendirilmesini amaçlamaktadır.

Dikkat: e-Devlet kullanılıyor ise "Vergi Kodu" tanımlaması zorunludur.Konaklama Vergisi Oranı

Konaklama vergisi, konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ve beraberinde yemek, içme, aktivite vb. hizmetler sunan işletmelerden alınan vergidir.

Dikkat: e-Devlet kullanılıyor ise "Vergi Kodu" tanımlaması zorunludur.


Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler