Vergi Tanımları


Parametreler ekranı üzerinden yapılan vergi tanımlarıyla beraber arayüzde yapılacak birçok işlemin önü açılır.


Yol: Kontrol Paneli > System > Parametreler


Vergi Türleri

Vergi Türleri tanımlamaları hesaplama tipi ve formül gibi detaylar verilerek yapılır. Ayarlar > System > Parametreler > Vergi Türleri sayfasından bu değişiklikler yapılır.


KDV Oranları

Katma değer vergisi harcamalardan kanunların belirlediği oranlara göre alınan vergidir. Ayarlar > System > Parametreler > KDV Oranları sayfasından yapacağınız kayıtlarda kullanmanız gereken KDV oranlarını tanımlamanız gerekmektedir.

Dikkat: KDV oranlarını tanımlamadan önce mutlaka KDV oranları ile ilişkili muhasebe hesaplarını sistemde tanımlamanız ve sonrasında da KDV oranı ile ilişkilendirmeniz gerekmektedir.

Eğer E-Fatura kullanıyorsanız KDV oranı ile ilgili vergi kodunu da seçmeniz gerekmektedir.


Tevkifat Oranları

Tevkifat oranları Ayarlar > System > Parametreler > Tevkifat Oranları sayfa yolu ile eklenmektedir.

KDV tevkifatı uygulaması, teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan verginin, teslim veya hizmeti yapanlar tarafından değil bu işlemlere muhatap olanlar tarafından vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip ödenmesidir.

KDV sisteminde Tam Tevkifat ve Kısmi Tevkifat olmak üzere iki türlü tevkifat uygulaması vardır.

İşlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının işleme muhatap olanlar tarafından beyan edilip ödenmesi tam tevkifat; hesaplanan verginin Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmının, işleme muhatap olanlar tarafından, diğer kısmının ise işlemi (teslim veya hizmeti) yapan tarafından beyan edilip ödenmesi kısmi tevkifat olarak adlandırılmaktadır.

Yukarıdaki güncelleme sayfasında da gösterildiği gibi Tevkifat çarpanı alanına 5/10, 9/10 şeklinde tanımlama yapılması gerekmektedir.


ÖTV/ÖİV Oranları

Özel Tüketim Vergisi ve Özel İletişim Vergisi tanımlamaları için Ayarlar > System > Parametreler > ÖTV Oranları sayfa yolunu kullanabilirsiniz.

Eğer E Fatura kullanıyorsanız ÖTV/ÖİV oranı ile ilgili vergi kodunu da seçmeniz gerekmektedir. ÖTV genel olarak fatura modülü ve sabit kıymet modülünde, ÖİV de masraf yönetimi modülünde kullanılmaktadır. Fatura modülünde ÖTV’nin KDV matrahına dahil olması için ilgili basket şablon tanımlarında (Sistem > Sistem Yönetimi > Basket Şablonları) ilgili seçeneğin seçili olması gerekmektedir. Sabit kıymetler modülünde alış eklerken, Masraf modülünde de masraf eklerken ÖTV KDV matrahına eklenir parametresi Page Settings seçeneklerindedir.

Yukarıdaki resimde Masraf modülünde;

  1. Page Settings ayarlarına giderek,
  2.  Bu seçeneği kullanımınıza göre evet/hayır seçebilirsiniz.

Stopaj Oranları

Stopaj; gelir henüz sahibinin eline geçmeden vergi kesilmesi durumudur. Stopajda vergi asıl borçludan değil, vergi sorumlusundan talep edilir. Ödemeyi yapan vergisini de öder. Örnek olarak; çalışan maaşı, firmanın kiraladığı konut, avukatlara ödenen serbest meslek tutarı vb. Ayarlar > System > Parametreler > Stopaj oranları sayfası ile stopaj oranlarını tanımlayabilirsiniz.

Stopaj muhasebe kodunu ve eğer E-Fatura kullanıyorsanız vergi kodunu tanımlayıp stopajı kaydedebilirsiniz.


Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler