Sistem Parametrik Tanımlamalar


Parametreler ekranında sistemle ilişkili birçok parametrik tanımlama sayfası vardır. Bu parametrik tanımlamalar çeşitli modüller altında toplanmıştır.


Yol: Kontrol Paneli > System > Parametreler > System


Her işletmenin yapısı ve işleyişi bulunduğu sektöre ve kurum içi dinamiklere göre farklılık gösterir. Bu yüzden ötürü parametrik tanımlamalar özellikle implementasyon sürecinde dijital dönüşümün tam anlamıyla uygulanmasını sağlar.

Dikkat: Hazır parametrik tanımlamaların öneminden bahsetmişken aynı zamanda bu konuyla ilgili bir uyarı geçelim. Workcube üzerindeki özellikle sistemle ilişkili parametrik tanımlamalar sadece Workcube uzmanları tarafından yapılmalıdır. Workcube'ün genel ön ve arka işleyişini, parametrenin hangi sayfaları etkilediğini bilmeyen kullanıcılar bu tanımlamaları yapmaktan uzak durmalıdır.

Sistem parametreleri iş süreçleri, kullanıcı yetki yönetimi, objeler, GDPR ve genel ayarlar modülleri ile beşe ayrılır. Şimdi bu sistem parametrelerini modül modül inceleyelim.


İş Süreçleri

İş süreçleri altında iki tane parametre vardır. 

Not: İş süreçleri hakkında detaylı bilgi için "Süreç Yönetimi ve İş Akışları" yazısı okunabilir.


Uyarı Onay Kategorisi

Bu parametre üst menüde sağ tarafta yer alan uyarılar sayfasıyla ilişkilidir. Bazı iş süreçleri uyarı-onay mekanizmasına bağlanabilir. Çalışan, amirinden bir süreç ve/veya işlem için onay istediğinde görselde gösterildiği gibi çeşitli kategorilerde tanımlamalardan seçim yapabilir. İşte bu seçimlerin ne olacağı bu ekrandan yapılır.

Not: Uyarı ve Onaylar ekranlarının kullanımı ve detaylı bilgi için "Uyarı ve Onaylar" başlıklı yazı okunmalıdır.


Uyarı Onay Cevap Kategorisi

Amire onay için uyarı geldiğinde bu talebe bir cevap seçilebilir. Bu cevap buradaki parametre tanımlamalarından gelir.


Kullanıcı Yetki Yönetimi

Kullanıcı Yetki Yönetimi sistemle ilişkili temelde güvenliği etkileyen bir modüldür. Örnek olarak sistem üzerindeki bütün kullanıcıların bordro detaylarından ve durumlarından haberdar olmamaları gerekir. Workcube'de kullanıcı ve rol bazlı yetkilendirmeler yapılabildiği için bu durumun önüne geçilir.

Not: Kullanıcı Yetki Yönetimi modülüyle ilgili detaylı bilgi için "Kullanıcı Yetki Yönetimi" ve "Yetki Grupları" başlıklı yazılar okunmalıdır.


Dijital Varlık Grupları

Sistemde birçok sayfada doküman, video, içerik, bilgi ve belge eklenebilir. Bunların hepsi merkezi olarak dijital arşiv modülünde toplanır. Temelde bazı bordro - özlük gibi önemli belgelerin bütün kullanıcılar ve pozisyonlar için görünür olmaması gerekir.

Aşağıdaki görselde bir dijital varlık grubu oluşturulmuş, bu varlık grubunun hangi doküman tipleriyle ilişkili olduğu ve kimin erişebileceği tanımlanmıştır.


Objeler

Workcube objeleriyle ilişkili bazı parametreler vardır.


Gelen-Giden Kargo Türleri

İletişim modülünde gelen ve giden kargo işlemleriyle ilgili çeşitli kategori türleri bu parametreyle yapılır.

Not: "Gelen Giden Evrak ve Kargo İşlemleri" yazısıyla bahsedilen fonksiyonun kullanımı öğrenilebilir.


IM Kategorileri

Çeşitli dijital iletişim kanalları sisteme parametre olarak tanımlanabilir. Böylece çeşitli sayfalarda bu kategoriler seçilebilir.


İletişim Yöntemi

Özellikle Fırsat Yönetimi ve Pazarlama gibi modüllerde iletişim yöntemleri seçilebilir. Örnek olarak eğer bir fırsat yönetiliyorsa ilk etkileşim hangi kanalda yapıldıysa bunun bilgisi seçilebilir. Belli bir veri miktarına ulaştıktan sonra bir fırsat raporu bu kategorilere göre alınabilir. Böylece hangi iletişim kanalında daha güçlü olunduğu ve hangi kanallarda gelişime açık olunduğu tespit edilir.


Mobil Telefon Kodları

Bu parametre özellikle Müşteri-Tedarikçi modülünde kurumsal veya bireysel hesap açarken mobil telefon kodunun seçenek olarak gelmesini sağlar.


GDPR

GDPR ile ilgili bütün parametrelerin detayları "Workcube'de KVKK VE GDPR" içeriğinden öğrenilebilir.


Genel Ayarlar

Workcube'ün çalışmasıyla ilgili genel ayarlar bu modül altında bulunur.

Not: "Genel Ayarlar" başlıklı yazı okunarak modül hakkında detaylı bilgiye ulaşılabilir.


Ek Bilgiler

Çeşitli sayfalarda tanımlamalar yapılırken Ek Bilgi seçilebilir. İşte bu ek bilgiler bu parametredeki tanımlamalardan gelir.

Detaylı kullanım ve bilgi için "Ek Bilgiler" başlıklı yazı okunmalıdır.


Genel Tatil Zamanları

Sistemde hangi günlerin tatil zamanı olduğu bu parametre sayfasında belirlenir. Özellikle ajanda ve bordroyla ilgili sayfalarda tatil zamanları işlevsellik kazanır.


Güvenlik Şablonu

Güvenlik şablonları bu parametreyle oluşturulur. Şablonun güvenlik seviyesi light mı yoksa dark mı olduğu seçilir.


Ülkeler

Workcube'de hangi ülkelerin bilgisinin yer alacağı bu parametre sayfasından yapılır. Aşağıdaki görselde belirtildiği üzere eğer istenirse toplu olarak data service'den ülke verileri çekilebilir.


İller İlçeler

Sisteme iller ve ilçeler bu sayfadan teker teker eklenebilir veya görselde okun gösterdiği kısımdan data service olarak çekilebilir.


Mahalleler

Ülkeler, iller, ilçelerin yanı sıra mahalleler de sisteme bu parametre sayesinde eklenebilir.


Özel Tanımlar

Sistemde bireysel üyeler, disiplin işlemleri ve call center-başvuru ekranları gibi birçok sayfa için özel tanımlamalar yapılabilir. Bu tanımlamalar bu sayfa aracılığıyla yapılır.


Para Birimleri

Workcube'e sınırsız para birimi tanımlanabilir ve Workcube aynı anda 3 tane para birimiyle çalışabilir.

Not: Workcube para birimleri ve kurlar hakkında detaylı bilgi için "Para Birimi ve Kurlar" başlıklı yazı okunabilir.


Sayfa Tipleri

Sayfa tipleri parametresiyle sayfalarla ilgili çeşitli seçenekler tanımlanabilir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler