Reeskont İşlemleri


Reeskont İşlemleri; vadesi gelmemiş çek ya da senetlerin değerleme günündeki gerçek değerine indirgenmesi işlemi için gerekli düzenlemelerin yapıldığı ekrandır.


Reeskont Nedir-Neden yapılır?

Reeskont indirgeme anlamına gelir. Vadesi henüz gelmemiş çek-senet, vadeli mevduat, tahvil bono gibi varlıklardan doğmuş alacak ve borçların, değerleme günündeki gerçek değerlerin bulunması yolu ile yapılan işlemdir. Reeskont yapılarak elinizdeki vadesi gelmemiş vadeli ödeme araçlarının bugünkü değeri bilinir.

Reeskont işlemini Workcube üzerinde gerçekleştirmek için;

Yol: ERP > Finans Muhasebe > Değerleme ve Reeskont > Reeskont İşlemleri
  1. Reeskont uygulanacak çek ya da senedin süreç aşamalarına göre listeleme yapılabilir.
  2. Reeskont işlemi için çek ya da senede ait para birimi seçilerek listeleme yapılır. Seçilmesi zorunlu alandır.
  3. Çek ya da senedin borç-alacak durumu seçilir. Seçilmesi zorunlu alandır.
  4. Uygulanacak Reeskont Oranı tanımlanır. Bu orana göre Reeskont Tutarı belirlenir. 
  5. Yapılacak seçime göre reeskont uygulanacak çek ya da senet listelenir. Sadece tek bir seçenek seçilebilir.
''Dök'' butonuna tıklanarak yapılan filtrelemelere göre çek/senetler reeskont tutarı ile birlikte listeleme yapılır. 

İşaretli alandan reeskont uygulanmak istenen senet/çekler seçilir. Birden fazla çek/senet seçimi yapılarak aynı reeskont oranı ile tek kayıt üzerinden işlem yapılabilir.
  1. Bu alanda seçili olan senet/çeklerin Toplam Tutarı ve Toplam Reeskont Tutarları sistem tarafından otomatik hesaplanır. 
  2. Masraf/Gelir Merkezi ve Bütçe Kalemi seçimleri yapılır.
  3. Reeskont işlemi yapılabilmesi için seçilmesi zorunlu alandır. Dikkat: Seçim yapılabilmesi için ERP > Finans- Muhasebe > Muhasebe Tanımları ekranı üzerinden gerekli reeskont muhasebe kodunun tanımlanmış olmalıdır.
  4. Uygulanacak reeskont işlemi için Çek/Senet Muhasebe kodu seçilmesi zorunlu alandır. Dikkat: Seçim yapılabilmesi için ERP > Finans- Muhasebe > Muhasebe Tanımları ekranı üzerinden gerekli Çek/Senet muhasebe kodlarının tanımlanmış olmalıdır.
''Kaydet'' butonuna tıkladıktan sonra yapılan reeskont işlemi listeleme ekranında görüntülenir.

İşaretli alanda kalem ikonuna tıklanarak ilgili kayda ilişkin detaylar görüntülenir. 
Reeskont İşlemi detay ekranında tab menüdeki işaretli butona tıklanarak, reeskont işlemi için seçili muhasebe kod gruplarına göre oluşturulmuş ''Mahsup Fişi'' görüntülenir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler