Stok İşlemleri


Ürünlerin stok hareketi alış-satış faturası ve/veya irsaliyelerden sağlanır. Fakat bu hareketin sağlanıp takip edilebilmesi için ilgili fatura ve irsaliyelerin işlem kategorilerinde “Stok Hareketi Yapılsın” kutucuğunun işaretli olması gerekir. Stok İşlemleri sayfası da bu  stok hareketi yapan işlemlerin listelendiği sayfadır.


Yol: ERP > Satış-Dağıtım > Sevkiyat-Lojistik > Stok İşlemleri


Açılan sayfada Belge No ve Lot No bazında filtreleme yaparak belge veya satır bazında listeleyebilirsiniz. Detaylı filtreleme yapmak için sayfada bulunan “Daha Fazlası” butonuna tıklayın.

1-Stok Durumu: Stok Durumu alanından iptal edilen ve edilmeyen irsaliyeler şeklinde filtreleme yapılır.

2-Kategori: İlgili ürün kategorisi seçilerek filtreleme yapılır.

3-Abone No: İlgili belgelerde seçilen aboneye göre kayıtları getirir.  Abonelere oluşturulan servis irsaliyelerini süzmek için kullanılır.

4-Kaydeden: İlgili kaydı yapan kişi seçilir.

5-Satış Yapan: İlgili belgede satış çalışanı seçildi ise, seçilerek filtreleme yapılabilir.

6-Fatura Hareketleri: Faturalanmış/Faturalanmamış irsaliyelerin ayrımı yapılabilir.

7-Ürün: Bu alandan işleme konu olan ürün seçilerek filtreleme yapılır.

8-Cari Hesap: İşlemde kaydedilen cari bazlı arama yapılır.

9-Teslim Alan: İşlemde kaydedilen “Teslim Alan” kişi seçilir.

10-İşlem Tipi: Seçim yaparak sadece istediğiniz işlem kategorisindeki belgelerin gelmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin; Alış İrsaliyeleri gibi

11-Teslim Durumu: Depolararası sevk işlemlerinde "Teslim Al" kutucuğu bulunur. Bu alan ona bağlı olarak çalışır. “Teslim alındı” veya "Teslim Alınmadı" şeklinde filtreleyerek listeleme yapabilirsiniz.

12-İşlem Tarihi: İşlem tarihi seçilir.

13-Kayıt Tarihi: İşlemin kaydedildiği tarih seçilir.

14-e-İrsaliye: e-İrsaliye “Gönderilecekler”, “Onay Bekleyenler”, “Gönderilenler” şeklinde seçim yaparak filtrelenir.

15-Süreç: İşlemlerde kendinizi belirlediği aşamalara göre listeleme yapabilirsiniz.

16-İş: İşlemin ilişkili olduğu bir iş varsa bu alandan seçilerek filtreleme yapılır.

17-Depo: İşlemin gerçekleştiği depo seçilir.

18-Proje: İşlem bir proje ile ilişkili ise bu alandan seçilerek filtreleme yapılır.


Stok İşlemleri Listeleme XML Ayarları

1 - Stok Devir İşlemlerinin Detayı Görüntülenebilsin

Evet olarak seçildiğinde listeleme sayfasında, “Dönem Bakım” işlemleri sırasında yapılan aktarımlardan gelen devir fişlerinin detayına girilebilir. Aksi halde sadece listeleme de görüntülenebilir.

2 - Belge Tipinde İşlem Kategorileri Görüntülenebilsin

Evet olarak seçildiğinde listeleme sayfasında “Belge Tipi” sütununda işlem tipi ile birlikte bağlı olduğu işlem kategorisi de gösterilir.

3 - Referans Numarası Görüntülenebilsin

Evet olarak seçildiğinde listeleme sayfasında “Referans No” sütunu açılır ve bu sütunda ilgili belgenin diğer hangi belgeden oluşturulduğu gösterilir.

4 - Print Belgeleri Satırdan Seçilebilsin

Evet olarak seçildiğinde listeleme sayfasında birden fazla belge seçilebilmesi için her satırda kutucuk açılır. Bu sayede toplu olarak değil tek tek de işlemler yazdırılabilir.

5 - Net Birim Fiyat Görüntülenebilsin

Evet olarak seçildiğinde, “Net Birim Fiyat” sütunu açılır ve ilgili ürünün net birim fiyatı gösterilir. Bu XML satır bazında çalışır.

6 - Stok Hareketleri Listeleme Seçeneği

Tümü”, “İptal Edilenler”, “İptal Edilmeyenler” şeklinde listeleme seçeneği belirlenir.

7 - Listede Fatura İlişkisi Gösterilsin

Evet olarak seçildiğinde listeleme sayfasında “Fatura” sütunu açılır ve ilgili belge faturalandırılmış ise faturanın numarası gösterilir.

8 - Listede Satır Bazında Lot No Gösterilsin

Evet olarak seçildiğinde, listeleme sayfasında eğer Satır Bazında listeleme yapılırsa “Lot No” sütunu açılır ve ilgili ürünün lot numarası gösterilir. Bu XML satır bazında çalışır.

9 - Projeler Gösterilsin

Evet olarak seçildiğinde listeleme sayfasında “Giriş Proje”' ve “Çıkış Proje” sütunları açılır. Eğer ilgili belgede giriş-çıkış projeleri seçilmiş ise bu sütunlarda gösterilir.

10 - Lokasyonlar Gösterilsin

Evet olarak seçildiğinde listeleme sayfasında bulunan “Giriş Depo” ve “Çıkış Depo” sütunlarında depoların hangi lokasyonlarına giriş çıkış olduğu da gösterilir. 

11 - Pozisyon yetkilerindeki basketlerde ve üretim sonucunda maliyet gösterilmesin

Evet olarak seçildiğine listeleme sayfasında “Birim Fiyat” alanlarının gösterilmesini sağlar. Satır bazında çalışır.

12 - İşler Gösterilsin

Evet olarak seçildiğinde listeleme sayfasında “İş” sütunu açılır ve belgelerde seçilmiş olan işler bu sütunda gösterilir.

13 - Fiili Sevk Tarihi Gösterilsin

Evet olarak seçildiğinde listeleme sayfasında “Fiili Sevk Tarihi” sütunu açılır ve ilgili belgede seçilmiş olan fiili sevk tarihi bu sütunda gösterilir.

14 - Kaydeden Gösterilsin

Evet olarak seçildiğinde listeleme sayfasında “Kaydeden” sütunu açılır ve belgeyi kaydeden çalışanın ismi gösterilir.

15 - Teslim Alan Gösterilsin

Evet olarak seçildiğinde listeleme sayfasında “Teslim Alan” sütunu açılır ve belgede eğer Teslim Alan kişi seçilmiş ise bu sütunda gösterilir.

16 - Proje Filtresi

Eğer “Tekli Gelsin” seçilir ise listeleme sayfasında giriş çıkış ayırmaksızın sadece proje filtresi gelir. Eğer “Çoklu Gelsin” seçilir ise giriş proje ve çıkış proje olarak iki ayrı filtre açılır. “Gelmesin” seçilir ise proje filtresi listeleme sayfasından kaldırılır.

17 - Depo Filtresi

Eğer “Tekli Gelsin” seçilir ise listeleme sayfasında giriş çıkış ayırmaksızın sadece Depo filtresi gelir. Eğer “Çoklu Gelsin” seçilir ise Giriş Depo ve Çıkış Depo olarak iki ayrı filtre açılır. “Gelmesin” seçilir ise proje filtresi listeleme sayfasından kaldırılır.

18 - Süreç Gösterilsin mi?

Eğer evet olarak seçilirse süreç filtresi ve süreç sütunu açılır. Bu sayede aşamalara göre arama ve listeleme yapılabilir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler