Tevkifatlı Faturalar


Gelir Vergisi Kanunu 94. maddesine göre bazı alışverişlerde vergi; alıcı ve satıcı arasında paylaştırılarak ödenir. Böylelikle alıcı KDV'nin tamamını satıcıya ödemez. Kesinti yapılan vergi tutarını vergi idaresine iki taraf beyan ederek yükümlülüğünü paylaşmış olurlar. Tevkifatlı alış ve satış işlemleri fatura üzerinde düzenlenerek yapılır.


Vergi İdaresi hangi durumlarda ve nasıl tevkifat uygulanacağına dair ayrıntılı kurallar hazırlamakla birlikte tevkifat oranlarını ve tevkifat uygulanacak ürün ve hizmetlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutmakla birlikte zaman zaman değişikliğe gitmektedir. 

Gelir İdaresi Başkanlığı Tevkifat Uygulama Tebliğini incelemek için tıklayınız.


Tevkifat Oranları

Yol: Kontrol Paneli > System > Parametreler > Tevkifat Oranları

  • Tevkifat oranını giriniz.
  • Tevkifat oranı için seçilen tevkifat kodunu belirleyin.
  • Vergi kodunu belirleyin.
  • KDV oranlarına göre tevkifatın hangi hesaplara kaydedileceğini seçin.

Dikkat: Güncel tevkifat uygulamasına ilişkin tebliğleri takip ediniz. Ürünler ve hizmet çeşitlerine ve belirlenmiş alıcı tiplerine göre tevkifat oranları değişiklik gösterebilir. Tevkifat oranları tanımlar veya alış-satış faturalarında seçerken mali müşavir veya muhasebecinizden yardım alınız.

Dikkat: Tevkifat muhasebe kodu alanı zorunlu alan değildir. Tanımlama yapılması halinde alacak hesaplarını tanımlanan muhasebe koduna yansıtır.Alış ve satış faturalarında tevkifat tanımları seçildiğinde satırdaki KDV-Vergi toplam tutarı ile tevkifat oranını çarparak tevkif edilecek satır bazında tevkifat tutarı hesap edilir.
Satırların tevkifat tutarlarının toplamı belge bazında toplam tevkifatı oluşturur.


Tevkifatın Muhasebe Kayıtları nasıl oluşur?

Alış ve satış faturalarında muhasebe kaydı KDV oranlarına göre tevkif edilen tutar alış ve satış tevkifat muhasebe hesabına kaydedilir.
Alış ve satış işlemleri için tevkifat hesap kodlarını seçmek yeterlidir. 

İade Faturalarında Tevkifat Muhasebeleşme Kuralları

Alış ve satış faturaları iade edildiğinde aynı işlemler tevkifatlı yapılabilir.  Bazı durumlarda iade faturaları tevkifat tutarı veya oranı belirlenmemiş olarak gelebilir.
Bu durumda tevkifat tutarının muhasebe hesabına kaydedilmediği bir vaka oluşur. Bu şekilde gelen bir fatura için özel işlem kategorisi oluşturun ve bu işlem kategorisinde tevkifat tutarı muhasebeleşmesin seçeneği işaretleyin. Bu seçenekte tevkifat tutarı KDV tutarından düşülerek doğrudan KDV hesabına kayıt atılır.

Dikkat: 55 ve 62 nolu işlem tiplerinde tevkifat tutarı muhasebeleşmesin seçeneği gelir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler