Kuruyemiş Üretim Vaka Çalışması

Kuruyemiş sektöründe faaliyet gösteren Karalar Kuruyemiş, üretimde kullanılmak üzere yeni hammadde satın almıştır. İşletme de kullanılan hammaddenin %80’i nohut temellidir. Nohut fabrikada eleme ve karıştırma işlemlerinden geçtikten sonra, temelde 2 farklı şekilde değerlendirilmektedir. “Beyaz Avare” üretiminde direkt kullanılırken, diğer ürün gruplarının temel hammaddesi olan leblebi için fasonlara sevk edilerek üretimi gerçekleştirmektedir.

Firma hammadde olarak Etiyopya, Yeşilova, Sarı nohut satın almış ve bu hammaddeleri eleme ve karıştırma lşlemlerinden geçirerek yeni ürünler elde etmiştir. 
 1. Etiyopya Nohutu, eleme işleminden geçirilmiş ve işlem sonucu 6,7, 7.50,  7.75,  8.10 MM boyutlarında yeni ürünler elde edilmiştir. 
 2. Satın alınan Yeşilova nohutları için karıştırma işlemi uygulanmış ve bu karışım işlemi sonu yeni ürün elde edilmiştir.
 3. Daha sonra bu karıştırma işlemi sonucu oluşan ürüne eleme işlemi uygulanmış ve 7, 7.5, 8, 8.10 MM boyutlarında yeni ürünler elde edilmiştir. 
 4. Satınalınan SarıNohut fason üretim için sevk edilmiştir.
 5. Eleme ve karıştırma işlemleri sonucu elde edilen ürünler karıştrırılarak Beyaz Leblebi üretimi gerçekleştirilmiştir.
Bu adımlarda her bir ürünün maliyeti tanımlanarak elde edilen ürünlerin maliyet hesaplanmıştır. 

Tüm bu adımlar ele alınarak Workcube üzerinde yapılacak işlemler sırasıyla; 

Öncül İşlemler
 1. Ürün kategorilerini tanımlayın. Add>>
 2. Marka tanımlarını kaydedin. Add>>
 3. Marka tiplerini tanımlayın. Add>>
 4. Marka tipi kategorilerini tanımlayın. Add>>
 5. Depolama alanlarını tanımlayın. Add>>
 6. Üretilecek ürünün iş istasyonu tanımlamalarını yapın. Add>>
 7. Üretilecek ürünler için ürünlere uygulanacak operasyonları tanımlarını yapın. Add>>
 8. Hammadde tedariği için tedarikçileri kurumsal hesaplarda tanımlayın.  Add>>
Ana işlemler
 1. Üretimi yapılacak ürünleri tanımlayın. Add>>, Upd1>>, Upd2>>, Upd3>>
 2. Satın alınan ürünler için alış faturası oluşturun. Add>>, Upd1>>, Upd2>>, Upd3>>
 3. Mevcut bulunan ürünler için stok açılış fişi oluşturun.  Add>>, Upd>> 
 4. Eleme ve karıştırma sonucu oluşacak ürünler için ana ürünlere ürün ağacı oluşturun. Upd1>>, Upd2>>,Upd3>>
 5. Eleme işlemi uygulanacak Etiyopya Nohutuna üretim emri oluşturun. Add>>, Upd>>
 6. Eleme işlemi uyGulanan Etiyopya Nohutunun üretim sonucunu oluşturun. Upd>>
 7. Yeşilova nohutuna önce karıştırma sonra eleme işlemi için üretim emri oluşturun. Upd1>>, Upd2>>
 8. Karıştırma ve eleme işlemi uygulanan Yeşilova Nohutunun üretim sonucunu oluşturun. Upd1>>, Upd2>>
 9. Fasona sevk edilecek Sarı Nohut için sevk emri oluşturun. Add>>,Upd2>> 
 10. Beyaz Leblebi olarak üretilecek ürün için karıştırma işlemi uygulayarak üretim emri oluşturun.  Add>>, Upd>>
 11. Beyaz Leblebi olarak üretilen ürün için üretim sonucu oluşturun. Upd>>
Ardıl İşlemler
 1. Satınalma işlemi sonrası ürün detayında maliyetleri kontrol edin. Lİst1>>, List2>> 

Yukarıdaki örnek vaka üzerinden kendi başınıza çalışma, eğitim, geliştirim amaçlı test ve öğrenme faaliyetleri yapabilirsiniz.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?