Dev Tools


Dev Tools dashboard ekranındaki fonksiyonlar yardımıyla Workcube'ün teknik alanlarında geliştirimler ve düzenlemeler yapılabilir. Dev Tools altındaki araç ve gereçler sistemin sürekliliğini, işleyişini ve düzenini sağlar.


Yol: Kontrol Paneli > System > Dev Tools

Dikkat: Dev Tools sadece Workcube'ün teknik mimari bilgisine sahip uzmanlar tarafından erişilebilir olmalıdır. Burada yapılan küçük değişiklikler dahi sistemin işleyişini bozabilir, özenle ve dikkatle işlemler yapılması zorunludur.

Workcube Geliştirim Araç ve Gereçleri

Dev Tools altındaki araç ve gereçler sistemin sürekliliğini, işleyişini ve düzenini sağlar. Kimi araç gereçler az teknik bilgiye sahip birinin kullanabileceği fonksiyonlar olsa bile bazı araç gereçler ise sadece alanında uzman kişiler tarafından kullanılmalıdır.

Dev Tools altındaki fonksiyonları sırasıyla kısaca inceleyelim.

Workcube Objects

Workcube objeleri kısaca WO'lar, sistemin yapıtaşlarını oluşturur. Bu objeler yapıları gereği kendilerine özel bir fuseaction'a sahiplerdir. Geliştirim süresince buradan yapılan tanımlamalarla objenin nasıl bir pencerede açılacağı, yayın alanları, hangi çözüm, iş ailesi ve modülün altında olacağı gibi birçok tanımlama WO'nun detay ekranından seçilerek yapılabilir.

WO detay ekranında bilgi ekranı yanı sıra sol taraftaki menüden bu WO'nun model, widgets, rest API, controller, output gibi teknik detaylarına ulaşılabilir ve çeşitli tanımlamalar yapılabilir. İlgili Wo'nun XML,Controller ve File pathler'i tanımlanabillir, ilgili Wo'nun dosya yolu tespit edilebilir. Aynı zamanda menü yardımıyla ilgili WO'nun ilişkilendirildiği testlere, açılmış çağrılara, işlere, tips'lere ve yazılmış wikilere ulaşılabilir.

Tip: Destek departmanında yönetici pozisyonunda olan bir çalışan az bir teknik bilgiye sahip olsa dahi bu ekran yardımıyla WO'nun durumunu analiz edebilir ve eksik kalan yerlerin düzenlenmesini talep edebilir.

Widgets

Widgetların tanımlanmaları ve tasarımları bu ekranlar aracılığıyla yapılır. Front end'de geliştirim yapacak geliştirici için kullanışlı bir arayüze sahiptir.

WEX

Workcube Exchange; sistemde kısaca WEX olarak adlandırılmıştır. Wex sistemine kaydedilmiş tüm api servisleri üzerinden veri almayı ve veri göndermeyi sağlar. Api tanımları yapıldıktan sonra domain, ip, şifre bilgileriyle yetkilendirme yapılarak servis özelleştirilebilir.

Mockup

Bir geliştirim yapılırken, kodlar yazılmaya başlanmadan önce analiz aşamasında düzenlenecek sayfanın bir mockup'ının yapılması gerekmektedir. Dev Tools altında bulunan Mockup fonksiyonu ile herhangi bir kod yazmadan yeni geliştirilecek bir sayfanın mockup'ı çizilebilir.

Extensions

Herhangi bir modül altındaki WO'nun sistem kullanım pratiklerine ve ihtiyaçlarına yönelik olarak düzenlenmesi ve geliştirilmesi için kullanılan, sayfaya ek özellikler kazandıran varolan özelliklerin değiştirilmesini kolaylaştıran geliştirim aracıdır.

Process Templates

Süreç ve aşamalarda kullanılabilecek action ve display file'lar Process Templates altında tutulur. Süreç detayında sürecin kendisine veya aşamalarına tanımlanır.Süreç şablonları yardımıyla süreçlerin ilerlemesi esnasında şablonun özelliğine birtakım fonksiyonların otomatik yerine getirilmesini sağlar. Örnek olarak bir süreç şablonun işlemi şu şekilde tanımlanmıştır: "Bu dosya ilgili işin müşteri onayından geçtikten sonra zaman harcamasında onaylanmış olarak işaretlenmesini sağlar."

Bu şablonlar yardımıyla süreçler daha hızlı olur ve iş yükü azalır.

Output Templates

Çıktı şablonları Workcube belge ve formlarında kullanılan kullanıma hazır print şablonlarının muhafaza edildiği alandır. Workcube üzerinde yer alan tanımlanmış çıktı şablonları bu sayfa üzerinden merkezi bir şekilde yönetilebilir. 

Daha fazla bilgi için "Output Şablonları" başlıklı yazı okunmalıdır.

Utility

Geliştirim için kullanılan utility araç gereçleri bu sayfada listelenir. Yeni bir utility ekleme ve olanı düzenlemek de bu ekranlar yardımıyla yapılır.

Menu Designer

Menu tasarımı ekranıyla çözümler, iş aileleri, modüller ve objeler sürükle bırak yöntemiyle sıralanabilir ve detayları düzenlenebilir. İmplementasyon yapılırken sektöre ve hatta şirkete göre standart olanın dışında menü düzeni tekrar oluşturululabilir. Yetki gruplarına göre menü tasarımları oluşturulabilir.

Best Practice

Best practice'ler sayesinde ilgili alandaki uzman kişiler tarafından oluşturulmuş bu dosyalar yardımıyla sıfırdan yapılacak tanımlamalara ve işlemlere gerek kalmaz. Örnek olarak inşaat sektöründe bir best practice oluşturulmuşsa, bundan yararlanmak isteyen bir başka implementör bunu bir ücret karşılığında kendi sistemine çekebilir.

İmplementation Steps

Adım adım implementasyon ekranının düzeni bu alandan yapılır.

İcons

Workcube kütüphanesinde bulunan ikonlara bu ekrandan ulaşılabilir.

CSS Standart

CSS standartları, Workcube arayüz standartlarının yer aldığı bir front - end geliştirim rehberidir. Workcube üzerinde arayüz geliştirimi yapan geliştiriciler tarafından kullanılması gereken kütüphanedir.

Themes

Sistem temaları bu ekrandan oluşturulur ve aynı zamanda düzenlemeler yapılabilir.

Test Results

Geliştirimin son kullanıcıyla buluşmadan önce çıkabilecek olası hatalardan dolayı test edilmesi esastır. Test sonuçları bu ekranda yer alır.

Data Source

Veri kaynaklarının yönetimi bu ekranlar yardımıyla yapılır.

DB Manager

Sistemin database'i bu sayfalar aracılığıyla  yönetilir. Belirli birtakım veritabanı fonksiyonlarının arayüz üzerinden gerçekleştiribilmesini mümkün kılar.

Dikkat: Veritabanına sadece bu konuda uzman kişiler ulaşmalı ve yeri geldiğinde müdahele etmelidir.

Schema Compare

Dönem, şirket ve ürün şemalarının karşılaştırmaları,farkların ve eksikliklerin giderilmesi için kullanılır.

Dikkat: Yeni kurulumlarda Schema Compare işleminin uzman kişiler tarafından yapılması tavsiye edilir.

Dev Dashboard

Modül, yazar, tip ve durum gibi başlıklar altında Dev Dashboard ekranı sistemin genel durumunu ve sayıları yansıtır.

Sistem Donanımı

Sistemin donanımsal özelliklerine buradan ulaşılabilir. RAM, CPU, Harddisk, Kullanıcı Sayısı gibi bilgilerin de yüzdelik olarak verileri incelenebilir.

İş Aileleri - Sistem Kullanımı

Bu rapor sayesinde görsel olarak iş ailelerinin sistem kullanımları göz önüne serilir.

Sistem-Yazılım

Sistemle ilgili release versiyonu, upgrade tarihi, patch versiyonu, patch tarihi, kayıtlı toplam şirket sayısı, kullanıcı sayısı gibi temel verilerin yer aldığı sayfadır.

AI Class

Sınıflandırma, bilgisayara hali hazırda insanlar tarafından etiketlenmiş verilerle bir şeyler yapmayı öğrettiğiniz, denetimli bir öğrenme şeklidir. Bu sayfadan bu sınıflandırmanın tanımlamaları yapılabilir.

Data İmport Library

Farklı iş yazılımlarından İmport edilebilecek verilerin tutulduğu kütüphanedir.

GIT Requests

Bitbucket entegrasyonuyla GIT talepleri bu ekrandan görüntülenebilir. Branchlara gönderilen commitlerin takibi yapılır.

Plevne

Web Application Security yani web uygulaması güvenliği, web sunucularını, web uygulamalarını ve API'ler gibi web hizmetlerini İnternet tabanlı tehditlerin saldırılarına karşı korumaya yönelik çeşitli süreçleri, teknolojileri veya yöntemleri ifade eder. Plevne WAS Eklentisi iş ortaklarımız tarafından geliştirilmiş Workcube sistemi üzerinde çalışan bir güvenlik uygulamasıdır.

Dil Gelişimi

Workcube aynı anda aynı ortamda birden fazla dilde dünyanın her yerinden insanlar tarafından kullanılabilir. Sistem üzerinde sınırsız dilde çalışabilmek mümkündür. Bu dillerin kelime karşılıkları Kontrol Paneli > System > Sözlük yardımıyla girilebilir.

Dil Gelişimi sayfası ise hangi dillerde ne kadar kelime olduğunu ve ne kadar çevrilmemiş kelimenin olduğunu gösterir. Yalın ve kullanışlı bir arayüz için dil gelişimi raporundan yararlanılarak çalışmalar yapabilmek mümkündür.

Wiki Gelişimi

Wiki içerikleri intranette ve extranette yayınlanan içeriklerin durumunu göz önüne seren bir rapordur. Buradan hangi bölümlerde kaç tane içerik olduğu, içeriklerin aşaması, hangi dilde kaç tane içeriğin olduğunun bilgisine ulaşılabilir.

WO Linked Wiki sekmesinde fuseaction'lara göre arama yapılarak hangi içeriklerin meta tanımlarının yapıldığı öğrenilebilir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler