Detaylı Çalışan Analiz Raporu


Workcube İzin Süreleri ile organizasyonunuzda bulunan çalışanlar için organizasyon, planlama, profil, ücret bilgileri, yabancı dil ve eğitim bilgilerine göre detaylı bilgilerine ulaşmak için alanacak rapor alanı ifade etmektedir.


Dikkat: Workcube'ün bu fonksiyonu ile sadece yetki verdiğiniz çalışanlar tarafından kullanım imkanı sağlamaktadır.

Detaylı Çalışan Analiz Raporu Oluşturma ve Görüntüleme

Detaylı Çalışan Analiz Raporu oluşturmak için öncelikle izlenmesi geren yol HR-İK > Planlama > Çalışan Bilgileri > Detaylı Çalışan Analiz Raporu oluşturmak için ekranında ilgili alanlar seçildikten sonra "Çalıştır" ikonuna tıklanmalıdır.

  1. Şirket: Şirketin/Şirketlerin seçileceği alanı belirtir.
  2. Bölge: Bölgenin/Bölgelerin seçileceği alandır.
  3. Şube: Şubenin/şubelerin seçilir.
  4. Departman: Departman/Departmanların seçilir.
  5. Check Boxlar: Hangi veriler alınmak isteniyorsa ilgili check boxların seçilmelidir.

     6. Pozisyon Tipi: Sistemde tanımlanan pozisyon tipine/tiplerinin seçildiği alandır.

     7. Ünvan: Ünvanların seçildiği alandır.

     8. Özel Kod: Özel kodun yazılmaktadır.

     9. Kademe: Kademelerin seçildiği alandır.

   10. Çalışan Grubu: Çalışan grubu/gruplarının seçileceği alandır.

   11. Kullanıcı Tipi: Kullanıcı tiplerinin seçilebilmektedir.

  12. Fonksiyon: Sistemde tanımlanan fonksiyon tipleri seçilmektedir.

  13. Yaka Tipi: Yaka tipinin seçildiği alanı ifade etmektedir.

  14. Pozisyon Durumu: Aktif/Pasif olduğunun seçildiği alandır.

  15. Birinci Amir: Çalışanın birinci amiri seçilmektedir.

  16. İkinci Amir: Çalışanın ikinci amiri seçilmektedir.

  17. Vekalet Durumu: Vekalet durumunun seçildiği alandır.

  18. Check Boxlar: Hangi veriler alınmak isteniyorsa ilgili check boxların seçilmelidir.