Servis Raporları


Workcube, ürünlerin garanti takibi ve müşterilerin servis ve destek taleplerini Servis ve Garanti Yönetim Modülü ile yürütür. Servis Raporları bünyesinde ürün takibi için seri numaraları ve satış sonrası destek takibi servis işlemleri raporlarını bulundurur.


Yol: BI - Rapor > Standart Raporlar > Servis


Servis Raporları, Servis ve Garanti Yönetim Modülüne ait işleyişi analiz etmek ve yönetmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu sayede seri numarası girilmemiş belgeler takip edilebilir, ürünler detaylı seri no raporu ile farklı açılardan analiz edilebilir ve detaylı servis analizi raporu ile servis ve garanti işlemlerinin nasıl yürütüldüğü gözlemlenebilir. Servis ve Garanti Yönetim modülü ise müşterilerin servis ve destek taleplerini, kabul etme, izleme, yönlendirme ve çözümleme aşamalarında servis ve destek uzmanlarına güvenilir ve etkin bir çözüm sunar.

Not: Servis ve Garanti Yönetim Modülü ile ilgili detaylı bilgi için "Servis-Garanti Yönetimi" ve "Servis Yönetimi" dökümanlarını inceleyebilirsiniz.


Seri Kontrol Raporu

Bu rapor sayesinde seri no takibi yapılan ve irsaliye kaydı yapılmasına rağmen seri no atanmayan ürünlerin bulunduğu belgeler takip edilir. Seri no girişi, ilgili ürüne ait servis ve garanti işlemlerinin yapılması için zorunludur.

Tip: Seri no girilmemiş belgelerdeki ürünlere seri no eklemek için Seri No İşlemleri sayfasına gidilir. İlgili belgenin ait olduğu işlem tipi seçilerek filtreleme yapıldıktan sonra belge satırındaki "Garanti - Seri No'lar" butonu ile belge detayındaki ürüne seri no eklenir. Ekleme yapıldıktan sonra kaydet butonuna tıklanmalıdır.

Dikkat: Ürün detayında "seri no takibi yapılıyor" kutucuğu işaretli değilse ürünlere seri no ataması yapılamaz.

Dikkat: Seri no takibi yapılması isteniyorsa Genel Ayarlar > Şirket Akış Parametrelerinde bulunan "Garanti Takip Tamir ve Seri No Uygulansın Mı?" , "Seri Takip - Dönüş Kontrolü Yapılsın" ve "Lokasyon Bazında Seri Giriş Çıkış Kontrolü Yapılsın" ayarları evet olarak seçilmelidir.

Not: Konuyla ilgili detaylı bilgi için "Seri ve Lot No Takibi", "İrsaliye Üzerinden Seri No Garanti Takibi" ve "Üretim Süreçlerinde Seri No" dökümanlarını inceleyebilirsiniz.


Detaylı Seri No Raporu

Detaylı Seri No Raporu, ürünlerin yaşam döngüsünü ve bütün hareketlerini seri numaraları sayesinde takip edebilmeyi sağlar. Ürünlerin geçirdikleri bütün işlemler; tarih, lokasyon, cari hesap, tedarikçi ve garanti bilgisi gibi detaylarla beraber takip edilir. 

Dikkat: Rapor üzerinde bulunan çıkışı yapılmış / yapılmamış seriler filtresi, ilgili seri numarasına sahip ürünün giriş-çıkış işlemlerinden (örneğin alış-satış irsaliyeleri) sadece giriş veya çıkış işlemine sahip olmasına göre çalışır. 

Tip: Eğer ürünün çıkışı yapıldıysa fakat çıkışı yapılmış serilerde görüntülenemiyorsa, Seri No İşlemleri ekranı üzerinden ilgili işlem seçilerek ürünün seri no kaydı yapılmalıdır.

Not: Konuyla ilgili detaylı bilgi için "Seri ve Lot No Takibi", "İrsaliye Üzerinden Seri No Garanti Takibi" ve "Üretim Süreçlerinde Seri No" dokümanlarını inceleyebilirsiniz.Detaylı Servis Analizi Raporu

Servis ve garanti yönetiminde işleyişi analiz etmek ve eksik kalan noktalarda aksiyon almak, müşteri memnuniyeti ve işletmenin sürdürülebilirliği için hayati öneme sahiptir. Bu sebepten Workcube, bir ürünün satış öncesi ve sonrası servis desteğinin belirlenen kriterleri karşılayıp karşılamadığını gözlemlemek için Detaylı Servis Analizi Raporunu sunar.

Servis raporunda ürünle ilgili olarak ürün, kategori, tedarikçi, marka, satış bölgesi, seri no; müşteri ile ilgili olarak sorumlu, müşteri değeri, ilişki tipi, özel tanım, mikro bölge, abone no; servis işlemleriyle ilgili olarak görevli, servis kategorisi, alt aşama, arıza kodu, başlama-bitiş tarihi, şube, aktif/pasif, lokasyon; raporla ilgili ise rapor tipi ve grafik filtreleri bulunur.

Not: Rapor sonucundaki çıktılarla ilgili gözlemlenmek istenen bilgiler ilgili kutucuklar işaretlenerek rapor sonucuna getirilebilir: Servis sayı, zaman harcamaları, servis aşama, ürün kategorileri, seri no, servis kategorileri, yedek parça maliyetleri, servis alt aşamaları, özel tanım, arıza kodu.

Örneğin; Yeni geliştirilen bir ürünün hangi servislere ihtiyaç duyduğu, arızaları ve bu servis için harcanan zaman harcamaları gözlemlenip ürün geliştirmelerinde bu çıktılar dikkate alınabilir. Bu durumda ilgili ürün seçilir, daha sonra ürünle ilgili servis ve arıza durumlarını gözlemlemek için alttaki kutucuklarda "Servis Kategori", "Arıza Kodu" ve "Zaman Harcamaları" kutucukları işaretlenir ve rapora seçilen ürünle ilgili bu bilgilerin gelmesi sağlanır.

Tip: Konuyla ilgili detaylı bilgi için "Servis Başvuruları", "Servis İşlemleri" ve "Servis Bakım Sonuçları" dokümanlarını inceleyebilirsiniz.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler