Bir Workcube sayfası nasıl çalışır?


Bir Workcube sayfasının nasıl çalıştığını anlarsanız tüm Workcube'ü kullanmanız, önerilerde bulunmanız, diğer kullanıcılara yardım ve destekte bulunmanız, özelleştirmeniz ve eğitimini vermeniz çok kolaylaşır. Workcube'ün formülünü hemen öğrenin!


Her bir Workcube sayfası çok sayıda ayar, parametre, kural ile kullanıcı yetki ve erişimine bağlı olarak gerçek zamanlı dinamik olarak üretilir. Bir sayfanın doğru çalışması için aşağıda yer alan başlıklardaki faktörlerin doğru ve amaca uygun olarak set edilmiş olması gereklidir. 

 1. Workcube Uygulama Bilgileri
  Workcube Abone ve Workcube ID bilgileri girilir. Proje ve destek yetkilileri ve erişim bilgileri girilir. Workcube ID girilmemiş ise upgrade yapılamaz ve lisanssız kullanım olarak değerlendirilerek takip başlatılır.. KVKK ve destek bilgileri girilmemiş ise Workcube Çağrı Merkezine erişilemez.

  Yol: Kontrol Paneli > System > Genel Ayarlar > Workcube Uygulama Bilgileri

 2. Sistem Parametre Ayarları
  Domain-site tanımları, Git erişimi, veri tabanı bağlantısı, sisteme giriş kuralları, Web Application Security ayarları, Active Driectory, LDAP, Captcha ayarları doğru yapılmalıdır. u ayarlar teknik uzmanlar ve sistem yöneticileri tarafından yapılır.

  Belge numaraları; operasyonel çok sayıda işlemin belge numarası vardır. Belge numarası set edilmemiş işlem kayıtları gerçekleştirilemez.

  Yol: Kontrol Paneli > System > Genel Ayarlar > Sistem Parametre Ayarları

 3. Şirket Akış Parametreleri
  Aynı domain altında birden çok şirket - kuruluş Workcube'ü kullanır. Her bir şirket - kuruluşa özel ayarlar yapılır. Şirket akış parametrelerindeki ayarlar ilgili sayfaların çalışmasına etki eder. Örneğin; "Maliyet İşlemi Yapılsın" ayarı evet seçilmiş ise fatura kayıt işleminin arkasında maliyet hesaplanarak ürün maliyetleri gerçek zamanlı oluşturulur. Bir Workcube sayfası üretilirken şirket akış parametrelerindeki bazı ayarların o sayfanın yaratılmasında etkisi olabileceğini unutmayın.

  Yol: Kontrol Paneli > System > Genel Ayarlar > Şirket Akış Parametreleri

 4. Yetki Grupları
  Workcube'de her bir kullanıcı en az bir yetki grubuna bağlıdır. Bir kullanıcı birden çok yetki grubuna da bağlı olabilir. Bir modüle erişim, sayfaları görüntüleme, ekleme, güncelleme, silme yetki gruplarında set edilir. Ayrıca yetki grupları bir modülün rapor ve dashbordlarına erişim hakkını belirler. Parametrelerin ayarlanması, aktarımlar modüldeki "Power User" yetkisine bağlıdır.

  GDPR yetkisi: kişisel, finansal ve proses verileri normal, gizli ve çok gizli olarak 9 farklı seviyede tanımlanmıştır. Kullanıcı hangi yetki grubunda ise o yetki grubunda tanımlanmış GDPR verilerine ulaşır. Örneğin; maaş verileri "Kişisel Bilgi - Gizli" ise maaş bilgisi sadece bu yetkiye sahip olan kullanıcılar tarafından görünür. Banka işlemlerinde bir kullanıcı maaşları göremezken bir başka kullanıcı görebilir. Kullanıcı yetki grubuna göre sayfalar dinamik üretildiği için sayfaların farklı görünümde olabileceğini akılda tutmalısınız.

  Yol: Kontrol Paneli > System > Güvenlik > Yetki Grupları

 5. Sayfa Kısıtları ve Kayıt Kiliti
  Yetki gruplarına ek olarak bazı Workcube sayfaları bazı pozisyonlara - kullanıcılara istisnai kısıtlanmış olabilir. Örneğin; bir yetki grubunda satış modülü yetkisi olmasına rağmen yetki grubunda olan iki kişiye sipariş sayfası yetkisi kaldırılmış olabilir. Ya da 5 numaralı siparişte bir ticari sır nedeniyle satış müdürü hiçbir kullanıcının girmesini istemeyebilir. Bu amaçla 5 no'lu kaydı kilitlemiş olabilir. Bir sayfaya erişilemiyor ise sayfaya kısıt verilmiş veya kilit eklenmiş olabilir.

  Yol: Kontrol Paneli > System > Güvenlik > Sayfa Kısıtları

 6. Kişisel Ayarlar
  Workcube rol bazlı çalışır. Her bir kullanıcının en az bir rolü olmalıdır. Bir kullanıcı birden çok role sahip olabilir. Rol detayında şirket, mali yıllar, şube, depo, lokasyon erişim yetkileri, time zone ve kullanıcıya özel ayarlar vardır. Örneğin; kullanıcı birden çok şirkete erişim yetkisine veya depoya erişiyor olabilir. Aktif oturumundaki kullanıcı ayarlarına göre sayfalar oluşur. Stok miktarları veya müşteri erişim bilgileri, fiyat değiştirme yetkileri rol bazlı kişisel ayarlara göre çalışır. Bir kullanıcı müşteri listesinde 1.000 müşteri görürken bir başka kullanıcı 100 müşteri görebilir. Kişisel ayarların Workcube'ün ürettiği sayfa ve verileri etkilediği bilinmelidir.

  Yol: Pozisyon Detayı > Ayarlar

 7. Parametreler
  Workcube sayfalarında selectboxlar, radio butonlar, checkboxlar, üç noktalı seçimler gibi form veya sayfa elementlerinde tanımlama - kategorilendirme - gruplama veya ana veriler vardır. Bu sayfaların çalışması için bu tanımlamaların yapılmış olması gereklidir. Bu verilerin bazıları özel tanımlamalar, ayar ve yetkiler gerektirir. Örneğin; ürün kaydederken veya güncellerken kategori, model, marka, KDV, ÖTV, muhasebe hesap kodu, sorumlu gibi önceden yapılmış bir çok tanım kullanılır. Bir sayfa zorunlu tanımların yapılmış olması ve sayfada seçilmesi ile yaratılır. Parametrik tanımlara, öncül ana verilere ve eksik veri uyarılarına dikkat etmelisiniz. Eksik tanımlar var ise yapmalısınız.

  Yol: Kontrol Paneli > System > Parametreler
         Kontrol Paneli > System > Page Settings > Parametreler

 8. Süreç ve Aşamalar
  Workcube sayfalarının çoğunda süreç - aşama selectboxları vardır. Süreç - aşama elementi basit gözükmekle birlikte arkasında karmaşık ve fonksiyonel bir işlemler dizisi vardır. BPM - İş Süreçleri Yönetimi her bir iş sürecinin QPIC-RS metodolojisine göre kurgulanması ve uygulanmasını gerektirir. Kullanıcının süreç - aşamalarına yetkisi yoksa işlem gerçekleştirilemez. Süreç ve aşamalar kayıtların belge akışlarını düzenler. Belgelerin hazırlık, onay, red mekanizmaları süreç - aşama selectbox'ından gelir. Diğer yandan aşamalara göre ek işlemler yapılır, Workflow kayıtları oluşur. E-Mail veya sistem içi online bildirim, chatflow üzerinde notification oluşturulur. 

  Süreç ve aşamaların yani iş akışlarının tasarımı sayfanın çalışmasına doğrudan tesir eder. Süreç - aşamalar implementasyonun en önemli bileşenidir. Süreç ve aşamalara display file yani işlemi gerçekleştirmeden önce kontrol edilecekler eklenebilir ya da kayıt işlemi tamamlandıktan sonra neler yapılacağı action file olarak eklenir. Böylelikle sayfa süreç - aşama yani workflow ile genişler.

  Sayfalara süreç - aşamaların etki eder ve öncül - display file ardıl - action file ile yeniden kodu create eder. Standart dışında bir sayfanın çalışması çoğunlukla süreç ve aşamalarla olur. 

  Yol: Kontrol Paneli > BPM > Süreçler
          Kontrol Paneli > System > Page Settings > Süreçler

 9. XML Ayarları
  Bir sayfaya özel ayarlar yapılmış ise Workcube'de sayfanın XML ayarları oluşturulur. Sayfayı analiz etmek istediğinizde veya nasıl çalıştığını anlamak istediğinizde XML ayarlarını kontrol ediniz. XML ayarları sayfanın şekillenmesinde en önemli kural setidir.

  Yol: Kontrol Paneli > System > Page Settings > XML Ayarları

 10. İşlem Kategorileri
  Bir belge içinde işlem kategorileri cari, muhasebe, bütçe, stok ve maliyet işlemlerini tetiklemek için kullanılır. Bir sayfa çalıştığında işlem kategorisine bağlı olarak entegre ardıl işlemler gerçekleşir. Örneğin; bir faturanın işlem kategorisinde muhasebe işlemi yapılsın ve muhasebe fişi hesap bazında gruplansın ve proje bazlı muhasebeleşsin ayarları seçili ise muhasebe fişi bu ayarlara göre oluşur. Ana işlemin, entegre - bütünleşik ardıl işlemlerin sonuçlarını anlamak için işlem yapılırken seçilen işlem kategorisi ayarlarını incelemelisiniz.

  Yol: Kontrol Paneli > BPM > İşlem Kategorileri
          Kontrol Paneli > System > Page Settings > İşlem Kategorileri

 11. Page Designer
  Bir Workcube sayfasının yerleşimi işletmeye göre yeniden düzenlenir. Element kapama, zorunluluk, read only özellikleri eklenebilir.

  Yol: Kontrol Paneli > System > Page Designer

 12. Basket Ayarları
  Basket, Workcube’ün genelinde kullanılan bir komponenttir. Basketin kullanıldığı ekranlarda işlem yapabilmek için öncelikle ilgili ekranlarda basket ayarlarının mutlaka yapılması gerekir. 

  Yol: Kontrol Paneli > System > Page Designer

Yukarıdaki 12 madde Workcube genelinde tüm sayfaların nasıl çalıştığını anlamanızı sağlayacak ve olası problem veya soruları cevaplamayı ve kullanıcı desteğini kolaylaştıracaktır.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler