GDPR Yetkisi

GDPR (General Data Protection Regulation), Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı'nda veri koruma ve mahremiyetine ilişkin düzenlemeleri belirleyen bir müktesebattır. GDPR Yetkisi veriyi korumaya yönelik bir yetkidir. Öncelikle bireylere kendi kişisel bilgilerini kontrol altına almalarını ve ardından şirketlerin bu yönetmeliklerle uyumlu hale getirilmesini amaçlamaktadır.


Yol: Kontrol Paneli > System > Güvenlik > Yetki Grupları

GDPR Yetkileri, Yetki Grupları sayfasında yer almaktadır. Sistemde kayıtlı olan yetki gruplarının modül yetkileri dışında GDPR Yetkisi alanı da bulunmaktadır.

Burada yapılan seçimlere göre kişilerin seçili ek bilgileri maskeli olarak görmesi sağlanmaktadır. 

Örneğin; X yetki grubunda "Kişisel Veri Gizli" kutucuğunu seçili olmaktan kaldırdığınız takdirde, tanımlanan ek bilgilerde eğer "Kişisel Veri Gizli" seçeneği seçildiyse X yetki grubuna dahil olan çalışanlar ek bilgiliyi maskeli olarak görüntüler. Çalışanları dahil oldukları yetki grubu kapsamında aşağıdaki aşamalarda yetkilendirebilirsiniz.

  1. Kişisel Veri: İçerdiği bilgi itibarıyla "Kişisel Veri-Gizli" derecesiyle korunması gerekmeyen, ancak ait olduğu kişi ve bilmesi gerekenler dışındaki kişiler tarafından bilinmesi istenmeyen bilgi için kullanılır.
  2. Kişisel Veri-Gizli: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde özel nitelikli kişisel veri kapsamına giren bilgi için kullanılır.
  3. Kişisel Veri-Çok Gizli: İzinsiz ve yetkisiz açıklanması, kullanılması, işlenmesi ya da paylaşılması durumunda kişi güvenliği veya milli güvenlik açısından saygınlık ve çıkarlarımıza hayati derecede zararlar verebilecek, yabancı bir devlet için faydalar temin edebilecek ve güvenlik bakımından olağanüstü sonuçlar doğurabilecek bilgi için kullanılır.
  4. Finansal Veri: İçerdiği bilgi itibarıyla "Finansal Veri-Gizli" derecesiyle korunması gerekmeyen, ancak bilmesi gerekenler dışındaki kişiler tarafından bilinmesi istenmeyen bilgi için kullanılır.
  5. Finansal Veri-Gizli: İzinsiz açıklanması durumunda, haksız rekabete yol açabilecek veya aynı konuda hizmet veren diğer firmalara avantaj sağlayabilecek olan bilgi için kullanılır.
  6. Finansal Veri-Çok Gizli: İzinsiz ve yetkisiz açıklanması, kullanılması, işlenmesi ya da paylaşılması durumunda kişi güvenliği veya milli güvenlik açısından saygınlık ve çıkarlarımıza hayati derecede zararlar verebilecek, yabancı bir devlet için faydalar temin edebilecek ve güvenlik bakımından olağanüstü sonuçlar doğurabilecek bilgi için kullanılır.
  7. Proses Bilgisi: İçerdiği bilgi itibarıyla "Proses Bilgisi-Gizli" derecesiyle korunması gerekmeyen, ancak bilmesi gerekenler dışındaki kişiler tarafından bilinmesi istenmeyen bilgi için kullanılır.
  8. Proses Bilgisi-Gizli: İzinsiz açıklanması durumunda, haksız rekabete yol açabilecek veya aynı konuda hizmet veren diğer firmalara avantaj sağlayabilecek olan bilgi için kullanılır.
  9. Proses Bilgisi-Çok Gizli: İzinsiz ve yetkisiz açıklanması, kullanılması, işlenmesi ya da paylaşılması durumunda kişi güvenliği veya milli güvenlik açısından saygınlık ve çıkarlarımıza hayati derecede zararlar verebilecek, yabancı bir devlet için faydalar temin edebilecek ve güvenlik bakımından olağanüstü sonuçlar doğurabilecek bilgi için kullanılır.

Yol: Kontrol Paneli > System > Parametreler > Ek Bilgiler

Örneğin; Bireysel üyelerinizi özel müşteri olarak ayırmak istiyor ve üyenin özel müşteri olup olmadığının sadece belli kişiler tarafından görüntülenebilmesini istiyorsanız Ek Bilgiler sayfasında yer alan "Ad" bölümünde girilecek ek bilginin adını, "GDPR Yetkisi" alanında hangi GDPR Yetkisine sahip olan çalışanların görmesini istiyorsanız o yetki grubunu seçebilirsiniz. Maskeleme bölümü girilen ek bilginin veritabanında da maskelenmesini sağlamaktadır. Bu kutucuk seçildiği takdirde veritabanında ilgili tanım maskeli olarak görüntülenecektir.

Bireysel üye detayına gittiğinizde finansal veri-gizli yetkisi olmayan kullanıcılar ek bilgiliyi aşağıdaki şekilde görüntüleyecektir;

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler