Stok Devir Fişi ve Stok Yaşı Hesaplama


Stok yaşı depolarınıza girişi yapılan ürünlerin ne kadar süre depolarda kaldığını bulmak için kullanılan bir hesaplama yöntemidir.


Yol: ERP > Ürün ve Stoklar > Maliyet


Stok Yaşı

Stok yaşı depolarınıza girişi yapılan ürünlerin ne kadar süre depolarda kaldığını bulmak için kullanılan bir hesaplama yöntemidir. Stok yaşı yöntemi kullanılarak ürünlerin stoklarınızda erime sürelerini hesaplayabilir ve böylelikle daha isabetli depo stratejileri belirleyebilirsiniz.


Stok yaşı hesaplamaları şu şekilde yapılır;

Stok yaşı dönem sonu stoğun geriye dönük olarak stok girişlerine dağıtılarak bulunuyor. Bitiş tarihinden küçük olan mal alım irsaliyeleri, üretimden çıkış fişi, devir fişi, sayım fişi, üretimden giriş fişi, ithalat irsaliyeleri ve depo seçiliyse ambar fişleri ile sevk irsaliyeleri alınır. İşlem tarihine göre sondan başa doğru dönem sonu stok düşülerek bakılır. Giriş değerleri ile teslim tarihi ve bitiş tarihinin farkları çarpılarak bulunan ağırlıklı toplam dönem sonu stoğa bölünerek stok yaşı bulunur.

Öncelikle ürünün belirtilen bir tarih itibari ile deponuzda kaç tane varsa geriye doğru mal alımlara bakılır. Mevcut miktar yakalandığında gün ve miktarın çarpımlarından oluşan ağırlık toplam miktara bölünerek bulunur.

Örneğin;

Mevcut Stok: 60 adet

7 Gün önce 20 adet alınmış,

30 gün önce de 40 adet alınmış olsun.

Hesaplama yaparken mevcut stoktaki miktarın yani örnekteki 60 adetin 20 tanesinin 7 gün önce yaptığımız alımdan oluştuğu, geriye kalan 40 adetin de 30 gün önce yapılan alım sonucu elinizde bulunduğu tespit edilerek yapılır.

Buradan yola çıkarak;

(7*20+30*40) / 60 = 22,33 Ürününüzün stok yaşı

Formüle edersek,

Stok Yaşı = Toplam gün * Stok miktar ağırlıkları / Mevcut Stok Miktarı


Stok Devir Hızı

Stok Devir Hızı = Satılan Mal Maliyeti (SMM) / Ortalama Envanter


Satılan Mal Maliyeti

Bir yıl içinde yapılan satışın toplam maliyeti (Stok analiz raporundan satış ve satış iadeler işlem tipini ve maliyet göster seçeneğini seçerek listeleme yaptığımızda net satış maliyeti gelmektedir. Bu net satış maliyeti üzerinden hesap yapmaktadır.)


Ortalama Envanter

Bu değer farklı farklı hesaplanabilir, en bilinen şekli “(Yılbaşı Envanter Değeri + Yıl Sonu Envanter Değeri) / 2¨ formülüdür. Bir diğer şekli ise her ayın belirli bir gününe (ayın başı, sonu, ortası gibi …) ait envanter değerinin bütün yıl için toplanarak 12'ye bölünmesidir.

Ayrıca tarih aralığına göre, (dönem başı stok + dönem sonu stok) / 2 = ortalama envanter'i vermektedir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler