Kesinti İşlemleri


Workcube Kesinti İşlemleri ile organizasyonunuzda bulunan çalışanların puantaj çıktılarındaki hesaplamasına dahil olacak kesintileri hakedişlerinden düşerek işçinin çalıştığı sürece periyodik olarak düzenleyen alanı ifade etmektedir.

Workcube'ün bu fonksiyonu ile sadece yetki verdiğiniz çalışanlar tarafından kullanım imkanı sağlamaktadır.Kesinti Tanımı Ekleme


Yol: HR - İK > Özlük-Bordro > Bordro Kuralları > Kesinti Tanımları sayfası üzerinden +’ya tıklayarak kesinti tanımı girilmelidir.


 1. Tanım: Kesinti tanımının isminin yazıldığı alanı ifade etmektedir.
 2. Periyot: İlgili kesintinin çalışana hangi zaman aralıklarında yansıtılacağının seçildiği alanı ifade etmektedir. Örn. ayda 1, 3 ayda 1, 6 ayda 1 ve Yılda 1 şeklindedir. 
 3. Yöntem: İlgili kesintinin çalışanda hangi yöntem ile kesileceğinin seçildiği alanı ifade etmektedir. Örn. Eksi(Normal tutar kesintisi), % Ay, % Gün ve % Saat şeklindedir.
 4. Net/Brüt: İlgili kesintinin net veya brüt ücretten kesilmesinin seçildiği alanı ifade etmektedir.
 5. Muhasebe Kodu: İlgili kesintinin hangi muhasebe koduna bağlanacağının seçildiği alanı ifade etmektedir.
 6. Kesinti Günü: Kesintinin kaç gün üzerinden yapılacağının seçildiği alanı ifade etmektedir.
  1. Tümü: Tanımda yer alan sabit rakamı kesmeyi ifade eder.
  2. Gün: Tanımda yer alan sabit tutarı toplam SGK gününe bölerek tutarı hesaplayarak kesmeyi ifade eder.
  3. Fiili Gün: Tanımda yer alan sabit tutarı toplam çalışma gününe bölerek tutarı hesaplayarak kesmeyi ifade eder.
 7. Vergi Muafiyeti: İlgili kesintinin vergi muafiyeti olması durumunda seçildiği alanı ifade etmektedir.
 8. Hesap Tipi: İlgili kesintinin hesap tipinin seçildiği alanı ifade etmektedir.
 9. Miktar: İlgili kesintinin yapılacağı tutarın yazıldığı alanı ifade etmektedir.
 10. Başlangıç / Bitiş: İlgili kesintinin başlangıç ayı ile bitiş ayının seçildiği alanı ifade etmektedir.
 11. Para Birimi: İlgili kesintinin çalışandan hangi para birimiyle kesilmesinin seçildiği alanı ifade etmektedir.
 12. Taksitlendirilmiş Avans: İlgili kesinti taksitlendirilmiş avans ise ilgili check boxın seçildiği alanı ifade etmektedir.
 13. Avans Taleplerinde Seçilebilir: Çalışan İk İşlemleri altındaki avans taleplerinden ilgili kesintiyi talep edebilmesi için ilgili check box işaretlenmelidir.
 14. Üst Düzey IK Yetkisi: Üst düzey IK yetkisi olan çalışanlar yetkisi olmayan şubelerdeki kişilerin işlemlerini görmek ve işlem yapabilmesi için verilen admin düzeyindeki yetkiyi ifade etmektedir.
 15. Disiplin Cezası: İlgili kesinti disiplin cezaları altında kesilecek ise ilgili check box işaretlenmelidir.
 16. Sendika Bilgileri: İlgili kesinti sendika kesintisi ise bu check box işaretlenmelidir ve yan tarafında açılan alanlar doldurulmalıdır. Yan tarafta açılan alanda çalışanın bağlı olduğu sendikanın bilgilerinin girileceği alanı ifade etmektedir.
 17. Masraf Merkezi: İlgili kesinti hangi masraf merkezinde yer aldığının seçildiği alanı ifade etmektedir.
 18. Bütçe Kalemi: İlgili kesintinin hangi bütçe kaleminde yer aldığının seçildiği alanı ifade etmektedir.
 19. Şirket: İlgili kesinti hangi şirket için kullanılacağının seçildiği alanı ifade etmektedir.
 20. Periyot/Yıl: İlgili kesintinin hangi yıl kesildiğinin seçildiği alanı ifade etmektedir.

Not: Kesintinin doğru yapılması için kesinti tanımlarındaki ayarların doğru yapılması gerekmektedir.


Çalışanı kayıt etmek istediğimiz alanların seçimini yaptığımızda ilgili verileri ekranda görmüş olduk. Şimdi "Çalışanın" sisteme tanımladığımız alanları çıkartabileceğimiz görsele bakalım.

Not: Kalem ikonu üzerinden kayıt edilen kesinti tanımları düzenlenebilmektedir.


Çalışanlara Kesinti Ekleme


Yol: HR - İK > Özlük-Bordro > Bordro ve Puantaj > Kesintiler sayfası üzerinden +’ya tıklayarak çalışanlara kesinti kaydı girilmelidir.


Not: Daha önce tanımları yapılmış olan kesintiler çalışanlara tek tek eklenebileceği gibi toplu olarak ta ekleme imkanı bulunmaktadır.

Tek Tek Tanımlama: Ek ödenek veya kesinti ekleyeceğiniz çalışanın ücret kartının sağ üst köşesinde bulunan Ek Ödenekler ve Kesintiler alanından seçim yapılmalıdır.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde ifade edilenler şunlardır;

 1. Kesinti eklemek istediğinizde daha önce varsa yapmış olduğunuz kesintiler listelenecektir.
 2. Açılan sayfada sol köşedeki + ya tıkladığınızda ise daha önce tanımını yapmış olduğunuz Kesinti Tipleri listelenecektir. Eklemek istediğiniz kesintiyi seçerek (gerekli ise dönem, başlangıç/bitiş tarihleri ve tutar alanı güncellenebilir) çalışana tanımlama yapabilirsiniz.
 3. Taksitli avans eklemek için + ya tıkladığınız karşınıza çıkan ekranda ilgileri verileri doldurmanız durumunda taksitli avans oluşturulmaktadır.


Kesintiler Toplu Tanımlama: Kesintiler üzerinden toplu tanımlama ekranına ulaşabilirsiniz.

Yeni kayıt oluştururken üst alanda bulunan filtreleme alanlarından dilediğiniz personellerin listesini alabilir ve kesinti türü alanını seçerek bu personellerin hepsine aynı anda aynı kesintiyi ekleyebilirsiniz. Çalışanların listelendiği alanın üstünde yer alan seçimler tüm personelin kayıtlarına etki edecek şekilde düzenlenmiştir.

Dikkat: Bu işlemi sadece yetki verilen personeller tarafından yapılabilmektedir. Yetki verme işlemi 2 aşamadan oluşmaktadır. Bunları inceleyecek olursak;

 1. Yetki Grupları: Çalışan hangi alanlarda işlem yapabilmesinin seçildiği alanı ifade etmektedir.
 2. Süreçler: Sistemde tanımlanan aşamalardan çalışan hangi aşamayı kullanacak ise seçildiği alanı ifade etmektedir.


Kesintiler I Görüntüleme


Yol: HR - İK > Özlük-Bordro > Ücret Yönetimi ve Özlük > Kesintiler I Görüntüleme sayfası üzerinden ilgili alanlar seçilerek "Büyüteç" ikonuna tıklayarak istenilen bilgilere ulaşılmaktadır.

 1. Filtre: İlgili alana çalışanın isim ve soyismi girildiğinde sadece ilgili çalışanların kesintileri listeleneceği alanı ifade etmektedir.
 2. Kesinti Türü: Kesinti tanımlarındaki kesintilerden hangisinin listelenmesi isteniyorsa seçildiği alanı ifade etmektedir.
 3. Başlangıç Ayı ve Bitiş Ayı: Hangi aylar arasında listelenmesi isteniyorsa seçildiği alanı ifade etmektedir.
 4. Yıl: Hangi yılın listelenmesi isteniyorsa seçildiği alanı ifade etmektedir.
 5. Listeleme Sayısı: İlgili alanda kesintilerin listelenmesindeki sayıyı ifade etmektedir.
 6. Girişler/Çıkışlar: Gösterim tipi olarak dört seçenek yer almaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir;
  1. Giriş ve Çıkışlar: Seçilen aylardaki giriş ve çıkış yapan personellerin gelmesi için seçildiği alanı ifade etmektedir.
  2. Girişler: Seçilen aylardaki sadece giriş yapan personellerin gelmesi için seçildiği alanı ifade etmektedir.
  3. Çıkışlar: Seçilen aylardaki sadece çıkış yapan personellerin gelmesi için seçildiği alanı ifade etmektedir.
  4. Aktif Çalışanlar: Seçilen aylardaki çalışan(çıkışı olmayan) personellerin gelmesi için seçildiği alanı ifade etmektedir.
 7. İlgili Şirket: İlgili şirketin seçildiği alanı ifade etmektedir.
 8. Departman: İlgili departmanın seçildiği alanı ifade etmektedir.
 9. Başlangıç-Bitiş Tarihi: Başlangıç ve bitiş ayı olarak seçilen aylar arasındaki kesintilerin listelendiği alanı ifade etmektedir.
 10. Şube: İlgili şubenin seçildiği alanı ifade etmektedir.
 11. Yaka Tipi: Listelenmesi istenilen çalışanların yaka tipinin seçildiği alanı ifade etmektedir.
 12. Pozisyon Tipleri: İlgili çalışanların pozisyon tiplerine göre listelenmesi isteniyorsa seçildiği alanı ifade etmektedir.
 13. Onay Durumu: Kesintiler için tanımlanan süreçlerin durumlarına göre listelenmesini ifade etmektedir.


Dikkat: Daha fazlası alanına tıklandığında filtre seçenekleri açılmaktadır.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler