Kasa

Kasa; nakit tahsilat ve ödeme işlemlerinin yapıldığı,  nakit paranın, çek ve senet gibi vadeli ödeme araçlarını depolandığı yerdir. Kasalar para birimlerine göre ayrılmak zorundadırlar. Kullanılan her para birimi için farklı kasa açılmalıdır. Kasalar, merkez ofis, fabrika, şube, departman gibi organizasyon birimlerine göre açılabilir. Her bir kasanın muhasebe hesap planlarında kodu bulunur.Örnek Kurgu: Acme Şirketinin 1 yönetim ofisi ve 1 satış mağazası ve 1 deposu vardır. Bu şirketin Yönetim Ofisi TL, Dolar ve Euro işlemler yapmaktadır. Şubeler ise TL ile çalışmaktadır.  Bilindiği gibi kasa hesapları tek düzen hesap planında 100 kodu ile başlar. Bu şirketin kasaları ve muhasebe hesap bağlantıları aşağıdaki gibi olabilir.

KASA 
Muhasebe Kodu
Merkez TL Kasa 
100.01.01  TL Merkez Kasa
Merkez USD Kasa
100.01.02  USD Merkez Kasa
Merkez EURO Kasa 
100.01.03  EURO Merkez Kasa
Şube TL Kasa
100.02.01  TL Şube Kasa
Şube USD Kasa
100.02.02  USD Şube Kasa
Şube EURO Kasa
100.02.03  EURO Şube Kasa
Depo TL Kasa
100.03.01  TL Depo Kasa
Depo USD Kasa
100.03.02  USD Depo Kasa
Depo EURO Kasa
100.03.03  EURO Depo Kasa

Acme şirketi çek ve senet ile tahsilat ve ödeme yapıyorsa Kasa tanımlarında Çekler ve Senetler ile ilgili muhasebe hesap kodları da girilmelidir.  Örnek olarak Merkez TL kasasının bütün muhasebe hesap kodları aşağıdaki gibi tanımlanabilir.

Alınan Çekler
101.01.01 Merkez Kasadaki Çekler
Alınan Senetler
121.01.01 Merkez Kasadaki Senetler
Verilen Senetler
321.01.01 Merkez Kasadan Verilen Senetler
Karşılıksız Çekler 
101.01.02 Karşılıksız Çekler
Protestolu Senetler 
121.01.02 Merkez Kasada Karşılıksız Senetler
Yoldaki Çekler
101.01.03 Yoldaki Çekler
Yoldaki Senetler 
121.01.03 Yoldaki Senetler
Vade Farkları 
642. İle başlayan Faiz Gelirleri
Senet tahsilat işlemleri sırasında vade farkı
tahsil edilmişse bu hesaba kaydedilir.

İpucu
Yoldaki çek ve senet  henüz kasaya teslim edilmemiş tahsilat ekibi veya satış elemanlarının aldığı evrakları takip etmek için kullanılır.


İpucu
Çek ve senet kullanmıyorsanız ilgili muhasebe hesap kodlarını tanımlamak zorunlu değildir.Kullanıma Geçmeden Önce
W3 'te kasa işlemleri yapmaya başlamadan önce aşağıdaki tanımların doğru yapılmış olması gerekir.

  • Kasa Tanımları
  • Modül İşlem Kategorileri
  • İşlem Para Birim ve Döviz Kurları
  • Kasa Mali Yılbaşı Açılış veya Önceki Mali Yıl Devir İşlemi

Dikkat
Çek ve senetlerin işlem yeri kasalar olduğundan kasa tanımları aynı zamanda çek-senet modülü tanımıdır. Kasa tanımlarını yaparken çek ve senetleri de hesaba katmalısınız.Kasa Modülü Fonksiyonları

  • Kasa İşlemleri Listesi
  • Döviz Alış Satış – Virman
  • Nakit Ödeme
  • Nakit Tahsilat
  • Kur Değerleme

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler