Bütçe Dashboard


Bütçe Dashboard; bütçelerin gelir ve giderlerinin grafiklerle gösterildiği tek sayfalık bir hazır rapordur. Raporun anlaşılır ve kolay arayüzüyle yöneticiler efektif bir şekilde bütçedeki anormallikleri tespit eder ve gerekli aksiyonları alır.


Yol: BI - Rapor > Dashboards > Bütçe Dashboard


Bütçe Dashboard'dan tam verim alabilmek için aşağıda belirtilen işlemlerin doğru bir şekilde yapılması esastır;

  • Bütçe Dashboard ekranından yararlanmak için Bütçe süreçleri ve yetkilendirilmeleri yapılmalıdır. Bütçelerin süreçleri ve yetkilendirilmeleri yapılmamışsa bunlar "Bütçe, Masraf ve Gelir Süreç ve Yetkilendirme" başlıklı yazı okunarak yapılabilir.
  • Bütçe işlem kategorilerinin doğru bir şekilde tanımlanması yapılmalıdır. Detaylı bilgi için "Bütçe, Masraf ve Gelir İşlem Kategorileri" başlıklı yazı okunabilir.
  • Sonrasında ERP > Finans - Muhasebe > Bütçe > Bütçeler ekranından bir bütçe oluşturulması gerekmektedir. Bütçe; şirket, yıl/dönem seçimleri yapılarak oluşturulur. Bütçe oluşturmak için detaylı bilgiye "Bütçe Planlama ve Kontrol" başlıklı yazıdan ulaşılabilir.
  • Bütçe kategori ve bütçe kalemleri oluşturulmadan bu bazlarda Bütçe Dashboard raporuna ulaşılamaz. Detaylı bilgi için "Bütçe Kategorileri ve Bütçe Kalemleri" başlıklı yazı okunabilir.
  • Masraf ve Gelir merkezleri olmadan Masraf ve Gelir Merkezleri seçimi yapılarak Bütçe Dashboard raporu çıkartılamaz. Detaylı bilgi için "Masraf ve Gelir Merkezleri" başlıklı yazı okunabilir.


Not: İstenilirse Bütçe Dashboard ekranındayken Kontrol Paneli > System > Page Settings'e giderek Bütçe Dashboard ekranında "Masraf Merkezleri Yetkili Olunan Şubeler ve Departmanlara Göre Gelsin" seçeneği evet olarak seçilebilir. Böylece kullanıcın yetkisi olmayan masraf merkezleri gözükmez ve dolayısıyla o şube ve departmanların masraf merkezlerinin Bütçe Dashboard raporuna kullanıcı ulaşamaz.


Şimdi yukarıdaki işlemlerin doğru bir şekilde yapıldığı zaman Bütçe Dashboard'un nasıl bütçe sorunlarını tespit edebileceğini kayıtlar üzerinde gösterelim.


Bütçe Dashboard Örnek Kullanım

Bütçe Dashboard ekranlarında genel hatlarıyla;

  1. Masraf/Gelir merkezleri seçilir; kontrol tipi, bütçe kalemi, bütçe kategorisi ve aktivite bazında bütçe dashboard raporları tarih aralıklı olarak gelir ve gider başta olmak üzere grafikli ifadelerle çıkartılabilir.
  2. Gelir ve gider raporları ayrı ayrı Google Tablolar, Excel, Word, PDF olarak sistem dışına alınabillir, aynı zamanda bu rapor sonuçlarını mail olarak göndermek veya çıktı alabilmek de mümkündür.

Şimdi örnek ekranlar üzerinden "Satış ve Pazarlama" başlıklı bütçe kategorisinin bütçe dashboard raporunu çıkartalım. Bütçe kategorimiz altında ikisi gelir, üçü gider olmak üzere toplam beş tane bütçe kalemimiz bulunmaktadır.

  1. ERP > Finans - Muhasebe > Bütçe > Planlama Fişleri altından bütçe kalemlerine göre bütçe planlama fişlerini keselim. Dikkat: Bütçe planlama fişleri kesilmeden bütçe dashboard raporunu kullanamazsınız. Bütçe planlama fişleri Bütçe > Planlama Fişleri sayfasından kesilebilir. İlişkili bütçe seçilerek; Masraf / Gelir merkezi, bütçe kategorisi, bütçe kalemi seçimi yapıp fatura miktarı girilerek fatura kesilir.
  2. Bu bütçe kalemlerimizin bağlı olduğu hesap planları muhasebe kodlarıyla aynı masraf ve gelir merkezleri altında toplanır. Bu bütçe kalemleriyle bağlantılı kesilmiş bütün gelir ve gider fişlerinin, bu fişlerin altında toplamak istediğimiz masraf ve gelir merkeziyle ilişkili olmasına dikkat edelim.


Bütçe Dashboard Raporu

Masraf/Gelir merkezi seçilir. Örneğimizden yola çıkarak masraf/gelir merkezini "Satış ve Pazarlama"yı seçiyoruz ve "Bütçe Kalemi Bazında" listeleme yapıyoruz.

Gelir ve gider arasındaki yüzdesel farkı ilk bölümden görebiliriz.


Raporun devamında Gelirler bölümü altında Bütçe Kalemi ve Masraf merkezinin Planlanan ve Gerçekleşen işlemlerinin miktarı yazar. Bunun farkı sayısal ve yüzdesel olarak da ifade edilir. Basket alanının son satırında "Genel Toplam" vardır. Grafik olarak da bu durum ifade edilir.


Giderler bölümü altında Bütçe Kalemi ve Masraf merkezinin planlanan, rezerve edilen, rezerve kullanılan, gerçekleşen, serbest bütçe işlemlerinin miktarı yazar. Planlanan ve gerçekleşenin farkı sayısal ve yüzdesel olarak da ifade edilir.


Bütçe Dashboard sayesinde bütçedeki gelir ve gider uyumsuzluğu tespit edildi. Şimdi satış ve pazarlamadan sorumlu kişilerle görüşüp bu rapor ışığında kararlar alabilmek mümkün.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler