Vadeli Mevduat İşlemleri


Workcube üzerinde çeşitli mevduat yatırma, mevduatı hesaba geçirme, getiri hesaplamaları ve reeskont gibi çeşitli vadeli mevduat işlemleri yapılabilir.


Yol: ERP > Finans - Muhasebe > Banka > Vadeli Mevduat Hesaba Yatır


Vadeli mevduat işlemlerini yapabilmek için bazı öncül tanımlamalar yapılması gerekmektedir;

 1. İşlem kategorisi tanımları Kontrol Paneli > BPM > İşlem Kategorileri sayfasından yapılmalıdır. "Muhasebe İşlemi" ve "Bütçe İşlemi Yapılsın" checkbox'ları ve yetkili pozisyonlar mutlaka seçilmelidir.
 2. Banka hesapları oluşturulmalıdır. Detaylı bilgi için "Banka Hesaplarının Tanımlanması" başlıklı yazı okunabilir.
 3. "Stopaj Oranı" vb. banka parametreleri Kontrol Paneli > System > Parametreler sayfasından yapılmalıdır.
 4. Muhasebe hesap planlarının tanımları yapılmalıdır. Detaylı bilgi için "Muhasebe Hesap Planı" başlık yazı okunabilir.
 5. Bütçe kalemleri oluşturulmalıdır. Detaylı bilgi için "Bütçe Kategorileri ve Bütçe Kalemleri" yazısı okunabilir.
 6. Masraf/Gelir merkezleri oluşturulmalıdır. Detaylı bilgi için "Masraf ve Gelir Merkezleri" yazısı okunabilir.


Vadeli Mevduat Hesaba Yatırma

Vadeli mevduat hesaba yatırma işlemini yapabilmek için çeşitli tanımlamaların yapılması gerekmektedir;


 1. İşlem Tipi: Yapılan işlem kategorisi tanımlarına göre işlem tipleri seçimi yapılabilir. "Vadeli Mevduat İşlemi" ve "Periyodik Getirili Mevduat İşlemi" seçilebilir.
 2. Süreç: İşlemin sürecinin hangi aşamada olduğu belirlenir.
 3. Hangi Hesaptan - Hangi Hesaba: Vadeli mevduatın hangi hesaptan hangi hesaba yatacağı sistem üzerinde açılmış olan banka hesaplarına göre seçilir.
 4. Giriş Şube - Çıkış Şube: Giriş ve çıkış şubelerinin seçimi yapılır.
 5. Proje: Vadeli mevduat bir projeyle ilişkiliyse bu eklenebilir.
 6. Belge No: Belge numarası girilir.
 7. Tarih: İşlem tarihi seçilir.
 8. Tutar: Vadeli mevduata yatırılacak tutar girilir.
 9. Dövizli Tutar: Tutarın döviz karşılığı otomatik gelir.
 10. Vade: Vadenin gün sayısı ve hangi tarihe kadar mevduatta kalacağı belirlenir.
 11. Getiri Oranı - YGS: Getiri oranı yüzdesel olarak girilir ve bu getirinin kaç güne eşit olduğu girilir.
 12. Getiri Tutarı: Getiri oranı ve güne göre toplam getiri tutarı otomatik olarak değişiklik gösterir. Getiri tutarını değiştirdiğimizde getiri oranı da buna göre otomatik olarak değişir.
 13. Periyodik Getiri Tablosu: Getiri ödeme periyodu seçimine göre getirinin hesaba geçiş tarihi ve tutarı gözükür. Aylık, 3 ayda 1, 6 ayda 1, yıllık, özel ve vade sonu olarak getiri ödeme periyodu tablo halinde gösterilir. Özel seçildiğinde kaç günde bir getirinin hesaba geçmesi isteniliyorsa bu girilir. Örnek: 365 gün vadeli bir mevduatın 10 günde bir getirisini tablo halinde görmek için getiri ödeme periyodunu "Özel" olarak seçip gün alanına "10" yazılması gerekir.
 14. Getiri Tahsil Sayısı: Getiri tahsil sayısı periyodik getiri tablosunda seçimi yapılan periyoda göre otomatik olarak gelir.
 15. Finansal Senaryo Tipi: Yapılan parametrik tanımlamalara göre finansal senaryo tipinin durumu ortaya konabilir. Örnek: İyimser, Kötümser vb.
 16. Açıklama: Bu işlemle ilgili açıklama eklenebilir.
 17. Bütçe Kalemi Tahakkuk: Yapılan bütçe kalemi tanımlamalarına göre tahakkuk için bütçe kalemi seçimi yapılabilir.
 18. Bütçe Kalemi Tahsilat: Yapılan bütçe kalemi tanımlamalarına göre tahsilat için bütçe kalemi seçimi yapılabilir.
 19. Masraf: Masraf kısmından bu işlemin masraf tutarı, masraf merkezi ve bütçe kalemi seçimleri yapılabilir.
 20. İşlem Para Birimi: İşlem para birimi seçimi yapılır.

İşlem detayları tamamlandıktan sonra "Kaydet" butonuna tıklanır.


Yapılan işlemin detay ekranında değişiklikler yapılabildiği gibi sağ üst taraftan bu işlemin mahsup fişi görüntülenebilir. Mahsup fişi dışında; istenilirse bu işlemle ilişkili belge ve notlar eklenebilir, işlem detayları yazdırılabilir ve işlemin kopyası oluşturularak başka benzer bir işlem yapılabilir.


"Liste" ikonuna tıklanırsa "Banka İşlemleri" ekranına gider. Burada yapılmış olan Vadeli Mevduat işlemleri filtre seçeneklerinden seçilerek listelenebilir.


Vadeli Mevduat Getiri Listesi

Vadeli mevduat işlemlerinin getiri listesi bu ekranda bulunur. İstenilirse işlem tarihi aralıkları, vade tarihi aralıkları, işlemi kaydeden kişi, banka hesabı ve reeskont değerleme tarihine göre getiri listesi listelenebilir.

Listelenen getirilerin detayları basket alanında yer alır. İstenilirse her bir getirinin detayları güncellenebilir ve tahsilat durumu listede görüntülenir.


Vadeli mevduat getiri hesap detayında bütün detaylar gözükür. Burada istenilirse "Ana Parayı Çek" butonuyla vadeli mevduat hesabındaki bütün paranın çekilmesi için işlem yapılabilir. Getiri Tablosu ve Reeskont Tablosu altından işlemler yapılabilir. Reeskont tablosuna bir sonraki bölümde değinilecektir.


Bir getirinin güncelleme ekranına gidildiğinde vadeli mevduat getiri hesaba geçiş işlemi yapılabilir. Burada vadeli mevduat hesaba yatırma işleminden farklı olarak aşağıdaki işlemler yapılabilir:

 1. Gün Farkı: Vade gününden kaç gün önce vadenin getirisinin hesaba geçiş işleminin yapıldığı otomatik olarak gelir. Dikkat: Bu işlemi yapmak getiri kaybına yol açabilir!
 2. Ana Parayı Çek: Bu seçim kutusu seçildiğinde ana para miktarı otomatik olarak belirir. Vadeli mevduat hesabındaki bütün ana paranın çekilmesi için burası seçilebilir.
 3. Toplam Reeskont Değeri: Reeskont değeri girilebilir.
 4. İlk Getiri Tutarı: İlk getiri tutarı burada yapılan işleme göre gelir.
 5. Getiri Kaybı: Vadeli mevduatın hesaba geçiş işlemi sonucu oluşabilecek getiri kaybı tutarı otomatik olarak gelir.
 6. Net Getiri Tutarı: Net getiri tutarı burada getiri kaybına göre gelir.
 7. Stopaj Oranı ve Stopaj Tutarı: Yapılmış olan stopaj oranı tanımlarına göre seçim yapıldığında otomatik olarak stopaj tutarı gelir.
 8. Net Toplam: Stopaj tutarı getiri tutarından düşer ve böylece net toplam otomatik olarak gelir.

"Kaydet" butonuna tıklanarak işlem gerçekleştirilir. Vadeli mevduat getiri listesi ekranında basket alanında en sağda bulunan "Tahsil" durumu yeşil hale gelir.


Vadeli Mevduat Getiri Listesi Reeskont İşlemi

Reeskont işlemi yapmak için Vadeli Mevduat Getiri Listesi ekranına gidilir ve "Reeskont Değerleme Tarihi" filtre detayına tarih girilir. Böyle listeleme yapınca basket alanında reeskont ile ilgili detaylar gelir ve yapılan seçimlere göre sağ alttaki "Gelir İşlemi Yap" butonuna tıklayınca reeskont işlemi yapılır.Şimdi Vadeli Mevduat Getiri Hesap Detayı ekranında Reeskont Tablosu alanında bu işlemlerin mahsup fişleri görüntülenebilir.


Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler