Stratejik Çerçeve


Bir işletmenin başarısını rekabetçi gücü belirler. Rekabetçi gücü yükseltmenin iki temel boyutu vardır. Verimli ve yenilikçi olmak. Verimli ve yenilikçi olmak ise stratejik yönetim çerçevesine sahip olmaya bağlıdır. Yönetim bilimciler; stratejik-taktik-operasyonel olmak üzere işletme yönetimini üç katmanda inceliyor. Amaçlarını doğru belirleyememiş ve stratejik yönetim çerçevesine sahip olmayan işletmeler taktik ve operasyonel düzeyde işlerini doğru yapsalar dahi istenilen başarıya ulaşamaz. Bugün her işletme stratejik yönetim çerçevesini gözden geçirmek ve dijital ekonomiye uygun yeni bir stratejik çerçeve oluşturmak zorundadır.


Workcube yazılımlarının bir işletmede başarılı olması stratejik çerçeve ile uyumlu olarak implemente edilmesine bağlıdır. Eğer işletmenin stratejik çerçeve dokümanı yok, eksik veya yeterli değilse Workcube danışmanları işletmeye stratejik bir çerçeve oluşturarak işe başlamalıdır.Araştırma ve Veri Toplama
Stratejik çerçeve çalışmaları veriler ve araştırma sonuçları temel alınarak yapılmalıdır. Farklı araştırma teknikleri uygulamak mümkündür. Yaygın olarak Workcube Uzmanlar Topluluğu önüne hangi proje gelirse gelsin işe “Literatür Tarama” çalışması yaparak başlamalıdır. Sektörel ve coğrafi araştırmalar, benzer ürün ve hizmetler, rakipler, firmaya ait dokümanlar, web de bıraktığı izler taranır. İşletme hakkında temel bilgiler toplanır. Benzer uygulamalar ve projeler incelenir. Yöneticilerle mülakatlar yapılır. İşletmenin çalışanları, tedarikçileri ve müşterileri ile mülakat, anketler veya odak grup toplantısı yapılarak beklentiler ve öneriler elde edilir. İşletmenin merkez ofisi, deposu, şubeleri, üretim birimleri ziyaret edilerek gözlemlenir.


Tavsiye
İmplementasyon yapacağınız işletmenin daha önce varsa almış olduğu danışmanlık hizmetlerinin sonuçlarını ve strateji belgelerini mutlaka inceleyin. Güncel mi? Dijital ekonomiye uyumlu mu? Gibi sorular sorarak inceleyin.Stratejik Çerçeve Bileşenleri ve Canvas Kavramı
Workcube evrensel metodolojiler kullanarak işletmelere stratejik çerçeve oluşturur. Çerçevede sekiz Canvas (Grafik-Tuval-Fotoğraf-Tablo) vardır. Canvaslar uzun yazılar yerine fikirleri tek bir grafikle göstermek için kullanılır.

  1. Rekabet Analizi
  2. Değer Önermesi - Konumlandırması
  3. İş Modeli
  4. Dijital Dönüşüm Modeli
  5. Temel İş Akışı
  6. Organizasyon Matrisi ve Kültürü
  7. QPIC-R Matrisi
  8. Zaman-Değer Matrisi

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler