Dijital Dönüşüm Vaka Çalışması


Workcube Dijital Dönüşüm Uzmanlığı sertifika programına katılan kursiyerler örnek bir implementasyon yapmalıdır. Sertifika programı uygulamalı eğtim içermektedir. Kursiyer; girişimci/patron veya genel müdür gibi gerçek bir şirket kuruyormışcasına özgün fikirler geliştirmeye çalışmalı, basiretli bir tüccar gibi iyi bir şirket yönetmelidir.


Workcube; aşağıda sıralama ile kurumlarda hayata geçer.


1- Strateji ve İş Planı: Kurumsal strateji ve iş planı hazırlığı
Bu aşamada kursiyer ne iş yapacağına, hangi sektörde uzmanlaşacağına, şirketine ne isim vereceğine, temel stratejilerinin ne olacağına karar verir. Ve “Stratejik İş Planı” hazırlar.

Modül ve Fonksiyonlar: Proje, Ajanda, Üye Yönetimi, Anket
Anahtar İşlemler:  

 • Bir proje açılır, İşleri kaydedilir,
 • iş birliği ve bilgi alışverişi yapılan firmalar/kişiler üye olarak kaydedilir
 • Marka ve şirket ismi için anket yapılır, 
 • Proje içinde toplantı düzenlenir, toplantı tutanakları girilir, 
 • Pazar araştırmaları belge olarak eklenir,
 • Proje içinde özet bir iş planı içeriği geliştirilir,
 • Bir kredi kurumu ile görüşme yapılır,
 • Hazırlanan iş planı üzerinden kredi anlaşması yapılır

2- Kurumsal Bilgi Tabanının Oluşturulması: Literatür, Süreç, Dökümantasyon
Hazırlanan iş planı doğrultusunda temel kuralları, iş akışlarını, elde edilen bilgi ve belgeleri toparlar.

Modül ve Fonksiyonlar: İçerik ve Digital arşiv
Anahtar İşlemler: 

 • İçerik yönetimi kategori ve bölümleri oluşturulur,Temel iş kuralları içerik olarak eklenir,
 • Digital arşiv belgesi olarak eklenir.
 • İş akış sisteminin temel yapısı kurgulanır.

3- Kaynakların yeniden düzenlenmesi ve ele alınması: İnsan Kaynakları, Fiziki Kaynaklar, Finansal Kaynaklar, İş Network'ü vb. Kaynakların tasnifi ve Workcube üzerinde organize edilmesi

Modül ve Fonksiyonlar: İnsan Kaynakları, Fiziki Varlıklar, Üye Yönetimi, Kredi ve Fon Yönetimi
Anahtar İşlemler:

A- İnsan Kaynakları

 • Şirket açılır, Şubeleri açılır, departmanları açılır,
 • Pozisyon tipleri açılır,
 • Norm Kadro yapılır,
 • Pozisyonlar açılır,
 • İşe alım için ilan verilir,
 • CV’ler kaydedilir,
 • Seçim Listeleri oluşturulur,
 • Mülakat yapılır,
 • Adaylar işe alınır,
 • Özlük kayıtları ve ek bilgileri kaydedilir,
 • Ücretler kaydedilir,
 • Adaylara oryantasyon yapılır,

B- Üye Yönetimi

 • Üye Kategorisi ve temel bilgileri set edilir (Satış Kanalı ve Tedarikçilerin tasnifi),
 • Örnek Üye kayıtları girilir
 • Üyelere analiz-anketler uygulanır
 • Girilen üyelerin segmentasyonu yapılır,

C- Kredi ve Fon Yönetimi

 • İş planı doğrultusunda gereken kredi alımı ve ödeme vadeleri sisteme girilir.
 • Yatırım Bütçesi yapılır

D- Fiziki Varlıklar

 • Fiziki varlık kategorileri düzenlenir,
 • Bilgisayar, mobilya vb. Araç gereç satınalmak üzere talep eklenir,
 • 2 tane otomobil kiralanır,
 • Ofis yeri ve fabrika binası leasing yapılır,
 • Üretim ve iş ekipmanları Hermes yatırım kredisi ile alınır.

Not: Muhasebe ve bütçe işlemleri için hesap planlarına ve bütçe kalemleri set edilir.


4- Mali ve Finans Sistemi kurgulanması: Mali finans sisteminin temel kurgusu yapılır.

A- Kasa, Banka

 • Kasalar açılır
 • Banka hesapları açılır,
 • Çek Senet tanımları yapılır,
 • Kredi kartı vbç tanımlar yapılır

B- Muhasebe ve Bütçe

 • Muhasebe hesap planları oluşturulur.
 • Bütçe kalemleri set edilir.

5- Alınan, satılan, üretilen mal ve hizmetlerin tasnifi: Stok ve depo sisteminin kurulması.

A- Ürün ve Stok

 • Ürün kategorileri, birimler, markalar vb. temel tanımlar set edilir,
 • Ürünler ve stok versiyonları girilir,
 • Ürün bilgi yönetimi için gereken işlemler yapılır
 • Üretilen, konfigüre edilen, birleştirilerek işlem yapılan ürünler için gereken işlemler yapılır.
 • Ürünlerin muhasebe ve bütçe kalemleri set edilir,
 • Stok stratejileri girilir,
 • Maliyet sisteminin temel çalışma prensibi anlaşılır.

B- Depo ve Lokasyon Sistemi

 • Depolar açılır,
 • Lokasyonlar açılır,
 • Raf sistemi kurgulanır.

Not: Muhasebe ve bütçe işlemleri için hesap planlarına ve bütçe kalemleri set edilir.


6-Hedeflerle Yönetim ve Anlaşmalar/koşullar: Satış ve hedef planların yapılması

A- Anlaşmalar

 • Tedarikçi ve müşterilerle iş yapma koşulları girilir,
 • Riskler, Teminatlar vb. kaydedilir,

B- Satış Planlama ve Hedefler

 • Hedef ve satış planlama temel parametreleri set edilir.
 • Marka, Tedarikçi, Kategori, ürün bazında satış hedefleri oluşturulur.
 • Müşteri geliştirme, ziyaret, yenilikçilik vb hedefler belirlenir.

B- Bütçe Planlama

 • Bütçe oluşturulur.
 • Bütçe fişleri ile gelir gider planları yapılır.

7- Operasyonel Sistem: Talep Oluşturma, Satınalma, Üretim, Depolama, Satış, Sevkiyat yönetimi.

A- Kampanya GeliştirmeÜrün ve hizmetleri anlatacak bir kampanya tasarlanır,

 • Kampanya içeriği geliştirilir,
 • Hedef Kitle segmente edilir,
 • Hedef Kitleye e-mailing, direct mailing, SMS, tele marketing yapılır,Yapılan etkinlik sonucu geri dönüşümler etkileşim olarak satış çalışanlarına bildirilir

B- Satış Yönetimi

 • Satış yönetimi araçlarının genel parametreleri set edilir.
 • Belge düzenleri, şablon baskıları düzenlenir.
 • Sektörlere göre satış prensipleri ve temel işleyiş ve süreç geliştirilir.
 • Fırsatlar kaydedilir, tüm takip süreçleri girilir.
 • Fırsatlar Tekliflere dönüştürülür.
 • Teklifler oluşturulur ve tarihçeleri kontrol edilir.
 • Onaylanan teklifler siparişe dönüştürülür.
 • Siparişler direkt kaydedilir. Stok, üretim emirleri izlenir.
 • Abonelik bazlı iş yapanlar sistem kaydeder, ödeme planları vb. İşlemler yapılır.

C- Satınalma Yönetimi

 • Satınalma yönetimi araçlarının genel parametreleri set edilir.
 • Belge düzenleri, şablon baskıları düzenlenir.
 • Satınalma talebi oluşturur.
 • Onay süreçlerinden geçerek satınalma teklifi veya siparişine dönüştürülür.
 • Satınalma teklifleri girilir.
 • Uygun teklif sipariş edilir.
 • Siparişlerin stok emirleri, stratejileri vb.

D- Üretim Yönetimi

 • İş İstasyonları, işlemler vb. temel tanımlar set edilir.
 • Ürün Ağaçları, Specler, Reçeteler vb. oluşturulur,
 • Satış Siparişleri kontrol edilir ve Üretim Emirleri oluştutulur,
 • Üretim Çizelgeleri kontrol edilir,
 • Malzeme İhtiyaçları analiz edilir,
 • Üretim Sonuçları ve Giriş İşlemleri yapılır,
 • Sarf, Fire ve Üretim çıktıları ve depo entegrasyonuna bakılır,
 • Kalite Kontrol işlemleri gerçekleştirilir

E- Depo ve Lojistik Yönetimi

 • Depolama ve raf sistemleri temel yapısı set edilir,
 • Stok Emirleri – Mal Kabul işlemleri yapılır,
 • Stok Emirleri - Sevk işlemleri yapılır,
 • Alış, satış İrsaliyeleri kesilir,
 • Seri ve Lot Takibi işlemleri gerçekleştirilir,
 • Paketleme ve Sevkiyat yapılır,
 • Sevkiyat Takip ve Maliyetleri kontrol edilir.

F- Dış Ticaret

 • Yurtdışı Satınalma siparişleri verilir.
 • İthalat faturaları girilir,
 • İthalat işlemleri maliyetlendirilir,
 • Fiktif depo ve millileşme işlemleri yapılır,
 • Akreditif işlemleri gerçekleştirilir,
 • Yurtdışı satış siparişleri verilir
 • İhracat faturaları kesilir 

G- Servis ve Müşteri Hizmetleri

 • Call Center Etkileşimleri kaydedilir,
 • Etkileşimler şirket içi süreçlere göre dağıtılır,
 • Servis Başvuruları Kabul edilir,
 • Seri No bazlı garanti takip edilir,
 • Başvuruya bağlı görevlendirmeler, Arıza ve Tamir bakım işlemleri yapılır,
 • Servis İrsaliyeleri kesilir,
 • Servis İşlemlerinin faturalandırılır
 • Servis Ajandası kontrol edilir

8- Fatura ve Cari İşlemler: Fatura, Çek, Senet, Kasa, Banka işlemleri, çoklu dövizli çalışma prensipleri

A- Fatura

 • Fatura Tipleri ve İşlem Kategorileri set edilir,
 • Fatura Tanımları, Şablonları yapılır,
 • Fatura Emirleri kontrol edilir,
 • İrsaliye veya siparişten faturaya dönüştürme işlemleri gerçekleştirilir,
 • Alış ve Satış Faturaları kesilir,
 • Toplu faturalama işlemleri gerçekleştirilir,
 • ithalat ve İhracat Faturaları kesilir
 • Fatura Kontrol ve anlaşma uygunluk süreçleri gerçekleştirilir,
 • Fatura Bütçeleştirme kontrol edilir,
 • Faturaların Muhasebe fişleri kontrol edilir,

B- Kasa ve Nakit İşlemler

 • Kasa İşlemleri ve İşlem Kategorileri set edilir,
 • Nakit Ödeme ve Tahsilatlar yapılır,
 • Virman İşlemleri gerçekleştirilir
 • İşlemlerin Muhasebe fişleri kontrol edilir,

C- Çek Senet

 • Çek Senet İşlemleri ve İşlem Kategorileri set edilir,
 • Giriş, Çıkış, Tahsil, İade, Teminat vb. işlemler gerçekleştirilir.
 • İşlemlerin Muhasebe fişleri kontrol edilir,

D- Banka

 • Banka İşlemleri ve İşlem Kategorileri set edilir,
 • Gelen Giden Havaleler yapılır,
 • Virman İşlemleri yapılır,
 • Kredi Kartı Tahsilatları ve Hesaba Geçişler yapılır,
 • Kredi Kartı Ödemeleri gerçekleştirilir,
 • İşlemlerin Muhasebe fişleri kontrol edilir,
 • Sanal POS entegrasyonu yapılır,

Not: Muhasebe ve bütçe işlemleri için hesap planları ve bütçe kalemleri set edilir.


9- Harcama Yönetimi: Kurumsal Harcamalar, onay mekanizmaları.

A- Masraflar

 • Harcama Talepleri girilir,
 • Masraf Fişleri ve İşlem Kategorileri set edilir
 • Masraf fişleri girilir, masrafların boyutlandırılması ve Bütçeleşmesi yapılır,
 • Masrafların cari, kasa, banka entegrasyonu kontrol edilir,
 • İşlemlerin Muhasebe fişleri kontrol edilir,

10- Proje Yönetimi ve Proje Altında Operasyon: Proje ve proje altında işlemler

A- Proje Yönetimi

 • Proje Açılır,
 • Proje ve İş Adımları girilir
 • İşgücü ve Fiziki Kaynaklar belirlenir,
 • Proje muhasebe ve bütçe kalemleri set edilir,
 • Proje Toplantıları ve İçerikleri girilir,
 • Proje Malzeme ve İşcilik Planları yapılır,
 • Proje teklif ve siparişleri girilir,
 • Proje stok işlemleri gerçekleştirlir,
 • Proje kapsamında üretimler yapılır,
 • Proje Faturaları girilir,
 • Proje Masrafları eklenir,
  Proje Zaman Harcamaları girilir,
 • Proje raporları kontrol edilir,

12- Finans Yönetimi: Ödeme Oluşturma, Tahsilat Takibi, Talepler, Senaryolar, Kredi ve Fon Yönetimi

A- Finans

 • Borç Alacak Takibi yapılır,
 • Ödeme Takip yapılır,
 • Ödeme talepleri yapılır,
 • Ödeme Oluşturulur,
 • Finansal Senaryo ve Nakit Akımı kontrol edilir,
 • Risk takipleri yapılır,
 • Finansal raporlar kontrol edilir

B- Kredi ve Fon Yönetimi

 • Kredi Sözleşmeleri yapılır,
 • Kredi Ödeme ve Tahsilatları girilir,
 • Kredi ve banka işlemleri kontrol edilir,
 • Menkul Kıymet Alış ve Satışları gerçekleştirilir,
 • Menkul Kıymet Değerleme İşlemleri yapılır,
 • Banka, cari ve muhasebe işlemleri kontrol edilir,

12- Muhasebe ve Sabit Kıymetler Yönetimi: Entegre Muhasebe Fişleri , Çok dövizli muhasebe işlemleri, mali raporlar, rasyolar, Sabit Kıymetler...

A-Muhasebe

 • Hesap planları girilir, 
 • Çok dövizli çalışma prensipleri ve genel tanımlar kontrol edilir,
 • Muhasebe Fişleri kesilir,
 • Cari işlemler ve bütünleşik muhasebe fişleri kontrol edilir,
 • Proje bazlı muhasebeleşme sistemi kontrol edilir,
 • İthalat ve ihracat muhasebeleşmelerine bakılır,
 • Maliyet Muhasebesi işlemleri yapılır,
 • Mali Tablolar kontrol edilir ve tablolar okunur,
 • Beyannamelere bakılır,
 • Dönem işlemleri yapılır,

B- Sabit Kıymetler

 • Sabit Kıymetler Genel parametreleri set edilir,
 • Sabit Kıymet Alış ve Satışları yapılır,
 • Yeniden değerleme gerçekleştirilir,
 • Cari ve muhasebe işlemleri kontrol edilir,

13- Fiziki Varlık Yönetimi: Kiralama, satınalma, lease yöntemleriyle alınan fiziki varlıkların yönetilmesi

A-Fiziki Varlıklar, Bakım ve Harcamalar

 • Fiziki varlıklar kategorileri ve parametreleri set edilir,
 • Fiziki varlık talepleri girilir,
 • Fiziki varlık alışları yapılır,
 • Fiziki varlıklar kaydedilir,
 • Araçlar kaydedilir,
 • IT Varlıkları kaydedilir,
 • Kütüphane varlıkları kaydedilir,
 • Tamir Bakım İşlemleri yapılır,
 • Yakıt vb. harcamalar girilir,
 • Kaza vb işlemleri yapılır,
 • Fiziki varlık satışları gerçekleştirilir,
 • Raporlamalar kontrol edilir

14- İK: Bordro ve Özlük İşlemleri: Ücretler ve bordrolama işlemleri.

A-Bordro

 • Bordro akış parametreleri ve genel tanımlar set edilir,
 • Ücretler girilir,
 • Çalışan özlük bilgileri girilir,
 • Puantaj yapılır,
 • Bordro düzenlenir,
 • Bordrolar carileştirilir,
 • Bordro muhasebe ve bütçe entegrasyonu kontrol edilir,
 • Banka talimatları çıkarılır,
 • Yasal Bildirimler gerçekleşitirilir,
 • Sağlık, Disiplin ve diğer işlemleri yapılır.

15- Partnerve Public Portal / B2B – B2C: Süreçlere self servis iş ortaklarının ve müşterilerin katılımının sağlanması

A-B2B / B2C

 • B2B Menü yapısı geliştirilir,
 • Üyelere erişim yetkisi verilir,
 • CSS ve tasarım ayarları yapılır,
 • Ana sayfa düzeni ve objeleri seçilir,
 • Bannerlar düzenlenir,
 • İçerik kategori, bölümleri yayına açılır,
 • Ürün ve alışveriş sayfaları düzenlenir, objeler yerleştirilir,
 • Sipariş, sepet ve ödeme sayfaları düzenlenir,
 • Kampanya sayfaları düzenlenir,
 • İletişim ve Etkileşim formları düzenlenir,
 • Anket ve analiz formları düzenlenir,
 • Üye başvuru formları düzenlenir,
 • Servis ve garanti takip sayfaları eklenir,
 • Proje ve işler paylaştırılır,
 • Ajanda paylaştırılır,
 • Self Servis Üye Yönetimi ekran linkleri eklenir,
 • Digital varlık paylaşımları verilir,
 • Forumlar düzenlenir,
 • Eğitimler ve eğitim etkinlik ajandası düzenlenir,
 • Kütüphane paylaştırılır,
 • Video ve Ses paylaşım sayfası düzenlenir,

16- Performans, Ölçme ve Raporlamalar: Performans Odaklılık ve Balance Score Card Yaklaşımları

A- İK Ölçme ve Değerlendirme

 • Ölçme değerlendirme formları geliştirilir,
 • Formlar çalışanlara uygulanır,
 • Hedefler ve sonuçlar izlenir,
 • Raporlamalar kontrol edilir

B- Raporlama ve Analizler

 • Bu aşamaya kadar yapılan tüm işlemlerin sonuçları değerlendirilir.Raporlara bakılır,
 • Çok boyutlu operasyonel, organizasyonel raporlar incelenir,
 • Kursiyerlere performans değerlendirme formları doldurulur,
 • Vaka çalışması kursiyerler ve eğitimcilerle birlikte değerlendirilir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?