İzin Raporu


Workcube İzin Raporu ile organizasyonda bulunan çalışanlar için belirli tarih aralıklarına ve izin kategorilerine yıllara göre kullandıkları izinlerini, izin günlerini ve kalan günler görüntülenebilir.


Dikkat: Workcube'ün bu fonksiyonu ile sadece yetki verdiğiniz çalışanlar tarafından kullanım imkanı sağlamaktadır.

İzin Raporu Kullanım Amacı

İzin raporu ile İzin talebi sekmesini kullanarak oluşturulan izin taleplerinin başvurudan onaylanma sürecine kadar olan aşamaları izin raporu ekranında izin süreçlerine göre listeleme yapılır. Bu listede kategori, ad-soyad, izin tarihi, gün, süreç/aşama ve kullanılan ile kalan izin günleri görüntülenir.

Dikkat 1: Bu raporda asıl kullanım amaçlarından biri yıllık izin kaç gün kullanıldı, kaç gün kaldı ve süreci onaylanıp onaylanmadığına bakılarak çalışana doğru veri tanımlanıp tanımlanmadığı kontrolleri yapılabilmektedir.

Dikkat 2: Şirket/Şube/Departman bazlı izin raporu alınarak ilgili aydaki bordro süreci başlamadan izinlerin doğru ve eksiksiz tanımlanıp tanımlanmadığının kontrollerinin yapılmasını sağlamaktadır.

İzin Raporu Oluşturma ve Görüntüleme

İzin Süreleri oluşturmak için öncelikle izlenmesi gereken yol HR - İK > Özlük-Bordro > Devam ve Kontrol > İzin Raporu oluşturmak için ekranında "Çalıştır" butonuna tıklanmalıdır.

  1. Başlangıç Tarihi: İlgili raporun başlangıç tarihinin seçimidir.
  2. Şirketler: Şirket/Şirketler seçilir.
  3. Pozisyon Tipi: Sistemde tanımlanan pozisyon tipine/tiplerinin seçildiği alandır.
  4. Bitiş Tarihi: İlgili raporun bitiş tarihinin seçimidir.
  5. Şube: Şubenin/şubelerin seçilir.
  6. İzin Kategorisi: İzin ve mazeret kategorilerinde tanımlanan izin tiplerinin seçildiği yerdir.
  7. Departman: Departman/Departmanların seçilir.
  8. Süreç: Sistemde izinler için tanımlanan süreç aşamalarının seçildiği alandır.
  9. Ünvan: Ünvanların seçildiği alanı ifade eder.
  10. Alanlar: Excele Getir, Raporun excel dosyası olarak inmesi için seçilecek check boxdır. Sayı alanı listelenecek veri sayısının yazıldığı alanı ifade etmektedir. Çalıştır butonu raporu çalıştırmak için kullanılmaktadır.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler