Proje Ekibi


Projenin başarılı olması nitelikli ve çalışkan iş gücüne bağlıdır. Proje hedef ve kapsamına uygun olarak proje ekibi oluşturmalısınız. Hiçbir yazılım implementasyon projesi müşteri ekibine ve çalışanlarına rağmen başarılamaz. Müşteriden tam destek almalısınız. Ayrıca kapsama uygun sektörel ve fonksiyonel deneyime sahip uzmanları proje ekibine almalısınız.


Proje Lider

Uygulama Danışmanı

Kodlayıcı

Denetmen


DDU

Teknik Uzman

Tester


Workcube Proje Ekibi
Tipik bir Workcube implementasyon projesinde birden çok uzmanlığa ve disipline ihtiyaç vardır.

DDU/Dijital Dönüşüm Uzmanı
Holistic/bütünsel yaklaşımla İşletmenin dijital stratejisini, dijital yol haritasını belirleyen ve dijital dönüşüm projesini tasarlayan ve uygulayan uzmanlardır.

Proje Lideri
Dijital Dönüşüm yol haritasına uygun olarak Workcube Implementasyon projesini detaylandırır, planlar, insan kaynağı oluşturur, ekibi, görevleri, bütçe ve zaman yönetimini sağlar.

Uygulama Danışmanı
Workcube Uygulama Danışmanları Intranet, İnsan Kaynakları, FA, SD, MM, CRM, PAM, PMS, B2B2C gibi iş aileleri uzmanlıklarına göre ayrılır. Uygulama danışmanı proje kapsamı içinde yer alan iş fonksiyonlarını implemente eder, uygular.

Kodlayıcı
Proje kapsamında ihtiyaç duyulan ek kod geliştirimi ve özelleştirme ihtiyaçlarını geliştirim kurallarına uygun olarak yapar.

Test Uzmanı
Proje kapsamında ımplemente edilen, özelleştirilen veya ek geliştirim yapılan fonksiyonları test eder, hataları yakalar, uygulamanın doğru çalışmasını sağlar ve onay verir.

Teknik Uzman
On-Premises veya bulutta kurulu Workcube uygulamalarının alt yapısını planlar ve yönetir. Fiziki veya sanal sunucu, işletim sistemi, veri tabanı, uygulama sunucuların doğru yapılandırılması, bant genişliği, bellek ve hd kapasitesi, güvenlik ayarları, yedekleme ve izleme faaliyetlerini yapar.

Denetmen
Projenin stratejik çerçeveye, hedeflere, zaman ve bütçeye uyumlu ilerleyip ilerlemediği inceler, Proje yönetim kurallarını ve dokümantasyonu inceler, ziler ve düzenli olarak raporlar.


Müşteri Proje Ekibi
Dijital dönüşüm işletmenin tüm iş birimlerini ve iş yapış biçimlerini ilgilendirir. Workcube ekibi ile uyumlu çalışacak müşteri ekibi oluşturulmalıdır.

Sponsor
Müşteri adına projede rol olan en üst düzey temsilci sponsordur. Proje Liderleri sponsora karşı sorumludurlar. Denetmen ve Bağımsız Danışman doğrudan sponsora rapor verirler. Sponsor projenin doğru ilerleyip ilerlemediğini aylık ilerleme toplantıları ve raporları üzerinden izler.

Proje Eş Lideri
Workcube Proje Lideri ile birlikte müşteri adına projeyi yöneten kişidir. Müşteri ekibi, görevleri bütçe ve zaman planına uygun olarak yönetir.

Bilgi İşlem Yöneticisi
Müşteri tarafında alt yapı veya kullanıcı desteğini verir.

CDO-Chief Digital Officer /DDU – Dijital Dönüşüm Uzmanı
Holistic/bütünsel yaklaşımla İşletmenin dijital stratejisini, dijital yol haritasını belirleyen ve dijital dönüşüm projesini uygulayan yönetici veya uzmanlardır.

Inhouse Kodlayıcı
Proje kapsamında ihtiyaç duyulan ek kod geliştirimi ve özelleştirme ihtiyaçlarını geliştirim kurallarına uygun olarak yapan müşteri çalışanları.

Bağımsız Danışman
Müşteri tarafından tutulan bağımsız danışman.


Tavsiye
Proje ekibinden projede belirlenen rollerini ve çalışma kurallarını özgür iradeleriyle kabul ettiklerini ve proje başarısı için tüm güç ve kapasiteleri ile çalışacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ettiklerine dair Proje deklerasyon belgesine imza atmalarını isteyin. Böylelikle daha güçlü bir takım oluşturursunuz.


Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler