Bedelsiz İhracat Faturası


e-İhracat gümrük çıkış beyannamesi ekinde yer alan mal ihracı faturalarının elektronik ortamda düzenlenmesidir. İhracat Yönetmeliği'nin 4/c maddesinde bedelsiz ihracat, karşılığında yurt dışından bir ödeme yapılmaksızın yurt dışına mal çıkarılması olarak tanımlamıştır.


Yol: ERP > Satış-Dağıtım > Fatura > Satış Faturası


Bedelsiz İhracat Faturası kesilmesi için Kontrol Paneli > BPM > İşlem Kategorileri. İşlem Kategorisi detayında Fatura Tipi Satış, Senaryo Bedelsiz İhracat olmalıdır.

Oluşan satış faturasının detayında sağ üstte “Muhasebe Hareketleri” ikonu bulunmaktadır. Bu ikona tıklayarak faturanızın mahsup fişini görüntüleyebilirsiniz.

Bedelsiz İhracat faturalarında asıl olan e-ihracatta gönderdiğiniz şablonda ödenecek tutar alanının "0" olmasıdır. Şablonda "0" olmalı fakat cari hesap ekstresinde tutar görünmelidir. Bunun için işlem tipinde yer alan fatura tipi/senaryo ayarlarınızı doğru yapmanız önemlidir.


Bedelsiz İhracat Faturasında Bulunması Gereken Asgari Bilgiler

 • GTİP NO

 • Kabın Cinsi

 • Kabın Adedi

 • Kabın Numarası

 • Teslim Ülke

 • Teslim Şehir

 • Teslim İlçe

 • Teslim Şartı

 • Gönderilme Şekli

 • İstisna Nedeni


Nelere Dikkat Etmeli?

 • İşlem kategorisinde “Muhasebe İşlemi” işaretlenmez ise muhasebe hareketlerinde “Seçtiğiniz İşlem İçin Muhasebe İşlemi Yapılmamaktadır!” uyarısı gelir.
 • Fatura tutarı 0 ise fatura için seçilen işlem kategorisinde “Muhasebe İşlemi” seçilmiş olsa bile 0 tutarlı işlemler muhasebe hareketi yapmaz.
 • Doğru ürün seçilmeli. Yoksa kategori satışları rapor edilemez.
 • Satış Yapan seçilmeli. Yoksa satıcı performansları izlenemez.
 • Ödeme Yöntemi girilmeli. Yoksa ödeme performansları izlenemez.
 • Mutlaka satırların 2. dövizleri girilmeli aksi halde işlem dövizlerine göre rapor alınamaz.
 • İntaç tarihi mutlaka girilmeli, aksi halde doğru muhasebe fişi oluşmaz.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler