Üretim Öngörülen Maliyet


Öngörülen maliyetler; gerçekleşmesi öngörülen, beklenen maliyetleri ifade eder. Bazı yönetim kararları, maliyetlerin ne düzeyde gerçekleşeceğinin önceden tahmin edilmesini gerektirmektedir. Stoklar standardında öngörülen normal maliyet yöntemi daha çok düşük kapasitede çalışması durumunda üretim maliyetinin daha gerçekçi belirlenmesini sağlar.


Yol: ERP > Satış-Dağıtım > Ürünler > Ürün Detayı > Maliyet > Öngörülen Maliyet


Alan Adı

Fonksiyon

Malzeme

Ağaçtaki malzeme adını, ağaçtaki kırılımına göre gösterir.

Miktar

Ağaçtaki toplam sarf miktarını gösterir.

Spec

Ürün ağacında kayıtlı olan spec numarası

Birim

Ürünün ana birimi

Alış Fiyatı

Standart alış fiyatı

Para Birimi

Alış fiyatı para birimi

Sabit Maliyet

Ürün maliyetinde tanımlı sabit maliyeti

Sabit Maliyet Oranı

Ürün maliyetinde tanımlı sabit maliyet oranı

Kayıtlı Net Maliyet

Ürünün en son kayıtlı maliyetinden gelir.

Kayıtlı Toplam Maliyet

(Ürünün Kayıtlı Net Maliyeti + Kayıtlı Ek Maliyeti) x Miktar

Üretim Net Maliyet

Üretilen ürünler için en alt kırılımdaki Kayıtlı Net Maliyet x Miktar Toplamı

Üretim Ek Maliyet

Kayıtlı Ek Maliyet x Miktar

İstasyon Maliyeti

Ürünün üretildiği istasyonda tanımlı istasyon maliyeti x üretim zamanı (saat)

Toplam Maliyet

Üretim Net Maliyeti + Üretim Ek Maliyeti + İstasyon Maliyeti


Üretim Net Maliyet

Üretim Ek Maliyet

İstasyon Maliyeti

Toplam Birim Maliyet


Ürün ağacındaki ürünlerin kayıtlı maliyetlerinin toplamıdır. Kayıtlı maliyet yoksa alış fiyatları toplama dahil edilir.

Ürün ağacındaki üretilen ürünlerin üretim maliyeti ile üretilmeyen ürünlerin kayıtlı maliyetlerinin toplamıdır. Kayıtlı maliyet yoksa alış fiyatları toplama dahil edilir.

Ürün ağacındaki üretilen ürünlerin, üretim ek maliyeti ile üretilmeyen ürünlerin kayıtlı ek maliyetlerinin toplamıdır.

Kullanılan Ürün İstasyon Maliyeti

Ana ürünün üretildiği istasyonda tanımlı İstasyon Maliyeti x Üretim Zamanı (saat)

Kullanılan Ürün Toplam Maliyeti

Toplam Birim Maliyet + Kullanılan Ürün İstasyon Maliyeti

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler