Çalışan İcmal ve İcmal-Dinamik Çıktı İşlemleri 


Workcube Çalışan İcmal ve İcmal-Dinamik Çıktıları ile çalışanların bordro kalemlerini kişi bazlı veya şube bazlı istenilen ay veya aylara göre listelenmesini ifade etmektedir.Dikkat: Workcube'ün bu fonksiyonu ile sadece yetki verdiğiniz çalışanlar tarafından kullanım imkanı sağlamaktadır.


Çalışan İcmal


Yol: HR - İK > Özlük-Bordro > Bordro ve Puantaj > Çalışan İcmal sayfası üzerinden ilgili alanlar seçilerek "Ara" ikonuna tıklayarak istenilen bilgilere ulaşılmaktadır.

 1. Başlangıç Tarihi: Başlangıç ay ve yılının seçildiği alandır.
 2. Bitiş Tarihi: Bitiş ay ve yılının seçildiği alanı ifade etmektedir.
 3. Toplam/Dağılım Göster: Gösterim tipi olarak iki seçenek yer almaktadır.
  1. Toplam Göster: Seçilen aylar arasındaki bütün puantaj çıktılarını tek bir puantajda göstermeyi ifade etmektedir.
  2. Dağılım Göster: Seçilen aylar arasındaki bütün puantajlar tek tek(ay ay) gösterilebilir.
 4. Çalışan: Çalışanın seçildiği alandır.
 5. Puantaj Tipi: Puantaj tipi olarak sadece gerçek puantajı kullanılıyor ise seçildiği alanı ifade etmektedir. Ancak hesaplamalarda sanal puantajda hesaplanması durumunda puantaj tipi alanından sanal puantaj yaparaktan sistemde oluşturulan sanal puantajlarıda görüntülemeyi ifade etmektedir.
 6. Şablon: Şablon olarak iki ayrı gösterim tipi bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir;
  1. Varsayılan: Standart olarak kullanılan puantaj görselini ifade etmektedir.
  2. Puantaj Baskı: Memur çalışanların puantaj çıktı görselini ifade etmektedir.

Dikkat: Başlangıç, bitiş ve çalışan seçmek zorunludur. 


İcmal - Dinamik Çıktı


Yol: HR - İK > Özlük-Bordro > Bordro ve Puantaj > İcmal - Dinamik Çıktı sayfası üzerinden ilgili alanlar seçilerek "Ara" ikonuna tıklayarak istenilen bilgilere ulaşılmaktadır.

 1. Başlangıç Tarihi: Başlangıç ay ve yılının seçildiği alanı ifade etmektedir.
 2. Fonksiyon: Sistemde tanımlanan fonksiyonların seçildiği alandır.
 3. Bitiş Tarihi: Bitiş ay ve yılının seçildiği alandır.
 4. Şube: Şubenin seçildiği alandır.
 5. Departman: Departmanın seçildiği alanı ifade etmektedir.
 6. SGK Statüsü: Çalışanlarda hangi SGK statüsüne göre çıktı alınmak isteniyorsa seçildiği alanı ifade etmektedir.
 7. Masraf Merkezi: Sistemde tanımlanan masraf merkezlerinin seçildiği alandır.
 8. Görev Tipi: Çalışan hangi görev tipinde çalışıyorsa seçildiği alanı ifade etmektedir.
 9. Muhasebe Kod Grubu: Sistemde tanımlanan muhasebe kod gruplarının seçildiği alandır.
 10. Şablon: Şablon seçeneklerine tıklayarak hangi şablonu görüntülenmesi isteniyorsa seçildiği alanı ifade etmektedir.
 11. Çalıştır/Mail/Print: Çalıştır ikonuyla seçilen verileri ilgili ekrana yansıtmayı ifade eder. Mail ikonuyla ilgili ekranı mail olarak iletilebilir. Print ikonuyla ilgili ekranı çıktı almak mümkündür.

Not: Başlangıç tarihi, bitiş tarihi, şube ve departman seçimi yapılarak da ilgili verilere ulaşılabilmektedir. Diğer alanları seçme zorunluluğu yoktur.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler