Detaylı Ücret Analiz


Workcube Detaylı Ücret Analiz ile organizasyonunuzda bulunan çalışanlar için ücret kartında tanımlanan bütün alanların yer aldığı ücret analiz raporu ile organizasyonunuzda çalışanların detaylı bilgilerine göre ücret ve ek kazançlarıyla birlikte detaylı bilgilerine ulaşmak için rapor alınabilir.


Dikkat: Workcube'ün bu fonksiyonu ile sadece yetki verdiğiniz çalışanlar tarafından kullanım imkanı sağlamaktadır.

Detaylı Ücret Analiz Oluşturma ve Görüntüleme

Detaylı Ücret Analiz oluşturmak için öncelikle izlenmesi geren Yol: HR-İK > Özlük-Bordro > Ücret Yönetimi ve Özlük > Detaylı Ücret Analiz oluşturmak için ekranında ilgili alanlar seçildikten sonra "Çalıştır" ikonuna tıklanmalıdır.

 1. Çalışan: Çalışanın seçildiği alanı ifade etmektedir. Not: Seçilmemesi durumunda bütün çalışanlar gelmektedir.
 2. Şube: Şubenin/şubelerin seçilir.
 3. Masraf Merkezi: Masraf merkezi/merkezlerinin seçildiği alanı ifade eder.
 4. Muhasebe Kodu: Muhasebe kodu/kodlarının seçildiği alanı ifade eder.
 5. Ücret Tipi: Ücret tipinin(Sabit/Primli) göre filtreleme yapılmaktadır.
 6. Ücret Yönetimi: Ücret yönetimin(Ay, Gün ve Saat) göre filtreleme yapılmaktadır.
 7. Mesai Tipi: Mesai tipinin(Sabit/Vardiyalı) göre filtreleme yapılmaktadır.
 8. Brüt/Net: Çalışan Net/Brüt ücret aldığının seçimi yapılmaktadır.
 9. Görev Tipi: Görev tipi/tiplerinin seçildiği alanı ifade etmektedir.
 10. SGK Statüsü: SGK Statüsü/Statülerinin seçildiği alandır.
 11. Vergi İstisnası: Vergi istisna/istisnaların seçildiği alandır.
 12. Vardiyalar: Vardiya/Vardiyaların seçildiği alanı ifade etmektedir.
 13. Sakatlık Derecesi: Sakatlık derecesinin seçildiği alandır.
 14. İşe Giriş: İşe giriş ve çıkış tarihlerinin seçildiği alandır.
 15. Durum: Aktif/Pasif olduğunun seçimi yapılmaktadır.
 16. Ödenek Türü: Sistemde tanımlı olan ödenek/ödeneklerin seçilerek listelenmedir.
 17. Kesintiler:  Sistemde tanımlı olan ödenek/ödeneklerin seçilerek listelenmedir.
 18. Yıl-Ay: Yıl ve ayın seçildiği alandır.
 19. Check Boxlar;
  1. Vergi İndirimi: İlgili alan seçilmesi durumunda sadece vergi indirimi alan çalışanlar listelenir.
  2. SGK Çalışanı: İlgili alan seçilmesi durumunda sadece SGK çalışanı olan çalışanlar listelenir.
  3. PDKS'ye Bağlı: PDKS alanı Boş/Dolu İlgili alan seçilmesi durumunda sadece filtrelenen çalışanlar listelenecektir.
  4. Toplu Ücret Ayarlamasından Etkilensin: İlgili alan seçilmesi durumunda sadece ücret kartında ilgili check boxı işaretli olan çalışanlar görüntülenir.
  5. Bordroya Dahil: İlgili alan seçilmesi durumunda sadece bordaya dahil olan ek kazanç ve kesintileri olan çalışanlar listelenmektedir.
  6. Ücret Tipi: İlgili alan seçilmesi durumunda sadece ücret kartında ücret tipi dolu olan çalışanlar görüntülenir.
  7. Ücret Yönetimi: İlgili alan seçilmesi durumunda sadece ücret kartında ücret yönetimi dolu olan çalışanlar görüntülenir.
  8. Mesai Tipi: İlgili alan seçilmesi durumunda sadece ücret kartında mesai tipi dolu olan çalışanlar listelenir.
  9. Brüt/Net: İlgili alan seçilmesi durumunda sadece ücret kartında brüt/net alanı dolu olan çalışanlar listelenir.
  10. Görev Tipi: İlgili alan seçilmesi durumunda sadece ücret kartında görev tipi dolu olan çalışanlar görüntülenir.
  11. SGK Statüsü: İlgili alan seçilmesi durumunda sadece ücret kartında SGK statüsü dolu olan çalışanlar listelenir.
  12. Sakatlık Durumu: İlgili alan seçilmesi durumunda sadece ücret kartında sakatlık durumu dolu olan çalışanlar listelenir.
  13. Ücret Değişimi: İlgili alan seçilmesi durumunda ay bazındaki maaş tanımlarını ve değiştiren kişiyi listeler.
 20. Alanlar: Excele Getir, Raporun excel dosyası olarak inmesi için seçilecek check boxdır. Sayı alanı listelenecek veri sayısının yazıldığı alanı ifade etmektedir. Çalıştır butonu raporu çalıştırmak için kullanılmaktadır.

Rapor Çıktısı

Detaylı Ücret Analizin Kullanım Amacı

Detaylı ücret analiz ile ilgili ay ve yılda çalışanlara tanımlanan ücret, ek ödenek, kesinti, avans, vergi istisnası, sakatlık durumu ve fazla mesaileri vb. maaşı oluşumunu etkileyen etmenleri de içinde barındıran toplam brüt ücreti, gelir vergisi matarahıyla birlikte çalışana net ödenecek ücret bilgilerinin yer aldığı raporu ifade etmektedir.

Dikkat 1: Bu raporda asıl kullanım amaçlarından biri şube bazlı veya çalışan bazlı kırılım yapılarak çalışana doğru veri tanımlanıp tanımlanmadığı kontrolleri yapılabilmektedir.

Dikkat 2: Fazla mesailerde 4 ana kırılım bulunarak hafta içi, hafta sonu, resmi tatil ve 45 saati aşan ek mesai kırılımları yer almaktadır. Bu alanlarda çalışan 45 saati doldurup doldurmadığına ve 45 saatin üstüne kaç saat mesai yaptığının kontrollerini yapma imkanı sunmaktadır.

Dikkat 3: Rapor ekranındaki ücret değişimi check boxına tıklandığında çalışan veya şube bazlı bütün çalışanların ay bazındaki ücret tanımları ve değişikliği yapan yetkili çalışanın gösterildiği alandır.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler