WEX Bileşeni Nedir?


WEX; üçüncü parti sunuculara veri gönderen ve veri alan güvenli bir veri değişim katmanıdır. WEX katmanı üzerinde çalışan REST, Web Servis veya EDI ile geliştirilmiş olan componentlere WEX bileşeni denir.


WEX üzerinde çalışabilen coldfusion componentleri ve coldfusion sayfaları WEX'in bileşenlerini oluşturur. Bir WEX bileşeni teknik olarak iki modda çalışarak gelen verileri işler ve sonuçlar üretir.

Component modu

İlk mod bir coldfusion componenti olarak çalışmayı hedefler. Bu modda hedeflenen yöntem birden fazla fonksiyoneliteyi bir arada kullanmaktır. Bilindiği gibi her WEX bir eşsiz isimle çağrılır. Bu çağrı bir bileşen için yapılandırılmış ise ardından fonksiyon adı da eklenerek ilgili fonksiyona dallanmayı sağlar. Böylece tek WEX kaydı üzerinden birden fazla fonksiyon çalışmış olur.

Document modu

İkinci mod bir coldfusion page üzerinde yapılan WEX kaydını kapsar. Coldfusion page tüm requesti ve response u kendi üzerinde yürütebilir. Ancak birden fazla fonksiyon için uygun değildir. Eğer gelen veri aşırı kompleks ve/veya çıktı olarak döküman (html vb) döndürmek gerekiyor ise direk request ve response u işlemek gerekebilir. Bu durumda coldfusion page kullanmak pratik bir çözüm olabilir.


WEX Oluşturma

WEX bileşeni kayıt etmek için Dev Tools modülüne girerek WEX başlığından ilerlemek yeterlidir. WEX başlığı altında ki listede mevcut WEX lere ulaşabilirken, + sembollü ekleme butonuyla yeni bir WEX eklemek mümkün. 

Aşağıdaki ekranda bir WEX bileşeni olarak çalışan Wutabakat vardır. Wutabakat; cari hesap mutabakatı yapmak üzere ilgili cari hesaba borç-alacak sonucu gönderen, geri bildirim alan ve bu geri bildirime göre işlemler yapan bir mutabakat eklentisidir ve WEX bileşeni olarak çalışır.

WEX kaydı yapılırken özellikle dikkat edilmesi gereken alanlar

Type: WEX in işlem yönünü belirler. Bir WEX veri alarak işlem yapmayı mı hedeflemekte yoksa başka bir sistem WEX den veri aldığını belirler.
Rest Name: WEX in eşsiz çağrı ismidir. Bu isim ile WEX url formatında çağrılar yapılır.
Authentication: Yetkilendirme seviyesini sağlar. Public ve Private olmak üzere iki seviye vadır. Public seviyesinde şifresiz WEX erişimi sağlanır. Private ise veri gönderilen sunucuya domain, IP, kullanıcı adı ve şifresi bağlanabilir. Ek olarak abone yönetimine bağlı olarak erişim sağlamayı sağlanabilir. 
Time Plan: On Demand, her çağrı karşılığında çalışması sağlanan servisler için uygundur. Periodic seçeneği WEX in belirli periodlarla dış bir sisteme bağlanarak veri iletişimini sağlar (iki yönlü).
File Path: WEX endpoint dosyasının sanal dosya yolunu belirtir (Workcube ana dizininden itibaren)

Diğer alanlar WO kaydı ile aynı şekilde yapılmaktadır.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?