Bordro Kuralları


Bordro ve puantaj işlemlerinden önce bordro kurallarının yapılması gerekmektedir.Bordro Akış Parametreleri

Bordro Akış Parametreleri çalışanlarınızın hangi bordro kurallarına göre çalışacağını belirlediğiniz ana parametredir. Herhangi bir akış parametresi olmaması durumunda sistemde bordro oluşturabilmeniz mümkün değildir.

Eğer birden fazla akış parametresi tanımlandı ise mutlaka şubenin veya çalışan gruplarının bu akış parametreleri ile ilişkilendirilmiş olması gerekmektedir.

Dikkat: Bordro Akış Parametresini tanımlarken hangi tarihler arasında bu kuralların geçerli olduğunu mutlaka seçmeniz gerekmektedir.

Gelir Vergisi Devir Durumu : Bu alanda Şirket İçi Devir ve Grup İçi Devir seçenekleri mevcuttur. W3C’de 1 den fazla şirket ve şube yönetebildiğiniz için çalışanlarınızın da SGK girişlerini farklı şirket ve şubelere nakil edebilirsiniz.

Şirket İçi Devir seçili olması durumunda çalışanınızın Gelir Vergisi Matrahı sadece aynı şirketin farklı şubelerine geçişi durumunda devrederek ilerleyecektir. Farklı bir şirketin şubesine geçtiğinde ise Kümülatif Vergi Matrahı yeni şubesinde sıfırlanacaktır.

Grup İçi Devir seçili olması durumunda ise çalışanınızın ücret kartı Gelir Vergisi Matrahı aynı şirketin şubeleri arasında veya farklı şirketlerin şubeleri arasında nakil işlemi görse bile Kümülatif Vergi Matrahı devrederek ilerleyecektir.

Agi Şubelere Paylaştırılsın mı: Birden fazla ücret kartı olması durumunda aylık toplam agi miktarının iki şubede paylaştırılarak getirilip getirilmemesini sağlar.

Çıkış Günü Hesaplama Şekli: Çalışanın çıkışı yapıldığı sırada toplam çalışma gününün gün bazında mı yoksa Yıl-Ay-Gün bazında mı hesaplanacağı seçilir.

İzin Hesabı: İşten çıkış esnasında ödenecek yıllık izin hesabının çalışanın brüt ücretinden mi net ücretinden mi hesaplanacağı seçilir. 

İhbar: İhbar tazminatı hesabında toplam çalışma gününe göre kaç günlük ihbar tazminatı hesaplanacağı tanımlanır.

SGK Gün Kabulü: 31 gün çeken aylarda SGK Bildirimlerinin kaç gün üzerinden yapılacağı seçilir.

SGK Matrahı 31 Günden: 31 gün çeken aylarda çalışanın maaş hesabının 30 gün üzerinden mi yoksa 31 gün üzerinden mi hesaplanacağı seçilir. Günlük ve saatlik çalışanlarda bu alan genellikle 31 gün üzerinden hesap yapılması için seçilir.

Şubatta (SGK Gün) = (Çalışılan Gün):  Şubat ayının özel durumu nedeniyle tam ay çalışan personelin 30 gün üzerinden mi yoksa çalıştığı gün üzerinden mi hesaplanacağı seçilir. Hayır seçilmesi durumunda Şubat ayında herhangi bir eksik günü, giriş/çıkış işlemi olmaması durumunda puantajı 30 gün üzerinden hesaplanarak bordro oluşturulacaktır.

Ücretsiz İzinlerde Otuz Güne Düşürülsün: 31 gün üzerinden hesaplanan puantajlarda 1 gün eksik günü olan çalışanların bildirgeleri 30 gün üzerinden hesaplanmaktadır. Eğer 29 üzerinden hesaplanması tercih ediliyor ise bu seçenek Evet olarak seçilmelidir.

Tam gün olmayan izinler: Bu seçenek altında Günden Düş ve Hakedişten Düş seçenekleri mevcuttur.

Yarım gün/Saatlik kullanılan izinlerin bordroda 1 gün düşürülmesi isteniyor ise Günden Düş seçeneği seçilmelidir.

Fazla Mesai: Çalışanlar için girilen fazla mesai tiplerinde hangi katsayı üzerinden hesaplanması isteniyorsa bu katsayıların tanımlanması gereklidir.

Normal Mesainin katsayısı Fazla Mesai Yüzdesi alanından tanımlanmaktadır. Ayrıca dakika cinsinden hesaplama yapılmak isteniyorsa F.Mesai Dakikalık Hesapla seçeneği seçilmelidir. Diğer seçeneklerde girilen tam saatlerde ve çeyrek saatler dikkate alınır.

Avans: Çalışanların Self Servis işlemleri>İK İşlemleri üzerinden talep ettikleri avanslar onaylanması durumunda bordroda görüntülenecektir. Bu taleplerin kuralları aşağıda ekran görüntüsü olan alandan belirlenmektedir. Avanslar için miktar, sayı gibi limitler dahilinde girilebilmesi için alanlar mevcuttur. Ayrıca girilen avansların muhasebesel işlemleri için muhasebe kodları seçilebilmektedir.

Avans Durumu: Bu seçenek ile talep edilen avansların onaylansalar dahi puantaja gelmemesini sağlayabilirsiniz. Bu durumda manuel olarak çalışana avans kesintisi tanımlanması gerekmektedir.

Art arda Girilebilecek Avans Talebi Sayısı: Bir çalışanın art arda kaç kere avans talebi girebileceği yazılır.

Yıllık Avans Talebi Limiti: Bir yıl içerisinde çalışanın toplam girebileceği avans sayısı limiti girilir.

İcralar: Çalışanın icra kesintisi olması durumunda burada belirlenen kurallar çerçevesinde kesinti yapılması sağlanır.

Kesinti Tipi: İcra kesintileri otomatik hesaplanacağı için çalışanın agi dahil maaşı mı yoksa agi hariç maaşı üzerinden mi işlem yapılacağı seçilir.

Hesap Tipi, Muhasebe Kodu, Cari Hesap: Yapılan icra kesintisinin tipi, hangi muhasebe koduna ve cariye kayıt atılacağı seçilir.

Tip: Muhasebe Kayıtları ve Cari kayıtları için Muhasebe modülünün de kullanılıyor olması gerekmektedir.

Şube: İlgili Bordro Akış Parametresinin hangi şubelerde ve/veya hangi çalışan gruplarında kullanılacağı bu alandan tanımlanmaktadır.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler