Kullanıcı Yetki Raporları


Kullanıcı Yetki Yönetimi modülünde kullanıcıların yetki raporu, modül, süreç ve işlem kategorisi bazında yetkilerinin yer aldığı raporlar alınabilir. Bu raporlar sayesinde hangi kullanıcıların sistem üzerinde ne tür yetkilere sahip oldukları öğrenilebilir. Yetkisi az veya çok olan kullanıcılar tespit edilir ve kullanıcıların yetkisi bu doğrultuda düzenlenir.Dikkat: Bu içerikte bahsedilen raporlar sadece sistem üzerinde system admin seviyesinde kullanıcıların erişmesi gereken raporlardır. Normal kullanıcıların böyle raporlara erişiminin herhangi bir faydası bulunmamaktadır.


Yetki Raporu

Yol: BI - Rapor > Standart Raporlar > Kullanıcı Yetki Yönetimi > Yetki Raporu


Kullanıcı Yetki Yönetimi modülü altında ilk bahsedilmesi gereken rapor "Yetki Raporu"dur. Kullanımı gayet basittir. Kullanıcı, pozisyon ve şirket bazlı olarak yetkiler listelenebilir. 

Raporda çalışan, pozisyon, yetki grubu-modül, şirket, şube, işlem kategorileri, süreç aşama, fiyat yetkisi ve satış bölgesi gibi kullanıcının veya pozisyonun sahip olduğu yetkiler yer alır.

"M" işareti maker yetkisine sahip olduğunu gösterir.

Tip: "Excel Getir" kutucuğu işaretlenerek çalıştır butonuna tıklanırsa rapor excel olarak alınabilir.


Modül Bazında Yetki Raporu

Yol: BI - Rapor > Standart Raporlar > Kullanıcı Yetki Yönetimi > Yetki Raporu Modül Bazında


Modül bazında kullanıcıların ve pozisyonların sahip olduğu yetkiler bu rapor sayesinde tespit edilebilir.

Filtre alanına bir kullanıcı adı veya pozisyon girilir ve arama yapılır. Raporda kullanıcı veya pozisyonun yetki grubu ve hangi modüllerde yetkisi olduğunun bilgisi yer alır.

Örnek olarak; Budget yani bütçe altında kullanıcının yetkisi varsa "1" numarasıyla bu belirtilir. Ancak herhangi bir yetkisi yoksa "0" numarası yetkisinin olmadığını gösterir.


Süreç Bazında Yetki Raporu

Yol: BI - Rapor > Standart Raporlar > Kullanıcı Yetki Yönetimi > Yetki Raporu Süreç Bazında


Süreç bazında yetki raporuyla hangi kullanıcının ve pozisyonun süreçlerde hangi adımlarda yetkili olduğu tespit edilebilir. 

Aşağıdaki görselde gözüktüğü üzere "işe alım" diye rapor çıkartılarak işe alım sürecinde hangi kullanıcıların ve pozisyonların hangi süreç aşamalarında ne yetkileri olduğu belirtilmiştir.

Örnekten devam edecek olursak; genel müdür pozisyonunun sistem üzerinde işe alım sürecinin çeşitli aşamalarında maker (M) olarak yetkisinin olduğu gözükmektedir. Yani bu pozisyonda olan kullanıcıların eğer özel bir kısıtlamaları yoksa burada yetkileri olduğu anlamına gelir.


İşlem Kategorisi Bazında Yetki Raporu

Yol: BI - Rapor > Standart Raporlar > Kullanıcı Yetki Yönetimi > Yetki Raporu İşlem Kategorisi Bazında


İşlem kategorisi bazında yetki raporuyla hızlıca işlem kategorilerinde kimler yetkili öğrenilebilir. Önceki raporların çalışma prensibiyle aynı şekilde çalışır. İşlem kategorisi direkt aratılarak bu işlem kategorisine kimlerin yetkisi var rapordan bu tespit edilebilir.

Örnek olarak; aşağıdaki görselde bordro işlemlerine hangi kullanıcı ve pozisyonların yetkisi olduğu ortaya konmuştur.


Tip: Yetki raporları incelendikten sonra bazı kullanıcıların yetkilerinin tekrar düzenlenmesi gerekebilir. "Kullanıcı Yetki Yönetimi" başlıklı yazı okunarak sistem üzerindeki çeşitli yetkilendirilmelerin nereden yapıldığı öğrenilebilir. Bu yazının yanı sıra "Yetki Grupları" ve "Şube, Depo ve Lokasyon Yetkileri" başlıklı yazıların okunması da önerilir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler