Basket Ayarları ve Kullanımı


Basket, Workcube’ün genelinde kullanılan bir komponenttir. Ürünlerin ya da hizmetlerin alış/satış faturasının kesilmesinde, satış ve satınalma siparişlerinin kaydında ve daha bir çok objede satır satır kayıtların yapılmasını sağlar. 

Yol: Kontrol Paneli > System > Page Designer > Basket YapısıBasket’in kullanıldığı Workcube ekranları

 • Alış / Satış / Stopajlı Alış / Hal Faturaları
 • Satış Teklifi
 • Satın Alma / Satış / Taksitli Satış Siparişi
 • Satın Alma Talebi
 • İç Talepler
 • Alış / Satış / Sevk / Hal / Servis Giriş / Servis Çıkış İrsaliyeleri
 • Stok Fişi / Stok Açılış Fişi
 • Abone
 • İthal Mal Girişi
 • Proje Malzeme ve İhtiyaç Planı
 • Z RaporuBasket Ayarları ve Page Designer

Basketlerde belli kolonlar bulunmaktadır. Bunlar eklenilen ürün / hizmetlerin maliyetleri, kodları, miktarı ve adetleri gibi alanlardan oluşmaktadır. Baskette görmek istenilen, görüntülenmesi istenmeyen, doldurulması zorunlu hale getirilmek istenen alanların kontrolü "Page Designer" üzerinden yapılır..

Düzenleme yapılmak istenen sayfa içindeyken Page Designer tıklanır. Sonrasında “Basket Yapısı” alanı tıklanır. Açılan ekranda baskette düzenleme yapılacak bölümler gelecektir.

İlk bölüm basketteki kolonların ilgili ekranda görüntülenmesi ve nasıl davranması gerektiği ile doğrudan alakalı bir bölümdür.

 • Seç: Görüntülemek istediğiniz alanlarda seç kutucuğu işaretlenir. İşaretli olmadığı takdirde bu alan satırda gelmeyecektir.
 • Mobilde Gizle: Kutucuk işaretlendiğinde cep telefonu üzerinden sisteme girilirse bu alanlar gelmeyecek ama bilgisayar ve tablet üzerinde ise gelmeye devam edecektir.
 • Zorunlu Alan: Bazı alanların satırda doldurulmadan kaydetme ya da güncelleme işlemi yapılmasını istenmiyor ise kutucuk işaretlenir.
 • En: Alanı ilgili kolonun basketteki genişliğini belirler. Buraya yazılan rakamlar karakter uzunluğunu ifade eder. 
 • Basket Adı / Sistem Adı: Sütunun ekranda hangi başlıkta gözükmesini isteniyor ise değişiklik yapılabilir. Örneğin; Stok Kodu yerine Stok Numarası yazılabilir. Burada sözlükten kelime seçilmelidir. Eğer kelime sözlükte yok ise sözlüğe yeni kelime eklenir. Sözlükte diğer dillerde olan karşılıkları var ise farklı dilde arayüze geçildiğinde kullanıcılar basket kolonlarını buradaki çevirilere göre görüntülerler. Sistem Adı ise default gelir ve bu değiştirilen kelimenin aslında ne olduğunu ifade eder.
 • Satırları sürükleyerek kolonların sıralarını değiştirebilirsiniz.
 • Bazı alanlarda satır bazlı ek seçimler yapılabilir. Örneğin; Ürün ismi değiştirilebilir/değiştirilemez gibi.

Tavsiye: Her sayfanın basket ayarları kendi ekranı üzerinde yer alır ve gelen alanlar değişir. Örneğin; Sipariş aşaması satış siparişi ve taksitli satış siparişinde kullanılır faturada kullanılmaz gibi. Alanların detayları ve nerelerde kullanıldığını her iş fonksiyonunun kendi basket ayarları wiki dokümanından inceleyebilirsiniz.Barkod Cihazı

Bu bölüm basketin üst satırında gelen arama alanına etki etmektedir. Burada gelmesi istenilenler işaretlenir. Örneğin; fiyat listeli çalışılıyor ise "Fiyat Listesi" işaretlenir. Ya da stok kodu alanı açılarak ürün pop-upından ürün ismi yazıp düşürmek yerine buradaki alana stok kodu yazıp entera basıldığında ürün otomatik olarak baskete düşecektir.Barkod cihazı alanında yapılmış olunan seçimlere göre alanlar gelir ve seçilen fiyat listesine bağlı olarak ürünler eklenir. 

 • Fiyat Listesi: Alanından seçilen üyenin dahil olduğu fiyat listesi seçilir. Burada ilgili fiyat listesi gelmiyor ise cari detayından fiyat listesi ile ilişkisi kurulması gerekir.
 • Miktar: Alanından kaç miktar ekleneceği girilir.
 • Stok Kodu: Fiyat Listeli takip ediliyor ise girilen stok koduna ait ürünün fiyat listesine dahil olması gerekir.
 • Barkod: Alanından ürünün barkodu yazılarak eklenir. 
 • Seri No: Ürünün seri numarası yazılarak eklenir.
 • Lot No: Ürünün lot numarası yazılarak eklenir.
 • Son bölümde ise “Tekli Satır” halinde ya da “2. Birim Kadar Çoklu Satır” halinde seçim yapılır.

İpucu: “Enter“ tuşuna basıldığında, ürün baskete eklenecektir.Basket Genel Bilgileri

Bu bölüm basketin genel işleyişine doğrudan etki eden bölümdür. İşlem yaparken zorunluluk sağlar, hesaplama yapar ya da gösterim sağlar vb.


 • Genel Promosyonlar Çalışsın: Basket satırında promosyon seçildi ise promosyonda belirtilen kriterlere uygun olarak gelmesi ve çalışması sağlanır.
 • Üye Seçme Zorunluluğu: Cari hesap seçilmeden baskete ürün eklenmesini engeller.
 • Baskette Ürün Varsa Cari Hesap Değiştirilemesin: Eğer baskette ürün var ise cari hesabın değiştirilmemesini sağlar. Cari bazlı fiyat listeleri ile çalışılıyor ise yani aynı ürünü  A Carisine 100TL B Carisine 150TL ile satışı yapılıyorsa ürünü düşürdükten sonra cari hesabın değiştirilmesini engeller.
 • Proje Seçme Zorunluluğu: Proje bazlı çalışıyor ve akitf proje takip ediliyor ise proje seçmeden baskete ürün eklenmesini engeller.
 • Baskette Ürün Varsa Proje Değiştirilemesin: Proje bazlı fiyat listeleri oluşturuldu ve proje bağlantı kontrolleri yapılıyor ise baskette ürün var ise projenin değiştirilmesini engeller.
 • Şube İskonto Yetki Kontrolleri Yapılsın: Şube bazlı iskonto oranları tanımlanmış ise basket satırında girilmiş olunan iskontoların şube iskontoları ile kontrolünü sağlar.
 • Taksit Hesaplama: Taksitli satış siparişlerinde taksitlerin hesaplaması için kullanılır.
 • Risk Durumu: Risk durumu alanını açar ve satış siparişlerinde risk durumu aşıldığında gösterir. Süreçlerde dosyalar eklendiği takdirde limit aşımında siparişi kaydettirmez.
 • Garanti Seri No: Garanti Seri No alanı açılır ve üründe seri kontrolü yapılsın işaretli ise seri girişi ya da çıkışı yapılmadan işlem yapılmasına izin vermez.
 • 2.Birim Otomatik Olarak Hesaplansın: Üründe birden fazla birim kullanılıyor ise Ana birim girildiğinde 2.birime ait miktarı otomatik hesaplar.
 • Hacim Girildiğinde Özgül Ağırlığa Göre Ana Birimi Kg Olan Ürünler Hesap Edilsin: Ürün biriminde ana birim KG seçilirse, basket hesaplamalarında 2.miktara ve ürünün hacmine göre ağırlık hesaplamaları yapılmasını sağlar. Öncelikle ürün biriminde girilen hacim ve ağırlık bilgisi ile özgül ağırlık hesaplanır. Daha sonra ürün baskete düşürüldüğünde basket satırlarına özgül ağırlık otomatik olarak yansır. Basket satırında girilen Yükseklik, Derinlik ve Genişlik bilgilerine göre hacim hesaplanır. Hesaplanan hacim / 1000 x Özgül Ağırlık x 2.miktar = Ürünün kilogram cinsinden ağılığını verir.
 • Konfigüratör Kullan: Ürün konfigürasyonları yapılandırıldı ise seçildiğinde ürün seçim popup'ının yanında konfigüratörün açılmasını sağlar.
 • OTV KDV Matrahına eklenir: ÖTV'ye tabi teslimlerde KDV matrahına ÖTV tutarı da dahil olmaktadır. Bu gibi durumlarda işaretlenir. 
 • Sıfır Stok Kontrolünü Belge Tarihine Göre Yapsın: Baskette yer alan ürünlerin mevcut andaki stok miktarına göre değil belgede seçilen tarih deki stok miktarına göre stok kontrolü yapmasını sağlar.
 • Sıfır Stok İle Çalış: Sıfır stok kontrolü yani stok miktarının eksiye düşüp/düşmemesini sağlar. Detaylı bilgi için "Sıfır Stok Çalışma Prensipleri" dokümanı okunmalıdır.
 • Basket Toplamda Döviz Bilgileri Gösterilsin: En alt baskette toplam bilgilerinin görüntülenmesini sağlar.
 • Basket Toplamda Miktar Bilgileri Gösterilsin: En alt baskette belgede girilen ürünlerin miktar bilgilerinin görüntülenmesini sağlar.
 • Proje Bağlantı Kontrolleri Yapılsın: Proje bazlı ürün satışı yapılıyor ise, her projeye göre satışı yapılan ürün veya fiyatı değişiyor ise seçilir. Detaylı bilgi için "Proje Bağlantıları" dokümanı okunmalıdır.
 • Basket Toplamda Fatura Altı İndirim Gösterilsin: Faturalarda en alt baskette faturada uygulanan indirimlerin görüntülenmesini sağlar.Genel Bilgiler

Bu alandan satır sayısında, rakamlardaki yuvarlamalarda vb. yapmak istenilen değişiklikler kontrol edilir ve düzenlenir.


 • Satır Sayısı: Sayfada gelecek olan satır sayısını ifade eder. Örneğin; 10 yazıldıysa 11.satır için sayfada yer alan 2.sayfaya geçiş yapılması gerekir.
 • Satır Yuvarlama: Satırda yer alan fiyatların virgülden sonraki hane sayısını ifade eder.
 • Basket Toplam Yuvarlama: Baskette yer alan fiyatların virgülden sonraki hane sayısını ifade eder. Hesaplamalar için satır ve basket yuvarlama sayılarının aynı olması tavsiye edilir.
 • Basket Kur Yuvarlama: Baskette yer alan döviz kur bilgilerinin virgülden sonraki hane sayısını ifade eder.
 • Stok Seçim Sayfası: Belgeye eklenen ürünlerin çalışma prensibini belirler her fiyat listesi farklı çalışır. Örneğin; Satınalma talebinde fiyatların önemi bulunmaz burada 1-Fiyatsız standart stok listesi kullanılırken, satış siparişinde her cariye göre farklı fiyat listesi kullanılacağından 2-Stoklu özel fiyatlı satış listesi kullanılabilir. Aslında ürün seçimi yapılacak belgenin yapısına ve kullanıcıların ihtiyaçlarına göre farklılık gösterir.
 • Basket Mod: Versiyon1 veya Versiyon2 seçimi yapılır.Basket Fabrika Ayarları

Basket Designer'da bulunan "Varsayılana Dön" butonuna tıklandığında ilgili ekran için daha önce tanımlanan tüm basket ayarları sıfırlanır.İlgili ekrana yönlendirme sağlandığında "Lütfen Basket Şablon İçerik Düzenlemesini Yapınız" uyarısı gelecektir. Bu işlem geri alınamaz dolayısıyla varsayılana dönmeden önce dikkatli davranılmalıdır. 

Burada tekrar düzenleme yapılabilmesi için Kontrol Paneli > System > Page Designer butonu üzerinden Basket Yapısı'na gidilir. Kullanıcı ilgili ekran için tanımlanan fabrika ayarlarına göre page designer basket kullanımına devam edebilir veya manuel seçimler üzerinden kayıt işlemine devam edebilirEkranlarda Basket Alanlarının Kullanımı

Bir ekran ile ilgili basket ayarları yapıldıktan sonra basket içeren fonksiyonlarla ilgili  her yeni kayıt veya güncelleme ekranında basket alanı ekranın alt kısmında görüntülenir hale gelecektir. 

Baskete Ürün Ekleme

Sayfanın alt kısmında yer alan ürün basketinin sol tarafında bulunan “+” işaretine tıklanır. Ürün seçimi için fiyat listesi popup ekranından ürüne karşılık gelen link tıklanarak baskete eklenmek istenen ürün seçilir.

Popup ekrandaki arama bölümünden ürünlerin seri numarasına göre, lot numarası, barkod, stok koduna göre filtre edip baskete eklenebilir. Bu seçim popupı "Stok Seçim Sayfası" na göre değişkenlik gösterir.

Tavsiye: Stok seçim popuplarının çalışmantığı ve xml seçimlerinin sayfa üzerindeki değişimlerini anlatan wiki dokümanlarını inceleyebilirsiniz.Not: Ürün basketine birden fazla ürün eklemek için aynı işlemi tekrarlanır. Popup ekranda ilgili ürün ya da hizmet seçildiğinde arka tarafta basket alanına eklenir. Popup ekranı kapatılmadan birden fazla ürün seçilip eklenebilir.


Basketten Ürün Çıkarma 

Ürün basketine eklenen ürünleri çıkarmak için ürün satırının başında bulunan “-”  işaretine tıklanır ve silinir. Ürün ekleme veya çıkarma işlemi tamamlandıktan sonra ürün basketinin üst kısmındaki "Kaydet" butonuna tıklanır ve belge kaydedilir.

"Kaydet" butonuna basılmadığında, "Vazgeç" butonuna basıldığında veya başka bir sayfaya gidilmesi durumunda eklenilen ya da çıkarılan ürünler ve yapılan değişiklikler kaydedilmeyecektir. 

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler