Kullanıcı Yetki Yönetimi


Workcube üzerinde kullanıcıların verilen yetkilere göre yapabilecekleri değişir. Kullanıcı Yetki Yönetimi sayesinde giriş seviyesi bir çalışan ile üst düzey bir yönetici ve aynı zamanda şirket dışı kullanıcılar ortak alanda birlikte çalışabilirler.Dikkat: Kullanıcı Yetki Yönetimi modülünde değişiklikler yapabilmek için kullanıcının admin seviyesinde yetkilere ihtiyacı vardır. Bunun yanı sıra yetkilendirmeleri yapan kullanıcının şirketin işleyişine hakim olması ve dikkatli bir çalışma yürütmesi esastır.


Kullanıcı Yetki Yönetimi altında 7 adet fonksiyon bulunur. Bu fonksiyonlar aracılığıyla bütün modüllerde kullanıcılar için yetki tanımlamaları/ sayfa izinleri/ giriş çıkış kural setleri tanımlanır. Şimdi bu ekranlara kısaca değinelim;


Yetki Grupları


Yol: Sistem > BPM > Kullanıcı Yetki Yönetimi > Yetki Grupları


Yetki Grupları, sisteme giriş yapan kullanıcıların hangi modüllere erişip erişemeyeceğini işletmenin yapısına göre tanımladığımız ekrandır. Yetki Grupları sayfasında yeni yetki grubu eklenebilir veya mevcut olan yetki grubu güncellenebilir. Yetki grubunun modül yetkileri 4 seçenekle kısıtlanabilir; "göremez", "ekleyemez", "güncelleyemez", "silemez". Power User veya Report User seçenekleri seçilerek direkt yetkilendirmeler de yapılabilir.

Kullanıcılar kısmından sistem üzerindeki hangi kullanıcıların bu yetki grubu altında toplanması isteniyorsa bunun seçimi bu sekmeden yapılır.

Not: Daha fazla bilgi için "Yetki Grupları" başlıklı yazı okunabilir.


Ana İşlem Kategorileri


Yol: Kontrol Paneli > BPM > Ana İşlem Kategorileri


Ana işlem kategorileri proje bazlı olarak çalışır. Proje kategorilerine bağlı olarak kullanıcıların proje yetkileri buradan tanımlanır.

Not: Daha fazla bilgi için "Projeler" başlıklı yazı okunabilir.


İşlem Kategorileri


Yol: Kontrol Paneli > BPM > İşlem Kategorileri


Sistem üzerinde Cari, Muhasebe, Bütçe ve Maliyet gibi işlemler yapılan işlem tipine göre arka planda işlenir. İşlem sonucunda arka planda hangi işlemlerin yapılacağı ve bu işlemleri yapabilecek yetkiye sahip kullanıcılar işlem kategorisi ekranından yönetilir.

Örnek: Aşağıdaki görselde gözüktüğü üzere Banka Açılış Fişi kesim işlemi sonucu arka planda aynı zamanda muhasebe işlemi yapılır.

Not: "İşlem Kategorileri" başlıklı yazıyla bu sayfanın kullanımı hakkında detaylı bilgiye ulaşılabilir.


Şifreleme Sistemi


Yol: Kontrol Paneli > System > Güvenlik > Şifreleme Sistemi


Sistem üzerinde kullanıcıların şifrelemeyle ilgili tanımlamaları bu ekran üzerinden yapılır. 

Not: "Login ve Active Directory" yazısıyla daha fazla bilgi alınabilir.


Giriş Kontrol Sistemi


Yol: Kontrol Paneli > System > Güvenlik > Giriş Kontrol Sistemi


Kullanıcıların giriş yaparken banlanmadan önce maksimum yapabilecekleri hatalı giriş sayısı bu ekran üzerinden tanımlanır.


Dijital Varlık Grupları


Yol: Parametreler > Dijital Varlık Grupları 


Sisteme kaydedilecek dosyalar, belgeler, videolar vb. materyaller ticari sır barındılar veya kişisel veri içeriyor olabilir. Dijital varlık grupları oluşturarak, sisteme kaydedilen belgenin kategorisine göre hangi kullanıcıların bu belgeleri görüntüleyebileceği, dijital varlık grupları sayfası üzerinden belirlenir. Eklenen dijital varlıklar, özellikle insan kaynaklarıyla ilgili özlük, bordro vb. dokümanlar, herkesin gözü önünde olmamalıdır. Bu eklenen dijital varlık buradaki tanımlamalara göre sadece yetkili pozisyon ve pozisyon tiplerinin yönetim ve gözetimine bırakılır.


Çalışan Yetki Tanımları


Yol: Kontrol Paneli > System > Güvenlik > Çalışan Yetki Tanımları


Çalışan Yetki Tanımlamaları ekranından kullanıcıların Şirket, Mali Yıl, Şube, Depo ve Lokasyon yetkileri tanımlanır.

Not: "Şube, Depo ve Lokasyon Yetkileri" başlıklı yazı okunarak bu sayfadaki yetkilendirmeler hakkında detaylı bilgiye ulaşılabilir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler