İhracat Faturası


e-İhracat gümrük çıkış beyannamesi ekinde yer alan mal ihracı faturalarının elektronik ortamda düzenlenmesidir. 


Yol: ERP > Satış-Dağıtım > Fatura > Satış Faturası


Bir malın, yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılması veya Müsteşarlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri için satılan malın cinsini, miktarını, fiyatını ve toplam tutarını belirten ve satıcı tarafından düzenlenerek alıcıya verilen belgeyi ifade eder. 

Bu kapsamda ihracat faturası düzenleyecek olan mükellefler; düzenleyecekleri ihracat faturalarında alıcı bilgilerine ilaveten Gümrük ve Ticaret Bakanlığının bilgilerine de yer vereceklerdir. Düzenlenen faturalar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sisteminde görünecektir. 


GİB e-Fatura Uygulaması aracılığı ile gönderilecek e-İhracat fatura dokümanlarında ilave olarak yer verilmesi gereken bilgiler aşağıda yer almaktadır.

  • GTİP NO

  • Kabın Cinsi

  • Kabın Adedi

  • Kabın Numarası

  • Teslim Ülke

  • Teslim Şehir

  • Teslim İlçe

  • Teslim Şartı

  • Gönderilme Şekli

  • İstisna Nedeni

Kullanım öncesi yapılması gerekenler;


İşlem Tipi

Yol: Kontrol Paneli > BPM > İşlem Kategorileri

İşlem Kategorisi detayında Fatura Tipi Satış, Senaryo İhracat olmalıdır.


Ürün Detayı

Yol: ERP > Satış-Dağıtım > Ürünler


Gtip Numarası ürün detayında bulunan GTİP/CPA Kodu alanından tanımlanır.

GTİP zorunlu alandır. 12 haneli numaralardan oluşmalı ve numerik bir değer olmalıdır, herhangi bir boşluk ya da noktalama işareti içermemelidir. 


Fatura Gönderimi

Yapılan tanımlamalar sonrası İhracat faturası kesilir.

İşlem Tipi: Fatura da İHRACAT senaryosu seçilir. (Zorunlu)

GTİP No: Üründe seçildiği takdirde otomatik olarak baskete düşecektir. Ya da baskette manuel de girilebilir.

Kabın Cinsi, Teslim Şartı, Gönderilme Şekli, İstisna Nedeni: GİB’in yayınlamış olduğu UBL-TR Kod Listeleri baz alınmıştır. (Zorunlu)

Kabın Adedi, Kabın Numarası, Teslim Ülke, Teslim Şehir, Teslim İlçe: (Zorunlu)

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler