Servis İş Grupları


Servis başvurularıyla ilgilenilmesi için servis iş grupları oluşturulur. Yapılan tanımlamalara göre hiyerarşik bir yapıda olan iş grubu servis başvurularını çözüme kavuşturur.


Yol: CRM > Servis-Garanti > Servis > Servis İş Grupları


Dikkat: Servis İş Grupları sayfasında işlem ve tanımlama yapabilmek için ilgili işlem kategorilerinin, süreçlerin, XML ayarlarının ve parametrik tanımlamaların yapılması gerekmektedir. Aynı zamanda kullanıcı modül bazında yetkilendirilmelidir.


Servis İş Grupları Listeleme

Servis İş Grupları listeleme ekranında filtreleme kısmında şube, departman, hiyerarşi ve türe göre listeleme yapılabilir. Bu listeleme sonucunda eğer ki tanımlanmış iş grupları varsa bunlar liste ekranına gelir.

İnsan ikonuna tıklanarak iş grubundaki çalışanlar arasındaki hiyerarşik yapı şablon halinde ortaya konur. Eğer iş grubu güncellenmek isteniyorsa kalem butonuna tıklanır.


Bundan sonraki kısımda yeni bir iş grubu oluşturulmasından ve güncellenmesinden bahsedelim. Yeni bir iş grubu oluşturmak için "+" butonuna tıklanır.


Servis İş Grubu Oluşturma ve Güncelleme

Servis iş grubu oluşturma kayıt ekranında yapılabilecek birçok tanımlama vardır. Bazı seçenekler seçildiği takdirde arka planda çeşitli işlemler gerçekleştirilecektir.

  1. Seçim Kutuları: "Aktif" seçim kutusu bu servis grubu aktif olarak görev alıyorsa seçili olmalıdır. "Bütçede Göster" seçeneğiyle servis iş grubu yapılan işlemlerle ilgili bütçede yer alır. "Online Destek Ekibi" ve "Online Satış Ekibi" seçenekleriyle servis iş grubunun nasıl bir görev alacağı sistem üzerinden tanımlanır.
  2. Grup Adı: Grup adı bu alandan verilir.
  3. Organizasyon Detayları: Grup başkanlığından başlayarak sistem üzerinde tanımlanmış olan şirket, şube ve departman seçimleri yapılır.
  4. Proje: Servis iş grubu bir proje ile ilişkilendirilebilir.
  5. Sponsor: Bu servis iş grubunun bir sponsoru varsa bu çalışan seçilir.
  6. Yönetici ve Rolü: Yönetici çalışan kayıtlarından seçilebilir. Bu yöneticinin servis iş grubuyla ilgili rolünün detayları da istenilirse verilebilir.
  7. Üst Grup ve Hiyerarşi: Üst grup seçimi oluşturulmuş olan başka bir servis iş grubuna göre seçilebilir. Dikkat: Hiyerarşi numarasını vermeden kayıt atılamaz.
  8. Tip: Yapılmış olan parametrik tanımlamalara göre çeşitli seçimler yapılabilir. Örnek: Takım Liderleri, Uzmanlar vb.
  9. Açıklama: Servis iş grubuyla ilgili istenilirse açıklama girilebilir.

Tanımlamalar sonrası "Kaydet" butonuna tıklanır.

Şimdi bu kaydın güncelleme ekranına geçelim ve kayıt ekranından farklı olarak ne gibi tanımlamalar girilebileceğine bakalım.

Grup Çalışanları: Servis iş grubundaki çalışanlar buradan "+" butonuyla eklenebilir.


Servis iş grubu için nasıl detaylar verilerek grup çalışanı güncellendiğini inceleyelim.

Seçim Kutuları: Bu grup çalışanının "Asıl/Vekil", "Kritik Pozisyon" olup olmadığı seçilir.

Rol: Grup çalışanının servis iş grubu içerisindeki rolü yazılır.

Çalışan: Sistem üzerinde tanımlanmış olan çalışanlardan birisi bu alandan seçilerek grup çalışanı olarak tanımlanır.

Tip: Yapılmış olan parametrik tanımlamalara göre tip seçimi yapılabilir. Örnek: Lider, Uzman, vb.

İş Grubu: İş grubu otomatik olarak gelir.

Üst Rol: Tanımlanmış diğer iş grubu çalışanlarından biri bu grup çalışanının üstüyse o kişi seçilir. Böylece iş grubu içerisindeki hiyerarşik düzen sağlanmış olur.

Sıra No: Grup çalışanının sıra numarası girilir.

Hiyerarşi: Grup çalışanının hiyerarşideki yeri numaralandırmalar yapılarak belirtilir.


Peki, bütün tanımlamalar yapıldıktan sonra bu servis iş grubu nasıl kullanılır?

CRM > Servis-Garanti > Servis > Servis Başvuruları sayfasından bir başvurunun detayında tanımlanmış olan iş grupları seçilebilir. Böylece her türlü servis başvurusunu özenle inceleyerek bakım işlemi yapacak servis iş grupları oluşur.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler