Custom Tag: wrkIbanCode


Kullanım Amacı
IBAN numarası girilen her yerde kullanılmaktadır.

Parametreler

Attiributes Açıklama Tip Zorunluluk
fieldId Inputun name değeri gönderilir. String E

iban_code

input'un value değerini tutan parametredir. Güncelleme sayfalarında gönderilir. String H

iban_required

IBAN alanının zorunluluk kontrolünün yapılıp yapılmayacağını belirler. Yes gönderilirse onBlur'a verilen isIBAN() fonksiyonunu çağrır. Default değeri yes'tir yes/no H

iban_maxlength

IBAN karakter sayısını belirler. Default değeri 34'tür.

int H


Örnek Kullanım

<cf_wrkIbanCode fieldId = 'iban_code' iban_maxlength = "#xml_iban_maxlength#" iban_required = "no">

isIBAN( nesne, length ) Fonksiyonunda ki Kontroller:

  • Girilen IBAN numarasının geçerli IBAN formatında olup olmadığını kontrol eder.

  • IBAN numarası en az 5 en fazla 34 karakter olabilir.

  • IBAN numaraları 26 karakter içerir. Eğer IBAN numarası TR ile başlıyorsa uzunluk kontrolü yapar.

  • ilk iki karakter yalnızca büyük harf olabilir.

  • 3. ve 4. karakterler yalnızca rakam olabilir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?