Ürün Parametrik Tanımlamalar


Ürün Yönetimi modülü bir işletme içerisinde satışı gerçekleştirilen nihai ürünler ve/veya hizmetler ile mamul, yarı mamul, yedek parça, hammadde, hizmet gibi tedariği yapılan girdilerin bilgi kayıtlarının tutulduğu ve yönetildiği modüldür.Ürün işlemleri yapılmaya başlanmadan önce Kontrol Paneli > System > Parametreler içerisinde Ürün ve Stoklar modülünde bulunan Ürün ile ilgili şirket içerisinde kullanılacak tüm parametrik tanımların yapılması gerekmektedir. 


Ürün Kategori Yönetimi

Yol: ERP > Satış-Dağıtım > Ürünler ve Stoklar > Ürün Kategori Yönetimi


İşletmenin satın aldığı ve satışını yaptığı tüm ürünlerin kategorize edilerek ilişkili şirket ve sorumlular tarafından yönetilmesini sağlamaktadır. Workcube ürünleriniz için kategori belirterek, ürünlerinizi kategorize etmenizi sağlar. 

Örneğin: Ana kategori: yedek parçalar; Alt kategori: bilgisayar yedek parçaları vb.

Ana kategori açmak için “+” ikonuna tıklayın. 

Açılan kategorinin satır sonunda bulunan “+” ikonu o kategoriye alt kategori açmanızı sağlar.

Tanımlanan kategoriler daha sonrasında ilgili ürün/hizmet ile ilişkilendirilir ve sınıflandırma işlemi tamamlanmış olur. Detaylı bilgi için "Ürün Kategori Yönetimi" dokümanını inceleyebilirsiniz.


Birimler

Yol: Kontrol Paneli > System > Parametreler > Birimler


Ürünler ile gerçekleşecek işlemlerde (alış, satış, sevk vb.) ilgili ürünler için birim tanımlanmış olmalıdır. 

+” ikonuna tıklayarak birim ekleyebilir, e-Devlet ürünleri kullanılıyor ise birimlerin UNECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu) standardını ve kodunu girebilirsiniz.


Marka

Yol: Kontrol Paneli > System > Parametreler > Marka


Bu tanımlama aynı anda aynı marka adı altında veya farklı markalarla birden fazla ürününün satışı veya satınalması yapılan üst firmaları (markaları) tanımlamak için kullanılır.

Bu fonksiyon özellikle aynı firma ya da markayla yapılan toplam iş hacminin ölçülmesi, gerekli raporlamaların yapılması için kullanılır. 

Tip: Girmiş olduğunuz markanın kodu Şirket Akış Parametrelerinde yer alan “Markaya Bağlı Ürün Kodu Oluşturulsun mu?” seçeneği ile önem kazanır.


Model

Yol: Kontrol Paneli > System > Parametreler > Model


Model tanımları, ürünün tanımlanma ve sınıflandırılmasında önemli rol oynayan parametredir. Model tanımlarını, ister markasız ister tanımlanan ilgili bir markayla ilişkilendirerek kaydedebilirsiniz.


Muhasebe Bütçe Kod Grupları

Yol: ERP > Satış-Dağıtım > Ürün ve Stoklar > Bütçe Muhasebe Kod Grupları


Ürünlerin muhasebe hareketlerinde kullanılacak olan muhasebe kodlarını içermektedir.

Muhasebe kod grupları sayesinde her ürün detayına tek tek muhasebe kodu seçmek yerine tek bir yerde grup oluşturup bütün ürünlere toplu olarak yansıtılabilir.

Örneğin; Hammadde, Mamul, Yarı Mamul gibi


Ürün Hedef Pazar

Yol: ERP > Satış-Dağıtım > Ürün ve Stoklar > Ürün Hedef Pazar


Şube bazında Hedef Pazar tanımlaması yapmak için kullanılır.

Burada oluşturulan liste ürün detay sayfasında “Hedef Pazar” alanında görüntülenir ve ürün için Hedef Pazar tanımlamaya imkan tanır.

Hedef Pazar tanımı coğrafi olarak yapılabileceği gibi, hedef kitle olarak da pazar tanımlanabilir. 

Örneğin: Almanya, Marmara Bölgesi, Bilgi İşlem Yöneticileri, D ve E Sosyo ekonomik Statü Grupları vb. tüm bunlar ayrı birer Hedef Pazar olarak tanımlanabilir.


Ürün Konfigürasyonu

Yol: ERP > Satış-Dağıtım > Ürün ve Stoklar > Ürün Konfigürasyonu


Ürün konfigüratörü bir kategorideki ürünleri özelliklerine bağlı olarak kullanıcının şekillendirmesine olanak tanır.


Ürün Ek Bilgileri

Yol: Kontrol Paneli > System > Parametreler >  Ek Bilgiler


Ürün ile ilgili Ek Bilgi girilmesini sağlamak amacıyla kullanılır.

Ürün detay ve güncelleme sayfalarını etkileyen bu özellik için ek bilgi parametreleri tanımlı olmalı.


PBS Kategorileri

Yol: Kontrol Paneli > System > Parametreler > PBS Kategorileri


Bir PBS başlığı - kodu üretilecek gemide bulunan bir sistemi ifade etmektedir. Silah Sistemleri, Soğutma Sistemleri ,Sevk Sistemleri vb.


PBS Kodları

Yol: Kontrol Paneli > System > Parametreler > PBS Kodları


PBS kodları üretilecek gemide bulunan her bir sistemi isimlendirdiğinden , bu sistemlere ait maliyet ve fiyatlandırma işlemleri bu kodlar üzerinden yürütülmektedir. Fiyat ve/veya Teklif verirken ,bir ihaleye girilirken, bütçeler belirlenirken PBS kodları kullanılır.


Ürün Özellikleri

Yol: ERP > Satış-Dağıtım > Ürün ve Stoklar > Ürün Özellikleri


Ürün özellik tanımları ürünlerle ilgili farklı özelliklerin ve varyasyonların (renk, beden, koku vb.) tanımlanması için kullanılır. Detaylı bilgi için "Ürün Özellik Tanımları ve Varyasyon Yönetimi" dokümanını inceleyebilirsiniz.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler
İçerik Belgeleri