Custom Tag: cf_loader


Kullanım Amacı

Listeleme sayfalarında, aşağı yönde scroll işlemiyle sayfa sonuna gelindiğinde ya da Daha Fazla Göster butonuna tıklayarak istenen kayıt sayısı kadar veriyi, tanımlanan ajax sayfasından HTML içerik olarak alır ve belirtilen elementin sonuna ekler.


Parametreler

Attirubutes Açıklama Veri Zorunlu
data_type

Ajax işleminden hangi tipte veri döneceğini belirtmek için kullanılır (HTML) - JSON Eklenecek

String H

append_element

İşlem sonucunda dönen verinin hangi elementin içerisine yazılacağını belirtmek için kullanılır (elementid)

String E

href

İçeriğin hangi dosyadan alınacağını belirler. İçeriğin isteneceği url gönderilir

String E

totalCount

Tablodaki toplam kayıt sayısı

Int E

startrow

Kayıtların hangi satırdan itibaren gösterileceğini belirler

Int E

maxrows

Loader işleminde kaç kayıt listeleneceğini belirler

Int E

win_scroll

1 ya da 0 alır. İçeriğin scroll aşağı indikçe yüklenmesi isteniyorsa 1, sadece sayfa sonundaki butona tıklanarak yüklenmesi isteniyorsa 0 gönderilir.

Int H

Örnek Kullanım

<cf_loader data_type="" totalCount="" startrow="" maxrows="" append_Element="" href="">


1-V16/settings/display/stepbystep_imp.cfm

<cf_loader data_type="HTML" totalCount="#getSteps.QUERY_COUNT#" startrow="#attributes.startrow#" maxrows="#attributes.maxrows#" append_Element="add_item" href="#request.self#?fuseaction=settings.stepbystep_imp">

2-V16/forum/display/list_forum.cfm

<cf_loader data_type="HTML" totalCount="#FORUM.QUERY_COUNT#" startrow="#attributes.startrow#" maxrows="#attributes.maxrows#" append_Element="forum_content" href="#request.self#?fuseaction=forum.ajax_forum_list&#url_str#">

3-V16/rules/display/list_hr.cfm

<cf_loader data_type="HTML" totalCount="#HR.QUERY_COUNT#" startrow="#attributes.startrow#" maxrows="#attributes.maxrows#" append_Element="hr_content" href="#request.self#?fuseaction=rule.ajax_hr_list&#url_str#">


Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?