Magic Accounter nedir? Nasıl kullanılır?


Muhasebe hesapları arasında yansıtma, aktifleştirme, zamansallık kazandırma gibi farklı amaç transfer kayıtları yapılır. Magic Accounter mahsup fişleri ile her bir kere tek tek yapılan bu işlemleri standartlaştırmayı ve kolaylığı amaçlayan bir sihirbaz niteliği taşır.


Yol: ERP > Finans Muhasebe > Mali Denetim > Magic Accounter


Hesaplama Bloğu nasıl çalışır?

Hesaplama bloğu birden çok hesaptan iki tarih arasındaki işlemlerden oluşan borç veya alacak bakiyesinden sihirbaza tanımlanmış % yüzdesini alır. Elde edilen tutarı borç ise alacağa alacak ise borca karşılık gelecek ise seçilmiş olan alacaklara % yüzde olarak bölerek aktarır.

Aktarılan tutar istenirse tekrar işleme tabi tutulur. Seçilen hesaplara % yüzde olarak bölünerek ikincil aktarma-yansıtma yapılır. İkinci aktarma-yansıtma tutarının toplamı kadar karşı hesaplara aktarılır. 

Bir sihirbazda çok sayıda blok olabilir her blok borç-alacak eşitliğini kendi içinde yapar.
 

Magic Accounter’a birden çok hesap bloğu eklenebilir. Her bir hesap bloğu borç-alacak eşitliği sağlamalı ve tutarlı olmalıdır. 

Magic Accounter tek düzen hesap bakiyelerini bölerek UFRS için çok sayıda hesaba dağıtabilir. Örneğin; Abonelik bazlı çalışan ve satılan abonelik ücretini peşin tahsil edilmesi durumunda yıllık peşin olarak tahsil edilmiş olan bedel 100/12 % ‘si ile 12 ayrı hesaba atılabilir. Bu amaçla tasarlanmış bir Magic Accounter her ay çalıştırılarak peşin abonelik satış hesabındaki bakiye  her ay sonu 12 aya bölünecektir.

Benzer şekilde dönem sonu kâr hesap bakiyesine karşılık olarak  ihtiyat akçesi, ortaklara ödenecek kar payı, vergi karşılıkları ayırmak için tasarım yapılabilir. Örnekleri çeşitlendirmek mümkündür.

Magic Accounter ile kayıt altına alınmış bir tasarım istenildiğinde iki tarih arası filtre edilerek çalıştırılabilir. Magic Accounter çalıştığında bir mahsup fişi oluşur. Kullanıcı mahsup fişini kaydederken kayıt tipi seçer. Tek Düzen, UFRS ve her ikisi bir arada kayıt yapılabilir.


Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler