Satınalma Süreçler ve İşlem Kategorileri


Satınalma modülü kurum içerisindeki tüm mal ve hizmet satın almalarının kaydedildiği ve yönetildiği modüldür. Modül online ihale açmaya ve teklif almaya imkan tanır. Satınalma sorumlularının operasyonlarını yürütürken görmek ve takip etmek durumunda olduğu tüm kritik bilgilere (ürün, stok, fiyat, anlaşmalar, üretim malzeme ihtiyaçları vb.) hızlıca ulaşmasına imkan verir.

Yetki Grupları

Yol: Kontrol Paneli > System > Güvenlik > Yetki Grupları

Bir kullanıcının hangi modüllere erişeceği yetki grupları altında ayarlanır. Kullanıcılar o yetki grubunda yetki verilen modüllere erişebilir, modüle yetkisi olmayan bir kullanıcı o modülün iş fonksiyonlarına erişemez.

Satınalma işlerini yürütebilmek için ERP altında bulunan Satınalma bölümünde yetki olmalıdır.

Eğer kullanıcının bu modüle ait Standart Raporları da görmesi gerekiyor ise Report User kutucuğu da işaretli olmalıdır.

Ayrıca iş fonksiyonları bazlı kısıtlama da yapılabilir. 

Tavsiye: Yetkiler ile ilgili detaylı bilgi için "Yetki Tipleri" dokümanını inceleyebilirsiniz.Süreçler

Yol: Kontrol Paneli > BPM > Süreçler

Satınalma işlemlerini yönetebilmek için öncelikle süreç tanımı yapılır akabinde aşamalar tanımlanır. Aşamalar; belirli kullanıcılara belirli yetkilerin verildiği bir yetki-onay mekanizmasının işletilmesidir. 

Tavsiye: Süreçlerle ilgili detaylı bilgi için Süreç Yönetimi ve İş Akışları dokümanını inceleyebilirsiniz.

Süreçlere, süreçler sayfasından veya ilgili sayfadayken Kontrol Paneli > System > Page Settings’e tıklayarak ulaşabilirsiniz. 


Üzerine tıklayarak ya da süreçler sayfasından süreç detayına ulaşabilirsiniz.

Satınalma modülünde işlem yapabilmek için aşağıdaki süreçlerde yetkili olmanız gerekir;

  • Satınalma Siparişleri

  • Satınalma Talebi

  • Satınalma Teklifleri

  • İç Talepler

  • Toplu Sipariş Ver


İşlem Kategorileri

Yol: Kontrol Paneli > BPM >  İşlem Kategorileri

İşlem kategorileri arka planda hangi işlemlerin yapılacağını belirler. Sayfada tanımlanması gereken işlem kategorilerine ilgili sayfalarda Kontrol Paneli > System > Page Settings’e tıklayarak da ulaşabilirsiniz;

Satınalma modülünde işlem yapabilmek için aşağıdaki işlem kategorileri tanımlanmalıdır; 

  • Satın Alma Siparişi

  • Satın Alma Talebi

  • Satın Alma Teklifi

Dikkat: Satınalma Modülü cari, muhasebe ya da stok hareketi yapmaz. İşlem tipinin amacı bütçeye konu olmasını sağlamaktır. 
Dolayısıyla “MBC Olmayan Satın Alma (Modül ID: 12 Process ID: 2502” işlem tipi tanımlandığı takdirde satınalma modülünde yer alan talep, teklif ve sipariş için işlem tipi gelir. Burada tercihe göre ya tek bir işlem tipi tanımlanır ve modül için geçerli olur. Ya da her sayfa için ayrı ayrı işlem tipi tanımlanabilir. 

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler