Taksitli Satış Siparişi Basket Ayarları


Basket, Workcube’ün genelinde kullanılan bir komponenttir. Ürünlerin ya da hizmetlerin alış siparişlerinin işlenmesinde ya da taksitli satış siparişlerinin oluşturulmasında gibi birçok objede satır satır kayıtların yapılmasını sağlar. Basket içeren işlemler sayfa özeline göre değişkenlik gösterir.

Basket yapısında; belli kolonlar bulunur ve bu gelen kolonlar sayfanın yapısına göre şekillenir. Her kolon bütün basketler de bulunmaz ya da bazı sayfalar ortak çalıştığı için kolonlar aynı olabilir. Fakat kolonun çalışma mantığı sayfa özelinde değişkenlik gösterebilir. Örneğin; Alış İrsaliyesi basketinde “Sipariş Aşaması” sütunu bulunmazken, Taksitli Satış Siparişi ürün basketinde satır bazlı kontrol ve faturaya akması için bu bilgi sütununa ihtiyaç duyulur. Sistem yöneticileri basket şablonlarını oluştururken ihtiyaç duyulacak bilgi sütunlarını kendileri seçerler. Bu yüzden farklı sayfalarda farklı ürün bilgileri ile karşılaşmanız muhtemeldir.


Yol: Kontrol Paneli > System > Page Designer > Basket YapısıÜrün Bilgileri

 • Stok Kodu (stock_code): Üründe tanımlı stok kodu gelir ve değiştirilemez
 • Özel Kod (special_code): Üründe tanımlı özel kod gelir ve değiştirilemez
 • Barkod (barcod): Üründe tanımlı barkod gelir ve değiştirilemez
 • Üretici Kodu (manufact_code): Üründe tanımlı üretici kodu gelir, manuel değiştirilebilir.
 • Ürün İsmi (product_name): Karşı taraftan gelen ürünler direkt aynı isimle stokta olmayabilir. Page Designer üzerinde ürün isminin değiştirilip/değiştirilemeyeceği ayarlanabilir. Standart şablonlar bu manuel yazılan isimden alır.
 • Spec (spec): Üretilen ürünler de ürün özelleştirilebilir bir ürün ise spec seçimi ya da yeni spec oluşturulmalıdır. Specler de stoklar gibi stok kontrolü yapar. Örneğin; Stok miktarı yeterli fakat spec miktarı yeterli değil ise stok kontrolüne takılacaktır.
 • Açıklama 2 (product_name2): Ürün detayında tanımlı olan Açıklama 2 alanı default gelir.
 • Miktar (Amount): Ürün ve hizmetin miktarını ifade eder. Page Designer üzerinde virgülden sonra hane sayısının ayarlanması unutulmamalıdır.
 • Birim (Unit): Üründe tanımlı olan Ana Birim gelir ve değiştirilemez.
 • Miktar 2 (Amount2): Ürün ve hizmetin miktarını ifade eder. 
 • Birim 2 (Unit2): Bir ürün birden fazla birim ile çalışıyorsa miktar2 ve birim2 alanları açık olmalıdır. Üründe tanımlı olan "Ek Birim" gelir ve değiştirilemez.

Fiyat Bilgileri

 • Liste Fiyatı (List_price): Fiyat listeli çalışılan ürünlerde seçili fiyat listesindeki tanımlı fiyatı otomatik olarak gelir.
 • Fiyat (Price): Birim fiyatı girilir. Fiyat listeleri kullanılmıyor ise standart alış fiyatı gelir ve değiştirilebilir.
 • Döviz (other_money): Ürünün işlem dövizi seçim alanıdır. Satır ve Baskette aynı seçilmelidir. 
 • Döviz Fiyat (price_other): Seçilen dövize ait fiyat girilir ve TL fiyatını kura göre otomatik hesaplar. TL fiyat girildi ise dövizi kura göre otomatik olarak gelir. Birbirleri arasında hesaplama yapabilmesi için fiyat ya da döviz fiyat alanlarından birinin girilmesi yeterlidir. 
 • Net Fiyat (price_net): İskonto sütunlarındaki indirim oranları uygulanmış ürün birim net fiyatını görüntüler.
 • Net Döviz Fiyat (price_net_doviz): İskonto sütunlarındaki indirim oranları uygulanmış ürün birim net döviz fiyatını görüntüler. (Gelmesi için "Döviz Fiyat" kutucuğu işaretli olmalı)

İskonto ve İndirimler

 • Tutar İskonto (iskonto_tutar): İskonto oranı üzerinden değil direkt tutar olarak indirim yapılmak istendiğinde indirim yapılacak tutar girilir.
 • İskonto 1, 2, 3, 4, 5 (disc_ount): Ürün birim fiyatı üzerinden yapılacak yüzdelik indirim oranlarını ifade eder. 1-10 arası iskonto oranı tanımlanabilir. Örneğin; İskonto1: %35 + İskonto2: %25 

Vergiler

 • KDV (Tax): Üründe tanımlı KDV otomatik olarak gelir, değiştirilebilir. (Eğer ürün detayı Muhasebe ve Bütçe Kodları alanında KDV tanımlandı ise buradan tanımlı değil ise direkt ürün detayında tanımlı olan KDV'yi alır)
 • OIV Oran (row_oiv_rate): Üründe tanımlı OIV otomatik gelir, değiştirilebilir.
 • OIV Tutar (row_oiv_amount): Miktar x ÖİV Oranı getirir.
 • BSMV Oranı (row_bsmv_rate): Tanımlı olan BSMV oran girilir.
 • BSMV Tutarı (row_bsmv_amount): Miktar x BSMV Oranı getirir.
 • BSMV Döviz (row_bsmv_currency): Satırda seçilen Döviz karşılığı gelir.
 • Tevkifat (row_tevkifat_id): Tevkifat Kodu seçilir.
 • Tevkifat Oranı (row_tevkifat_rate): Tevkifat Kodu seçildiğinde tanımlı olan Tevkifat oranı gelir.
 • Tevkifat Tutarı (row_tevkifat_amount): Tevkifat Tutar hesaplaması için KDV girilmiş olmalıdır.

Satır Toplam İşlemleri

 • Satır Toplamı (row_total): Miktara ve fiyata göre otomatik hesaplanır. İndirimsiz toplamı ifade eder. (Gelmesi için "Fiyat" kutucuğu işaretli olmalı)
 • Net Satır Toplamı (row_nettotal): Girilen indirim oranlarına göre otomatik hesaplanır. İndirimli satır toplamını ifade eder. (Gelmesi için "Fiyat" kutucuğu işaretli olmalı)
 • Satır Vergi Toplamı (row_taxtotal): Ürün KDV oranına göre miktar ve birim fiyat üzerinden otomatik hesaplanır. (Gelmesi için "Fiyat" ve "KDV" kutucuğu işaretli olmalı)
 • Son Toplam (row_lasttotal): Net Toplam ile KDV Toplamının toplamıdır. (Gelmesi için "KDV Fiyat" ve "Net Toplam" kutucuğu işaretli olmalı)
 • Satır Döviz Vergi Toplamı (other_money_gross_total): Satırda seçilen dövizin karşılığıdır. Ürün KDV oranına göre miktar ve birim fiyat üzerinden otomatik hesaplanır. 
 • Satır Döviz Tutarı (other_money_value): Miktara ve fiyata göre otomatik hesaplanır. İndirimsiz toplamı ifade eder. Satırda seçilen dövizin karşılığıdır. 
 • Ek Tutar (ek_tutar): Mal veya Hizmete ilişkin ek bir fiyat var ise girilir.
 • KDV'li Birim Fiyat (tax_price): Birim fiyatı KDV'li olarak gelir.

Maliyet

 • Net Maliyet (net_maliyet): Maliyet girilir. Fatura Maliyet ve Masrafları alanından girilenler bu kolona kayıt atar.
 • Ek Maliyet (extra_cost): Ek Maliyet girilir. Fatura Maliyet ve Masrafları alanından girilen ek maliyetler bu kolona kayıt atar.
 • Ek Maliyet Oranı (extra_cost_rate): Ek Maliyet Oranı girilir.
 • Toplam Maliyet (row_cost_total): Maliyet ve Ek Maliyet ile birlikte Toplam Maliyeti getirir.
 • Ek Tutar Marj (ek_tutar_marj): Ürüne ait ek marj tutarı girilir.
 • Promosyon % (promosyon_yuzde): Promosyon % olarak girilir ve Toplam İndirim alanına yansır.
 • Promosyon Maliyet (promosyon_maliyet): Yapılan promosyona ait maliyet girilir.
 • İşçilik Birim Ücreti (ek_tutar_price): Ürün detayında tanımlı İşçilik Ücreti gelir. İşçilikli Fiyat Listesi kullanılmalıdır.
 • İşçilik Maliyet (ek_tutar_cost): İşçilik maliyeti girilir.

Depolama Bilgileri

 • Derinlik (row_depth): Ürün detayından alır, manuel girilebilir.
 • Yükseklik (row_height): Ürün detayından alır, manuel girilebilir.
 • Genişlik (row_width): Ürün detayından alır, manuel girilebilir.
 • Teslim Depo (deliver_dept): Çıkış yapılacak depo bilgisi seçilir.
 • Raf No (shelf_number): Ürün rafı seçilir.

Sevk ve Lojistik 

 • Son Kullanma Tarihi - Teslim Tarihi (deliver_date): Ürüne ait teslim tarihi girilir.
 • Sipariş Aşama (order_currency): Siparişlerde satır bazlı kontrol ve takip için kullanılır. Bu aşamalar diğer modüllerle ile entegre olarak çalışır.
  • Açık: Henüz bir işlem yapılmayacak durumlarda seçilir.
  • Tedarik: Tedarik edilecek ise yani satınalmaya gönderilecek ise seçilir.
  • Kapatıldı: Siparişin faturası kesildi ise otomatik kapatıldı aşamasına gelir. Kapatıldı aşamasını değiştirmek için "Admin" yetkisine sahip olunmalıdır.
  • Kısmi Üretim: Üretime gönderilen sipariş satırında yer alan bütün miktarların üretimi gerçekleşmemiş ise otomatik olarak kısmi üretim aşamasına gelir.
  • Üretim: Sipariş satırı üretilecek ise üretim siparişleri sayfasında görüntülenmesi için üretim aşaması seçilmelidir.
  • Sevk: Siparişin stok modülüne yansıması için ve satış faturasına satırların gelmesi için kullanılır. Aşaması sevk olmayan satırlar faturaya akmaz.
  • Eksik Teslimat: Sevki yapılan siparişlerde, stok modülünden gelen teslimat bilgileri ile sipariş detayındaki ürün miktarlarını karşılaştırır. Siparişten az miktar sevk edildi ise otomatik olarak Eksik Teslimat aşamasına gelir.
  • Fazla Teslimat: Sevki yapılan siparişlerde, stok modülünden gelen teslimat bilgileri ile sipariş detayındaki ürün miktarlarını karşılaştırır. Siparişten fazla miktar sevk edildi ise otomatik olarak Fazla Teslimat aşamasına gelir
  • İptal: İptal edilen sipariş satırları için kullanılır.
  • Kapatıldı (Manuel): Faturası kesilen siparişler otomatik olarak kapatıldı aşamasına gelir. Faturası kesilmeyen ama kapatılacak olan siparişler için kullanıcı kendi Kapatıldı (Manuel) aşamasına getirebilir.
 • Rezerve Tipi (reserve_type): Basket satırındaki Rezerve Tipi "Rezerve Değil" olarak seçilebilir. Seçilen satırları rezerve etmez ve stok detayında Alınan Sipariş/Rezerve alanına kayıt atmaz. "Rezerve Et" seçili satırlar için ürünler rezerve edilir.
 • Rezerve Tarihi (reserve_date): Hangi tarihe kadar rezervenin geçerli olacağı seçilir.

Ek Açıklamalar

 • Ek Satır Seçim (select_info_extra): Genel Ayarlar > Basket Ek Tanımları alanında girilen değerler gelir ve seçim yapılır.
 • Ek Satır Açıklama (basket_extra_info): Ürüne ait satır bazlı ek açıklama alanı, manuel girilir.

Satışı Yapan- Kota ve Hedef Bilgisi

 • Satış Temsilcisi (basket_employee): Satır bazlı Satış Temsilcisi girilir.

Vade ve Taksitler

 • Vade (Duedate): Ödeme vadesini ifade eder. Vade gününe karşılık gelen rakam manuel olarak girilir
 • Taksit Sayısı (number_of_installment): Taksit sayısı belirlenir.

Proje Bilgileri

 • Proje (basket_project): Alınan Hakediş faturaları ve proje bazlı takip için proje seçimi yapılır. Proje belge veya satır üzerinden girilebilir. Belgede yer alan projenin satırlara yansıması için xml ayarları yapılır.
 • İş (basket_work): Alınan Hakediş faturaları için iş seçimi yapılır.
 • Aktivite Tipi( row_activity_id): Bütçe işlemleri için seçilir. 
 • Abone (row_subscription_name): Abonelik kullanılıyor ise seçilerek abone ile ilişkisi kurulur. 
 • Fiziki Varlık (row_assetp_name): Fiziki varlığa ait bir sipariş ise ilişkisi kurulur.


Basket Genel Bilgileri

 • OTV KDV Matrahına eklenir: ÖTV'ye tabi teslimlerde KDV matrahına ÖTV tutarı da dahil olmaktadır. Bu gibi durumlarda işaretlenir.
 • Sıfır Stok Kontrolünü Belge Tarihine Göre Yapsın: Baskette yer alan ürünlerin mevcut andaki stok miktarına göre değil belgede seçilen tarih deki stok miktarına göre stok kontrolü yapmasını sağlar.
 • Sıfır Stok İle Çalış: Sıfır stok kontrolü yani stok miktarının eksiye düşüp/düşmemesini sağlar. Detaylı bilgi için "Sıfır Stok Çalışma Prensipleri" dokümanı okunmalıdır.
 • Risk Durumu: Siparişte risk kontrolü yaptırılıyor ise seçilmelidir.
 • Basket Toplamda Döviz Bilgileri Gösterilsin: En alt baskette toplam bilgilerinin görüntülenmesini sağlar.
 • Basket Toplamda Miktar Bilgileri Gösterilsin: En alt baskette belgede girilen ürünlerin miktar bilgilerinin görüntülenmesini sağlar.

Dikkat: Sipariş Risk Kontrolü yapılmak isteniyor ise sadece Risk Durumu seçmek yeterli değildir. Detaylı bilgi için "Sipariş Risk Kontrolü" dokümanını okumalısınız.


İpucu: Basket Ayarları ile ilgili detaylı bilgi edinmek için "Basket Ayarları ve Kullanımı" dokümanımızı inceleyebilirsiniz.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler