Mali Tablolar

Mali tablolar bir işletmenin dönemsel faaliyetleri sonucunda hazırlamaları gereken ilgili kanunlar tarafından işletmeler için zorunlu tutulan ve işletmenin performansını gösteren, standartlaştırılmış muhasebe kayıtlarıdır. Bilanço, gelir-gider tablosu, satılan malın maliyeti, kar dağıtım, fon ve nakit akım tablolarıdır.

Bir başka ifadeyle; işletmenin aldığı, sattığı, borcu, alacağı, geliri, gideri, karı, zararı, stoku, firesi gibi tüm bilgilerin içinde yer aldığı, şirketin belirli periyod içerisinde mali durumunu gösteren özet bilgilerdir.


Mali tabloların düzenli, hızlı ve şeffaf olması günümüz işletmeleri için çok önemlidir. Kamu denetimi, iç denetim, kredi kurumlarıyla olan ilişkiler mali tablolar üzerinden sürdürülür. Mali tablolar aynı zamanda yöneticilerin doğru kararlar alabilmesi için yöneticilere anlamlı bilgiler sunmalıdır. Esas olarak mali tablolar sonuçtur. Mali tabloların hatasız olması hesap planlarının doğru açılmış ve muhasebe kayıtlarının doğru biçimde yapılmış olmasına bağlıdır. 

W3’de mali tablolar belirli bir tarih aralığında filtre edilerek kolayca alınabilir, Excel’e veya PDF formata dönüştürülebilir, basılabilir basit fonksiyonlardır.

Mali tablolar hakkında ayrıntılı bilgiler, kanuni düzenlemeler ile ilgili bilgileri uzmanlardan veya uzmanların kitap ve yazılarından öğrenebilirsiniz.


Kullanıma Geçmeden Önce

 • Bilanço Form Tanımları
 • Fon Akım Tablosu Tanımları
 • Gelir Tablosu Form Tanımları
 • Nakit Akım Tablosu Form Tanımları
 • Satışların Maliyeti Tablosu Tanımları

Modül Fonksiyonları

 • Bilanço
 • Fon Akım Tablosu
 • Gelir Tablosu
 • Mizan
 • Satılan Mal Maliyet Tablosu
   

Diğer Modüllerdeki İlişkili Fonksiyonlar
Mali tabloları muhasebe kaydı yapan tüm işlemler ilgilendirir.


İpucu
Filtre ettiğiniz mali tabloları kayıt altına alarak saklayabilirsiniz. Böylelikle geriye dönük değişimleri izleyebilirsiniz.


Dikkat
Mali tabloların otomatik oluşması için mali tablo tanımlarının kurallara uygun yapılması gereklidir. W3 içinde tablo tanımları standart olarak gelir. Kullanıcılar isterlerse tanımları yeniden düzenleyebilirler. Özellikle farklı ülkelerde iş yapan şirketler o ülkenin kurallarına göre bu düzenlemeleri dikkatli yapmalıdırlar.


Tavsiye
Mali tablolarınızı her ay düzenli olarak kontrol edin. Bir önceki ayın tabloları ile karşılaştırın. Kontrolleri aylık yaparsanız hataları fark etmeniz kolaylaşır.


Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?