Stok Analiz Raporu


Her işletmenin belirli bir stok miktarına sahip olması, gelen talepleri karşılayabilmesi ve ileride planlama yapabilmesi için stok kontrollerine ve bu kontroller sonucu stokların analizini yapmaya ihtiyaç duyar. Stok yönetimi ile binlerce stok kodu içeren kataloglar pratik bir biçimde yönetilir. Tüm sevk emirleri, alış, satış irsaliyeleri, stok fişleri gibi stok hareketi yapan tüm işlemler stok analiz raporu ile ölçülür ve takip edilir. 


Yol: BI-Raporlar > Standart Raporlar > Stok Analiz RaporuStok Analiz Raporu içerisinde yer alan farklı filtre seçenekleri ile istenilen stok analizleri yapılır. Seçilen rapor tipine ve xml ayarlarında yapılan seçimlere göre ekranda gelen alanlar veya filtre seçenekleri farklılık gösterir.


 • Stok Bazında: Stoklar alt stoklar yani varyasyon bazlı takip ediliyor ise stok bazında alınır. Bu sayede her ürünün farklı stokları tek tek incelenebilir. Dönem başı ve dönem sonu stok miktarlarını gösterir.
 • Ürün Bazında: Ürün bazlı takip yapılır. Örneğin; bir ürününün birden fazla alt stoğu olsa dahi tek bir ürün kartı olduğu için ürünleri satır bazlı raporlar. Dönem başı ve dönem sonu stok miktarlarını gösterir.
 • Kategori Bazında: Ürünlerin bağlı olduğu üst ve alt kategori bazında gruplar ve dönem sonu stok miktarını gösterir.
 • Sorumlu Bazında: Ürün detayında seçilen ürün sorumlarına ait olan ürünleri gruplayarak getirir. Dönem sonu stok miktarını gösterir.
 • Marka Bazında: Ürünleri markalarına göre gruplayarak getirir. Her markanın dönem sonu stok miktarını gösterir.
 • Tedarikçi Bazında: Ürün kartında seçilmiş olunan tedarikçiye göre raporlama yapar. Sadece tedarikçi tanımlı olan ürünleri gruplayarak getirir ve dönem sonu stok miktarını gösterir.
 • Belge bazında: Stok hareketi yapan belgeler yansır. Ürün ya da stok olarak değil direkt belge olarak stok miktarlarını getirir. Dolayısıyla bir ürün hangi belgelerin içerisindeyse o kadar gelecektir. Rapor belge bazında alındığında dönem başı ve dönem sonu miktarlarını değil direkt belgedeki stok miktarını ilgili belgeye bağlı olarak giriş ya da çıkış miktar olarak getirir.
 • Spec Bazında: Üretilen ürünler için main spec bazında dönem sonu ve dönem başı miktarlarını getirir. Bir ürüne ait kaç tane spec kaydı var ise ayrı ayrı satırlarda spec bazlı gösterir.
 • Lot Bazında: Tanımlanan lot numaralarını göz önüne alarak lot bazında dönem sonu ve dönem başı miktarlarını getirir. Bir ürüne ait kaç tane lot numarası var ise ayrı ayrı satırlarda lot bazlı gösterir.
 • Depo bazında: Bir depoya ait birden fazla lokasyon var ise bu lokasyonların hepsini bağlı olduğu depoya göre gruplayarak ve dönem sonu stok miktarını getirir. Bu rapor tipinde depo seçimlerinde lokasyonlar gelmez sadece depolar gelir.
 • Lokasyon Bazında: Raporu alabilmek için tek bir depo seçimi zorunludur. Birden fazla depo seçilemez. Seçilen depoya bağlı olan tüm lokasyonlar gelir ve dönem sonu stok miktarını gösterir. Bu rapor tipinde depo seçimlerinde lokasyonlar gelmez sadece depolar gelir.
 • Ürün Grubu Bazında: Ürün kartında seçilen ürün genel parametrelerini baz alır. Örneğin; Tedarik edilenler, satışta olanlar ya da üretiliyor kutucuğu işaretli olanlar gibi.Rapor da yer alan kutucuklar

 • Maliyet Göster: İşaretlendiğinde stok maliyetlerini getirecektir.
 • İşlem Dövizli: Seçildiğinde işlem dövizli stok maliyetlerini getirir. İşaretleyebilmek için rapor tipi ürün, stok veya spec bazında olmalıdır.
 • Dönem sonu Birim Maliyet: Sadece ürün ve stok bazında rapor tipinde çalışır, diğer rapor tiplerinde seçilemez. İşaretlendiğinde dönem sonu stoğun altında dönem sonu stok birim maliyet kolonu açılır.
 • Hacim: Ürün detayında tanımlanmış olunan hacimlere bağlı olarak birim ve toplam hacim kolonları açılır.
 • Lokasyon Bazında Maliyet: Kutucuk işaretlendiğinde depo alanında lokasyon seçimi zorunlu hale gelir. Aynı anda birden fazla lokasyon seçilemez.
 • Depo Bazında Maliyet: Kutucuk işaretlendiğinde depo alanında depo seçimi zorunlu hale gelir. Aynı anda birden fazla depo seçilemez.
  Dikkat: Depo ve Lokasyon bazında maliyet kutucukları aynı anda seçilemez.
 • Envantere Dahil: Ürün detayında envantere dahil işaretli ürünler gelir.
 • Stok Yaşı: İşaretlendiğinde seçilen tarihler arasında (azalan tarih sıralamasına göre) toplamları dönem sonu stok miktarını sağlayan alış işlemleri miktarları ve bu alış işlemlerinin şimdiki tarihe göre gün farkının ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanır. (Toplam gün * Stok miktar ağırlıkları / Mevcut Stok Miktarı)
 • Stok Devir Hızı: İşaretlendiğinde stok devir hızı ve ortalama stokta kalma suresi bilgileri görüntülenir. (Satılan Mal Maliyeti (SMM) / Ortalama Envanter)
 • Sistem 2.Para Br: Muhasebe Döneminde seçilmiş olunan 2.para birimi kolonu açılır.
 • Satış Faturası Miktarı-Tutarı Maliyet: Satış faturasında yer alan miktar ve tutarları getirir. Maliyetin gelmesi için xml’de yer alan "Satış Faturası Maliyet Bilgisi Gösterilsin" "Evet" olarak seçilmiş olması gerekir.
 • Hareket Görmeyen Ürünleri Getirme: Stok hareketi olmayan ürünler gelmez.
 • Sadece İrsaliyelerden Oluşan Demirbaş Stok Fişleri Gelsin: Manuel stok fişleri gelmez.
 • 3.Parti Kurumlara Ait Lokasyonlardaki Hareketleri Getir: Mevcut Depo-Lokasyonlar kiralanıyor ise ve lokasyon detayında “Bu Lokasyondaki stoklar 3. parti kurum ve kişilere aittir.” kutucuğu işaretli ise sadece bu lokasyondaki stokları getirir.
  Dikkat: 3.parti kurum ve kişilere ait lokasyonlardaki stok hareketleri hesaplamalara katılmaz. Seçilen işlem tiplerine ya da filtre seçeneklerine bağlı olarak aşağıdaki kolanlar gelir.

 • Dönem Başı Stok: Rapor başlangıç tarihine kadar olan stok giriş çıkış hareketlerinin toplamını getirir.
 • Dönem İçi Alış: Alış tipindeki faturaların miktar toplamlarından gelir.
 • Dönem İçi Alış İade: Alış iade tipindeki faturaların miktar toplamlarından gelir.
 • Dönem İçi Üretim: Üretim fişi stok hareketlerinden gelir.
 • Dönem İçi Satış: Satış tipindeki işlemlerin miktar toplamlarından gelir.
 • Maliyetler: Bu seçenek işaretlendiğinde maliyet kolonları görüntülenir.
 • Dönem İçi Satış Maliyeti: Her fatura için (Satış faturasındaki stok miktarı * faturada kayıtlı Net Maliyet) hesaplanır, bütün faturaların toplamı yazılır. Satış ve maliyet seçeneklerinin ikisi de işaretlendiğinde görüntülenir.
 • Dönem Başı Ürün Maliyeti: Dönem başı stok miktarı * ürün birim maliyeti
 • Dönem Sonu Ürün Maliyeti: Dönem başı stok miktarı * ürün birim maliyeti
 • Dönem İçi Satış İade: Satış iade tipindeki işlemlerin miktar toplamlarından gelir.
 • Dönem İçi Sarf: Sarf fişi hareketlerinden gelir.
 • Dönem İçi Fire: Fire fişi hareketlerinden gelir.
 • Dönem İçi Sayım: Sayım fişi hareketlerinden gelir.
 • Dönem İçi Sayım Sıfırlama: Sayım sıfırlama fişi hareketlerinden gelir.
 • Dönem Sonu Stok: Ürünün seçilen bitiş tarihi dahil stokta bulunan miktarları gelir.
 • Toplam Maliyet: Hesaplanan birim maliyetin dönem sonu stoğuyla çarpılmasıdır.İpucu: Dönem Bakım İşlemlerinde stok yaşı aktarım yapıldıysa kontrol bu rapor üzerinden stok yaşı kutucuğu seçilerek yapılır.


Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler