Alış İrsaliyeleri


Alış irsaliyesi; satın alınan mal veya hizmet karşılığında, satıcının kestiği toptan veya perakende satış irsaliyelerini girmek için kullanılır. Stoklara eklenen tüm fiziki mallar için alış kaydı yapmak gerekir. 


Yol: ERP > Satış-Dağıtım > Sevkiyat-Lojistik > Alış İrsaliyesi


Alış İrsaliyesi XML Ayarları

1 - Konsinye irsaliyelerinde irsaliye seçiminde işlem tipi kontrolü yapılsın

Evet seçilirse konsinye işlemlerinde irsaliye seçimi yapılırken sadece konsinye tipli irsaliyelerin seçilmesine izin verilir. Örneğin; Mal alım irsaliyesi işlem tipine yetkiniz olsa dahi güncellemede bu işlem tipi gelmeyecektir.

2 - Konsinye işlemlerinde proje kontrolü yapılsın

Evet seçilirse konsinye iade işlemlerinde proje ile ilgili şu kontroller yapılır; konsinye çıkış irsaliyesinde proje seçilmişse iade işleminde de aynı projenin seçili olması kontrolü yapılır. Konsinye çıkış irsaliyesinde proje seçilmemişse iade işleminde de proje seçilmesine izin verilmez. Birden fazla konsinye çıkış irsaliyesi iade alınmak istendiğinde hepsinde aynı projenin seçili olması kontrolü yapılır.

3 - Sipariş satırındaki teslim tarihi irsaliyeye taşınsın

Bu seçim Alış/Satış irsaliye detayına ve Alış/Satış sipariş seçim popuplarında yer alır.  Standartta sipariş satırlarındaki teslim tarihleri irsaliyeye yansır. Bunu irsaliyeye yansıtmak istemeyen firmalar, irsaliye detayları ve irsaliye detayındaki sipariş seçim popuplarında hayır seçmelidir. Alış irsaliyesinde teslim tarihi son kullanma tarihi olarak da kullanıldığı için, son kullanma tarihini kullanmak isteyen firmalar bu parametreyi kendi kullanımlarına uygun olarak ayarlayabilirler.

4 - Sipariş tarih kontrolü yapılsın

Fatura tarihinin sipariş tarihinden önce olmamasını kontrol eder.

5 - Demirbaş iade işlemlerinde ürün değişiklik kontrolü yapılsın mı?

Evet seçildiğinde demirbaş stok iade fişi olan irsaliyede ürün değişiklik kontrolü için satırlarda miktarlarla ilgili kontrol yapılır.

6 - İade ekranından yapılan işlemlerde ürün değişiklik kontrolü yapılsın mı?

Evet seçildiğinde belge irsaliyeye dönüştürülmüş bir belge ise satırlarda miktarlarla ilgili ürün değişiklik kontrolü yapılır.

7 - Demirbaş iade işlemlerinde abone değiştirilsin mi?

Evet seçildiğinde demirbaş stok iade fişi olan irsaliyede abone değiştirilebilir.

8 - Demirbaş iade işlemlerinde işlem tipi kontrolleri yapılsın mı?

Eğer evet olarak seçilirse demirbaş stok iade fişi olan işlemin işlem tipi değiştirilemez, demirbaş stok iade kaydetmeyen bir işlem tipi ise de demirbaş stok iade fişi kaydeden bir işlem tipi ile değiştirilemez.

9 - İşlem tipi kontrolleri yapılsın mı?

Eğer evet olarak seçilirse PROCESS_ID'leri farklı olan işlem tipleri arasında güncelleme yapması engellenir.

10 - Yükleme yeri gösterilsin mi?

Evet olarak seçildiğinde "Yükleme Yeri" alanından carinin hangi adresinden ürün alınıyor ise o adresin seçilmesi sağlanır.

11 - Konsinye iade işleminde ilişkili çıkış irsaliyesi zorunlu olsun mu?

Evet olarak seçilirse, konsinye iade çıkış işlemi yapabilmek için ilişkili bir çıkış irsaliyesi seçilmesi gerekir.

12 - Seri no kontrolü zorunlu olsun mu?

Evet olarak seçilirse, seri takibi yapılan ürünlerin serilerinin girilmesi zorunludur.

13 - Servis başvurusu gelsin mi?

Seçilen cariye göre servis başvurularını getirir.

14 - Süreç gösterilsin mi?

Eğer evet olarak seçilirse sayfada süreç seçimi gelir ve ilgili aşamalar seçilebilir.

15 - Depo lokasyon yetkisi

Eğer tüm lokasyonlar seçilirse yetki kontrollerinden bağımsız olarak tüm lokasyonlar seçilebilir.

16 - İade İşlemi Yapıldığında İade Gerekçesi Girilsin.

Evet seçildiğinde Process ID'si 22 olan İade İrsaliyesi işlem kategorilerinde "İade Gerekçesi" Separatörü açılır.

17 - Sipariş Aşama ID
İade Gerekçesi seperatörü ile beraber kullanılır. Tanımlanan Sipariş aşaması ID'sine göre, iade irsaliyesi kaydedildiğinde, irsaliyenin bağlı olduğu siparişin aşamasını otomatik olarak günceller. Örneğin Sipariş aşama ID'si -9 olarak tanımlandı ise, İade irsaliyesi kesildiğinde ilişkili satış siparişinin aşaması -9'a denk iptal aşamasına otomatik olarak çekilmiş olur.Alış İrsaliyesi Kayıt ekranındaki “İşlem Tipi” bölümünden aşağıdaki belgeler seçilerek alış kaydı yapılabilir;

 • Konsinye çıkış iade irsaliyesi
  İade gelen konsinye ürünleriniz için oluşturduğunuz irsaliyedir. 

 • Konsinye giriş irsaliyesi
  Konsinye malların gönderilmesi aşamasında karşı tarafın kesmiş olduğu sevk irsaliyeleri, konsinye giriş irsaliyesi ile sisteme alınır. 

 • Mal Alım irsaliyesi
  Satıcıdan alınan veya depodan gelen ürünlerin taşıma belgesidir. Mal alım irsaliyesi ile mal girişleri yapılır. 

 • Müstahsil İrsaliyesi
  Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden, mal satın alımında kullanılır. 

 • Perakende Satış İade İrsaliyesi
  İadesi yapılacak olan ürünlerin sevki için bu işlem tipi kullanılır.  

 • Servis Stok Giriş İşlemi
  Verilen servisler için stoğa giriş yapılıyor ise bu işlem tipi üzerinden yapılır.  

 • Toptan Satış İade İrsaliyesi
  İadesi yapılacak olan ürünlerin sevki için bu işlem tipi kullanılır. 

 • Üreticiden Giriş İrsaliyesi
  Üreticiden gelen ürünler bu işlem tipi ile stoklara girer.


Alış İrsaliyesi Tanımlamaları

1-İşlem Tipi: Bu alan hazırladığınız alış belgesinin türünü seçmek için kullanılır. Yukarıda adını saydığımız tüm belgelerin bir listesi yetkiniz dahilinde bu alanda görüntülenmektedir. Alan üzerine tıklayıp listeden düzenlediğiniz belge türünü seçin. 

2-Cari Hesap: Bu alan alış işleminin yapıldığı tedarikçiyi seçmek için kullanılır. Alanın yanındaki üç noktaya tıklayarak listeden ilgili tedarikçiyi seçin.

Dikkat: Tedarikçinin buradaki cari hesaplar listesinde görüntülenebilmesi için Kurumsal Hesap kartında “Satıcı” olarak işaretlenmiş olması ve içinde bulunduğunuz mali dönem için ilgili muhasebe hesap tanımlarının yapılmış olması gerekir.  

3-Yetkili: Cari Hesap / Yetkili alanı kurumsal hesaba ait şirket yetkilisini ifade eder, üst alanda seçilen müşteri yetkilisinin adı burada görüntülenir.

4-Teslim Alan: Ürünü teslim alan kişi bilgisini eklemek için kullanılır. 

5-Abone No: Bir aboneniz ile ilişkili bir irsaliye işliyorsanız buradan ilgili aboneyi seçebilirsiniz. 6-Servis Başvurusu: Yapılan işlem bir servis başvurusu için yapılıyorsa Örneğin; Bir makine tamiri için yapılan servis başvurusuna istinaden bir yedek parça alımı gerçekleştiriyorsanız, bu alandan ilgili servis başvurusunu irsaliye ile ilişkilendirebilirsiniz. Bu ilişkilendirme ile, ilgili servis kaydı içerisinden tüm ilişkili irsaliyelere ulaşılabilecektir.

7-Proje: Proje alanında bu alış irsaliyesinin ilişkili olduğu proje seçilir.

8-İrsaliye No: İrsaliye no alanı kaydı girilen belgenin nosunu yazmak için kullanılır. Bu alan mutlaka doldurulmalıdır.

9-İrsaliye Tarihi: İrsaliye tarihi alanı irsaliyenin hazırlandığı tarihi ifade eder. 

10-İşlem Tarihi: İşlemin yapıldığı tarih otomatik gelecektir.

11-Süreç: Bu alandan aşamalar belirtilir. Örneğin; İade, Kalite Kontrol, Mal kabul vb. 

12-Referans: İlgili referanslar var ise bu alandan belirtilir.

13-Sipariş: Sipariş alanı toptan veya perakende alış irsaliyelerinin hazırlanmasında ilgili alış siparişini belirtmek için kullanılır. Bu alandaki seçim listesinde cari hesaba ait teslim alınan alış siparişleri görüntülenir. Sipariş seçildiği takdirde, siparişteki bilgiler irsaliyeye taşınacaktır.

14-Yükleme Yeri: Yükleme yeri bilgisi alanına cari hesap (tedarikçi) için tanımlanan adres otomatik olarak gelecektir. Cariye bağlı birden fazla adres var ise bu alanın yanındaki ikona tıklayıp listeden ilgili adrese ait linke tıklayın.

15-Depo: Depo alanı ürünün teslim alınacağı depoyu veya lokasyonu seçmek için kullanılır. Alanın yanındaki ikona tıklayarak mal teslimatının yapıldığı depo/lokasyon adını seçin.

16-Fiili Sevk Tarihi: Sevk edilecek tarih ve saat belirlenir.

17-Sevk Yöntemi: Söz konusu malın sevk yöntemi seçilir.

18-Açıklama: Bu alandan irsaliye ile ilgili açıklama girilir.

19-Ek Bilgi: Bu alandan irsaliye ile ilgili varsa ek bilgi tanımlamaları yapılır.

20-İrsaliye İptal: Bu kutucuk seçilerek “Güncelle” dediğinizde irsaliye iptal edilecektir. İrsaliye iptal seçildiğinde bu işlem hiç olmamış gibi stoklar eski haline geri dönecektir.

Tip: İade tipli işlem kategorisi seçildiği takdirde irsaliye alanı gelecektir. Bu sayede hangi irsaliyenin iadesi yapılıyor ise seçilebilir ve takibi yapılabilir.


Basket alanının kullanımı şu şekildedir;

Baskete ürün eklemek için basket satırın başında bulunan “+” ikonuna tıklayın. Karşınıza ürünler listesi gelecektir. Buradan ürünleri birimlerine tıklayarak tek tek seçin. Ayrıca stok kodu, barkod veya seri numarasını yazarak “enter” tuşuna basarak da baskete ürün ekleyebilirsiniz. 

Miktarlarını manuel olarak değiştirebilirsiniz. Sonrasında “Kaydet” butonuna tıklayın. Eklediğiniz alış kaydı ilgili belge no, belge adı, tarih vb. bilgileri ile birlikte “Stok İşlemleri” listesine eklenecektir. 

Not: Eğer girmiş olduğunuz irsaliye siparişe bağlı ve irsaliyede ilgili sipariş seçilmiş ise siparişte yer alan ürünler baskete otomatik olarak gelecektir.


Sağ üstte bulunan linkler yardımıyla aşağıdaki işlemler yapılmaktadır;

İrsaliye Dağıtım: Alış irsaliyesinde bulunan ürünler, farklı depolara aktarılacaksa İrsaliye Dağıtım linkine tıklanarak ilgili lokasyonlar seçilebilir. Bu ekranda ilgili ürünün satırında bulunan depo ve rafı seçerek “Kaydet” butonuna tıkladığınızda, ürünü belirttiğiniz depo ve rafa Kabul etmiş olursunuz. Ayrıca dağıtımı gerçekleşmiş irsaliye bilgilerini de görüntüleyebilirsiniz.

Stok İşlemleri: Bu link sizi stok işlemleri sayfasına yönlendirir.

Diğer linkler yardımıyla irsaliyenin ek bilgilerini, ilgili uyarıları, detay sayfasını görüntüleyebilir ve yazdırma, kaydetme, yeni irsaliye ekleme gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler