Üretim İş İstasyonlarını / İş Merkezlerini Tanımlama


İstasyon; Üretim hattı üzerinde verilen bir işin makineler/işçiler tarafından yapıldığı alandır.


Yol: ERP > Üretim > İstasyonlar


Üretim işlemlerinin gerçekleştiği atölye/fabrika katındaki özel üretim birimlerini ifade eder. Workcube İş İstasyonlarında hiyerarşik olarak üst ve alt istasyon tanımı yapılabilmektedir. Bu sebeple incelikle iş merkezi tanımı yapılarak bu iş merkezine bağlı iş istasyonları tanımlanabilmektedir.

Workcube'de İstasyon eklerken o istasyonun hangi şubeye, departmana ve depoya bağlandığının tanımlanması gerekir.

Bir iş istasyonunu üretimde aktif kullanabilmek için aşağıdaki temel tanımların yapılması gerekir;
 • İstasyon Adı: Kaydedilecek istasyonun adı girilir. Örneğin; Kesim, Dikim
 • Üst İstasyon: İstasyon bir iş merkezine veya bir üst istasyona bağlı ise seçilebilir. Önce üst iş merkezi veya istasyon tanımlanmalıdır.
 • Şube ve Departman: Şube ve departman seçiminin amacı her şubenin ve şubede yetkili olan kişilerin kendi şubesindeki bağlı olan istasyonlardaki üretim emirlerini takip etmesidir.
 • Ortalama Yıl Kapasite: Gün ve saat cinsinden istasyonun yıllık çalışma kapasitesi.
 • İstasyon Saat Maliyet: İstasyonun bir saatlik ortalama genel gider maliyeti.
 • İstasyon Adam/Saat Maliyet: İstasyonda görevli çalışanın veya çalışanların ortalama 1 saatlik maliyeti.
 • Dış Kaynak: Eğer Tanımladığınız iş istasyonu alt üretim yaptırdığınız bir fasoncunuza veya 3.Parti kuruma ait ise bu alanda ilgili firmayı seçebilirsiniz.
 • Ayarlama Süresi: İstasyonun aktif üretime geçmesi öncesi setup yapılması gerektiği durumlarda bu ayarlama süresi girilmelidir. Bu süre toplam üretim süresine dahil edilerek planlama ve hesaplamalar yapılır
 • Sonlu Kapasite: Sonlu Kapasite checkbox'ının işaretlenmesi, ilgili iş istasyonu için belirlenen tarihte açık iş emri planlanmış ise tekrar planlanmaması için kontrol yapılmasını sağlar. Aynı istasyon ve aynı tarihlere iş emri açılmasını engeller.


İş İstasyonu Depo Tanımları;

 • Sarf Depo: Sarf depo bir üretim emri sonuçlandırdığımız zaman harcanan hammaddelerin çekileceği depodur. İş istasyonu tanımlarken sarf depoyu seçmek zorunlu değildir. Fakat seçmek size şöyle bir avantaj sağlar. İstasyon detayında depo tanımı var ise üretim sonucu girerken depo alanını dolu bir şekilde sistem karşınıza getirecektir. İstasyon detayında yok ise her seferinde hangi depodan sarf edeceğinizi bilmeniz ve seçmeniz gerekir.
 • Üretim Depo: Üretim depo üretim sonucu oluştuğunda ürettiğimiz ürünün gideceği depodur. Stoğa giriş yapacak ürünün hangi depoya girmesini istiyorsanız o depo üretim deposu olarak seçilmelidir.
 • Sevkiyat Depo: Eğer ürettiğimiz ürünün direk üretim deposuna gitmesini istemiyorsak bir ara depoda bekleyip kalite onayı ve buna bağlı bir onay sonucunda depomuza yada stoğumuza girsin istiyorsak o zaman sevkiyat depomuzu  seçer ve ürünü bu şekilde kalite onayı sonrasında üretim deposuna gönderebiliriz. Sevkiyat depo seçildiğinde, sistem üretilen ürünü üretim depodan alarak sevkiyat depoya “Teslim Al” işaretlenmemiş şekilde sevk irsaliyesi oluşturur.

Not: Kalite kontrol yapılacak ürünler için sevkiyat deponun mutlaka seçilmesi gerekir. 

İstasyon açıldıktan sonra eklenilen istasyonun detayına girip "Alt İstasyonlar" bölümünden alt istasyon eklemesi yapılır.İstasyon Eklerken Nelere Dikkat Edilmeli?

1-İstasyonun bağlanacağı Şube tanımında "Üretim Yapılıyor" checkbox'ının işaretli olduğundan emin olun.


2-İlgili Departman tanımında "Üretim Yapılıyor" checkbox'ının işaretli olduğundan emin olun.


3-Tanımlanacak olan deponun altında lokasyonlar açın.


Tip: Sevkiyat, Üretim ve Sarf Depo alanlarında, tanımladığınız depo lokasyonlarını göremiyorsanız, çalışan kartınıza girip pozisyona tıklayın ve Diğer > Ayarlar > Şube Yetkileri alanından kendinize açtığınız departman için yetki verin.


İş İstasyonu Üretim Kapasite Tanımları

Bir iş istasyonunda farklı ürünler üretilebilir. Bu ürünlerle ilgili iş istasyonu kapasite tanımları ve o ürünün üretiminde o iş istasyonunda kullanılan fiziki varlıklar da ayrı ayrı seçilebilir.

Üst alanda iş istasyonunda üretimi gerçekleştirilen ürünü seçerek, o istasyonda o üründen saatte kaç birimin işlendiğini yazdığınızda sistem 1 dakikadaki üretim kapasitesini otomatik hesaplar. Ürün ile ilişkili fiziki varlık ve diğer bilgiler de seçtikten sonra artı işaretine tıkladığınızda ürün bilgisi alt kısma otomatik eklenir.

Alta eklenen satırlarda herhangi bir değişiklik yaptığınızda değişikliklerin kaydedilmesi için ilgili ürün satırının en sağ kısmında bulunan kare ikonuna tıklamanız yeterlidir. 

Üretim İş İstasyonları ile Fiziki Varlık İlişkisi

Üretimde kullanılan fiziki varlıklar Workcube’de fiziki varlıklar modülünde kayıt altına alınarak yönetilebilmektedir.

Fiziki varlıklar ile iş istasyonları kavramları bazen birbirine karıştırılabilmektedir. Örneğin: CNC Makinesi hem bir fiziki varlıktır hem de üretimde bir iş istasyonudur. Bu sebeple aynı isimlerde iş istasyonları ve fiziki varlıklarımız olma ihtimali yüksektir.

 • Bu makinenin/ekipmanın üretim süreçlerine katılabilmesi için iş istasyonu olarak tanımlanması ancak bir fiziki varlık olarak yönetilmesi için de fiziki varlıklar modülünde ayrıca kayıt altına alınması gerekir.
 • Bir iş istasyonunda birden fazla fiziki varlığın yer alması da mümkündür.
 • Makinenin bakım planlarının yapılması, zimmet, leasing v.b farklı unsurlarının yönetilmesi fiziki varlıklar modülünden sağlanır.
 • İş İstasyonu ile Fiziki varlık arasındaki ilişkiyi kurmak için iş istasyonunda ilgili fiziki varlık(lar) seçilebilir.
 • Bu seçimin yapılabilmesi için makinelerin veya ekipmanların önce Fiziki Varlıklar modülünde kaydedilmiş olması gerekir.
 •  İş istasyonu ekranındaki “İlişkili Fiziki Varlıklar” Bölümünde Büyüteç ikonuna tıklayarak iş istasyonunda kullanılan fiziki varlıklar seçilebilir.


Üretim Operasyonlarının Tanımlanması

Operasyonlar, iş istasyonlarında gerçekleştirilerek, ürünün hazır hale gelmesini sağlayan işlem tanımlamalarıdır.

Operasyon tanımını yaparken operasyon kodunu, birim işlem maliyetini, Bir işlemin kaç dakika sürdüğünü, operasyon ile ilgili açıklamaları kaydedebilirsiniz. Ayrıca operasyonun nasıl yapıldığı ile ilgili bilgileri, kullanıcı kitapçığı vb. varsa ilgili dokümanı da operasyon tanımınıza ekleyebilirsiniz.

Operasyonu tanımladıktan sonra bu operasyonun ilişkili olduğu iş istasyonları ve bu istasyonların bu işlem için kapasiteleri tanımlanır.

Örneğin: Delme bir operasyondur. Delme işlemi, “Çoklu Delme” İş İstasyonunda yapılan bir işlemdir ve Çoklu Delme İş istasyonunda saatte 1000 delme işlemi yapılabilmektedir gibi.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler